User Tools

Site Tools


illyria-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

illyria-wikipedia [2018/11/16 13:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
 +<p> Khu vực lịch sử ở bán đảo W Balkan </p>
 +<p> Thời cổ đại, <b> Illyria </b> (<span class="​nowrap"/>;​ Hy Lạp cổ đại: <span lang="​grc">​ Ἰλλυρία </​span><​i>​ Illyría </i> hoặc <span lang="​grc"​ title="​Ancient Greek language text">​[1945</​span><​i>​ Illyrís </i>; <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Latin: <i lang="​la">​ Illyria </​i><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ xem <i> Illyricum] </i> là một khu vực ở phía tây bán đảo Balkan nơi sinh sống của Illyrians. Ít nhất hầu hết trong số họ nói ngôn ngữ Illyrian, một nhóm các ngôn ngữ Ấn-Âu, mà trong thời cổ đại có lẽ đã có loa ở miền nam Italy. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​ Thời tiền sử của Illyria và Illyrians được biết đến từ bằng chứng khảo cổ học. Người La Mã đã chinh phục vùng này vào năm 168 trước Công nguyên sau những cuộc chiến tranh Illyrian.
 +</​p><​p>​ Thuật ngữ La Mã <b> Illyris </b> (khác biệt với <​i><​b>​ Illyria </​b></​i>​) đôi khi được sử dụng để xác định một khu vực phía bắc thung lũng Aous, đáng chú ý nhất là Illyris. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Etymology">​ Etymology </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Trong thần thoại Hy Lạp, tên của Illyria có nguồn gốc từ Illyrius, con trai của Cadmus và Harmonia, người cuối cùng đã cai trị Illyria và trở thành tổ tiên cùng tên của người Illyria. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ A later Phiên bản huyền thoại xác định Polyphemus và Galatea là cha mẹ của Celtus, Galas và Illyrius. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​ [7] </​sup>​ </​p><​p>​ Các nhà văn Hy Lạp cổ đại sử dụng cái tên &​quot;​Illyrian&​quot;​ để mô tả dân tộc giữa Liburnia và Epirus. Các nhà văn Hy lạp có từ thế kỷ thứ tư trước kia đã phân cách rõ ràng những người dọc theo bờ biển Adriatic từ Illyrians, và chỉ trong thế kỷ thứ nhất, AD là &​quot;​Illyrian&​quot;​ được sử dụng như một thuật ngữ chung cho tất cả các dân tộc trên Adriatic. Các nhà văn cũng nói về &​quot;​Illyrians theo nghĩa nghiêm ngặt của từ&​quot;;​ Pomponius Mela (43 AD) <i> stricto sensu </i> Illyrians sống ở phía bắc của Taulantii và Enchele, trên bờ biển Adriatic; <sup id="​cite_ref-Katicic1976_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ Pliny the Elder sử dụng &​quot;​Illyrii proprii / proprie dicti&​quot;​ </i>) cho một người nhỏ ở phía nam của Epidaurum, hoặc giữa Epidaurum (nay là Cavtat) và Lissus (nay là Lezhë). <sup id="​cite_ref-Katicic1976_10-1"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ Trong thời La Mã, <i> Illyricum </i> được sử dụng cho vùng giữa Adriatic và <sup id="​cite_ref-Kos2005_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Kingdoms">​ Vương quốc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<p> Vương quốc Illyrian được ghi lại sớm nhất là của Enchele vào thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ Thời đại mà chúng ta quan sát các vương quốc Illyrian khác bắt đầu khoảng năm 400 trước Công nguyên và kết thúc vào năm 167 trước Công nguyên <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ Người Autariatae dưới thời Pleurias (337 TCN) được coi là vương quốc. <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ Vương quốc Ardiaei bắt đầu vào năm 230 TCN và kết thúc vào năm 167 TCN. <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup> ​ Các vương quốc và triều đại đáng chú ý nhất của Illyrian là của các Bardyllis của Dardani và Agron of the Ard iaei đã tạo ra vương quốc Illyrian cuối cùng và nổi tiếng nhất <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup> ​ Agron cai trị Ardiaei và đã mở rộng quy tắc của mình cho các bộ lạc khác. <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup> ​ Đối với người Dardania, họ luôn có những miền riêng biệt từ những người Illyria còn lại <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​ [18] </​sup>​ </​p><​p>​ Các vương quốc Illyrian bao gồm các khu vực nhỏ trong vùng Illyria. Chỉ có người La Mã cai trị toàn bộ khu vực. Tổ chức nội bộ của vương quốc Nam Illyrian chỉ ra sự bắt chước các vương quốc Hy Lạp láng giềng của họ và ảnh hưởng từ thế giới Hy Lạp và Hy Lạp trong sự phát triển của các trung tâm đô thị. <sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup>​ Polybius là một hình ảnh xã hội trong một vương quốc Illyrian. dưới thời quý tộc mà ông gọi trong tiếng Hy lạp <i> Polydynastae </i> (tiếng Hy Lạp: Πολυδυνάστες) nơi mỗi người kiểm soát một thị trấn trong vương quốc. <sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​[20]</​sup> ​ Chế độ quân chủ được thiết lập trên các dòng truyền thừa và các nhà cầm quyền Illyrian sử dụng hôn nhân như một phương tiện liên minh với <sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup>​ Pliny (23–79 AD) viết rằng những người hình thành hạt nhân của vương quốc Illyrian là &#​39;​Illyrians proper&#​39;​ hoặc Illyrii Proprie Dicti. <sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup> ​ Họ là Taulantii, Pleraei, Endirudini, Sasaei , Grabaei và Labeatae. Những người này sau đó gia nhập Docleatae.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Roman_and_Byzantine_rule">​ </​span>​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<p> Người La Mã đã đánh bại Gentius, vị vua cuối cùng của Illyria, tại Scodra (Albania ngày nay) vào năm 168 TCN và bắt ông ta, mang ông đến Rome năm 165 TCN. Bốn nước cộng hòa khách hàng đã được thành lập, thực tế được cai trị bởi Rome. Sau đó, khu vực này được quản lý trực tiếp bởi Rôma và được tổ chức như một tỉnh, với Scodra là thủ phủ của nó.
 +</p>
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​152px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c8/​Prefecture_of_Illyricum_map.png/​150px-Prefecture_of_Illyricum_map.png"​ width="​150"​ height="​148"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c8/​Prefecture_of_Illyricum_map.png/​225px-Prefecture_of_Illyricum_map.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c8/​Prefecture_of_Illyricum_map.png/​300px-Prefecture_of_Illyricum_map.png 2x" data-file-width="​1054"​ data-file-height="​1041"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Tỉnh Illyricum 375-379 (màu xanh lục nhạt) </​div></​div></​div>​
 +<p> Tỉnh La Mã <i> Illyricum </i> đã thay thế vương quốc Illyria độc lập trước đây. Nó trải dài từ sông Drilon ở Albania hiện đại đến Istria (Croatia) ở phía tây và tới sông Sava (Bosnia &amp; Herzegovina) ở phía bắc. Salona (gần Split hiện đại ở Croatia) hoạt động như thủ đô của nó.
 +</​p><​p>​ Sau khi nghiền nát một cuộc nổi dậy của người Pannonian và Daesitiates,​ các nhà quản trị La Mã đã giải tán tỉnh Illyricum và chia vùng đất giữa các tỉnh Pannonia mới ở phía bắc và Dalmatia ở phía nam. Mặc dù sự phân chia này xảy ra vào năm 10 sau Công Nguyên, thuật ngữ <i> Illyria </i> vẫn được sử dụng vào cuối tiếng Latinh và trong suốt thời kỳ trung cổ. Sau sự phân chia của Đế chế La Mã, các giám mục của Tê-sa-lô-ni-ca đã bổ nhiệm các giáo hoàng của giáo hoàng cho Illyricum. Người đầu tiên trong số những vị này được cho là Bishop Acholius hoặc Ascholius (chết 383 hoặc 384), bạn của Thánh Basil. Vào thế kỷ thứ 5, các giám mục của Illyria rút khỏi sự hiệp thông với Rô-ma, không gắn bó với Constantinople,​ và ở lại một thời gian độc lập, nhưng năm 515, bốn mươi giám mục Illyrian đã đổi mới lòng trung thành với Roma bằng cách tuyên bố trung thành với Giáo hoàng Hormisdas. Các tộc trưởng của Constantinople đã thành công trong việc đưa Illyria dưới quyền tài phán của họ vào thế kỷ thứ 8. <sup id="​cite_ref-Catholic_Encyclopedia_23-0"​ class="​reference">​[23]</​sup></​p>​
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​137px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d8/​Coa_Croatia_Country_Illyria_History.svg/​135px-Coa_Croatia_Country_Illyria_History.svg.png"​ width="​135"​ height="​146"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d8/​Coa_Croatia_Country_Illyria_History.svg/​203px-Coa_Croatia_Country_Illyria_History.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d8/​Coa_Croatia_Country_Illyria_History.svg/​270px-Coa_Croatia_Country_Illyria_History.svg.png 2x" data-file-width="​360"​ data-file-height="​390"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Cái tên <i> Illyria </i> chỉ biến mất khỏi hồ sơ lịch sử sau cuộc xâm lược của người Balkan vào thế kỷ 15 và tái xuất hiện trong thế kỷ 17, có được một ý nghĩa mới trong các cuộc chiến Ottoman-Habsburg,​ như Leopold I được chỉ định là &​quot;​quốc gia Illyrian&​quot;​ các Slav Nam trong lãnh thổ Hungary. <sup id="​cite_ref-Catholic_Encyclopedia_23-1"​ class="​reference">​[23]</​sup> ​ Một số dàn nhạc của thời kỳ đầu hiện đại, thường được gọi là &​quot;​Lễ hội Illyrian &quot;, mô tả những chiếc áo khoác hư cấu của Illyria.
 +</​p><​p>​ Tên <i> Illyria </i> đã được Napoléon hồi sinh cho các tỉnh Illyrian được nhập vào Đế quốc Pháp từ năm 1809 đến năm 1813 và Vương quốc Illyria (1816–1849) là một phần của Áo cho đến năm 1849, sau thời gian nó không được sử dụng trong Đế chế Áo-Hung được tổ chức lại.
 +</​p><​p>​ Phong trào Illyrian là một chiến dịch văn hóa và chính trị xoay quanh Nam Slavist (Nam Tư) bởi một nhóm người trí thức trẻ Croatia và Serbia trong nửa đầu thế kỷ 19.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_popular_culture">​ Trong văn hóa phổ biến </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> William Shakespeare chọn một Illyria hư cấu làm bối cảnh cho vở kịch của mình <i> Đêm thứ mười hai </i> (Trong phim giả hiện đại <i> Cô ấy là Người đàn ông </​i>​chức năng này được phục vụ bởi &​quot;​Trường trung học Illyria&​quot;​ ở California). Một lịch sử rộng lớn của Illyria của Charles du Fresne, sieur du Cange, được xuất bản bởi Joseph Keglevich vào năm 1746. <sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup> ​ Shakespeare cũng đề cập đến khu vực trong Phần 2 của vở kịch <i> Henry VI </i>. <sup id="​cite_ref-25"​ class="​reference">​ [25] </​sup>​ </​p><​p>​ Vùng đất của Illyria là nơi thiết lập của Jean-Paul Sartre <i> Les Mains Sales </i> và trong Lloyd Alexander&#​39;​s <i> Cuộc phiêu lưu Illyrian </i>. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (September 2013)">​ </​span></​i>​] </​sup>​ </​p><​p>​ Cuốn tiểu thuyết năm 1970 của John Hawkes <i> The Blood Oranges </i> được đặt trong một Illyria hư cấu. <sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​ [26] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong chương trình truyền hình <i> Thiên thần </​i>​Illyria là tên của một Old One (một con quỷ cổ đại và mạnh mẽ), người đã được phục sinh trong mùa giải cuối cùng.
 +</​p><​p>​ Trong cuốn sách của Jacqueline Carey <i> Chouen của Kushiel </​i>​Illyria là một quốc gia chư hầu của La Serenissima (Venice).
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Citations">​ Trích dẫn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659056] ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​i>​ Illyría </i> và <i> Illyrís </i> tương ứng </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Polybius. <i> Lịch sử </​i>​1.13.1 <sup class="​noprint Inline-Template"><​span style="​white-space:​ nowrap;">​ [<​i><​span title="​ Dead link since December 2017">​ liên kết vĩnh viễn chết </​span></​i>​] </​span></​sup>​. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ Lewis, Charlton T .; Ngắn thôi, Charles. &​quot;​Illyria&​quot;​. <i> Một từ điển Latinh </i> </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=bookitem&​rft.atitle=Illyria&​rft.btitle=A+Latin+Dictionary&​rft.aulast=Lewis&​rft.aufirst=Charlton+T.&​rft.au=Short%2C+Charles&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.perseus.tufts.edu%2Fcgi-bin%2Fptext%3Fdoc%3DPerseus%253Atext%253A1999.04.0059%253Aentry%253D%252321597&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIllyria"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Nếu ngôn ngữ Messapian đủ gần với ngôn ngữ Illyrian được coi là một ngôn ngữ Illyrian, thì Illyrian cũng sẽ được nói ở miền nam nước Ý. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Boardman 1982, tr. 623. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Grimal &amp; Maxwell-Hyslop 1996, tr. 230. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Grimal &amp; Maxwell-Hyslop 1996, tr. 168 </​span>​
 +</li>
 +
 +
 +<li id="​cite_note-Katicic1976-10"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <sup> <​i><​b>​ a </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ b </​b></​i>​ </​sup>​ </​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ Radoslav Katicic (1 tháng 1 năm 1976). <i> Ngôn ngữ cổ xưa của người Balkan </i>. Walter de Gruyter. trang 158–. ISBN 978-3-11-156887-4. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Ancient+Languages+of+the+Balkans&​rft.pages=158-&​rft.pub=Walter+de+Gruyter&​rft.date=1976-01-01&​rft.isbn=978-3-11-156887-4&​rft.au=Radoslav+Katicic&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DkSkjAAAAQBAJ%26pg%3DPA158&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIllyria"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Kos2005-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ Marjeta Šašel Kos (2005). <i> Appian và Illyricum </i>. Narodni Muzej Slovenije. p. 231. ISBN 978-961-6169-36-3 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Appian+and+Illyricum&​rft.pages=231&​rft.pub=Narodni+Muzej+Slovenije&​rft.date=2005&​rft.isbn=978-961-6169-36-3&​rft.au=Marjeta+%C5%A0a%C5%A1el+Kos&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DopBpAAAAMAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIllyria"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Stipčević 2002, trang 46–47. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Wilkes 1995, trang. 298. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Lewis &amp; Boardman 1994, tr. 785. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Wilkes 1969, tr. 13. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Kipfer 2000, tr. 251. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Hammond 1993, tr. 104. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Papazoglu 1978, tr. 216. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-19"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Wilkes 1995, tr. 237. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-20"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Wilkes 1995, tr. 127. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Wilkes 1995, tr. 167. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Wilkes 1995, tr. 216. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Catholic_Encyclopedia-23"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <sup> <​i><​b>​ a </​b></​i>​ </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ b </​b></​i>​ </​sup>​ </​span>​ <span class="​reference-text">​ Năm 1910, &​quot;​Illyria&​quot;​. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ [19659059] du Fresne 1746, tr. 1. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-25"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Henry VI, phần 2: Toàn bộ vở kịch&​quot;​. <i> shakespeare.mit.edu </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=shakespeare.mit.edu&​rft.atitle=Henry+VI%2C+part+2%3A+Entire+Play&​rft_id=http%3A%2F%2Fshakespeare.mit.edu%2F2henryvi%2Ffull.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIllyria"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-26"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation journal">​ Hawkes, John; Scholes, Robert (1972). &​quot;​Một cuộc đối thoại trên&​quot;​ Những đám máu &​quot;​giữa John Hawkes và Robert Scholes&​quot;​. <i> NOVEL: Diễn đàn về tiểu thuyết </i>. <b> 5 </b> (3): 203–204, 197–207. doi: 10.2307 / 1345277. JSTOR 1345277. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=NOVEL%3A+A+Forum+on+Fiction&​rft.atitle=A+Conversation+on+%22The+Blood+Oranges%22+between+John+Hawkes+and+Robert+Scholes&​rft.volume=5&​rft.issue=3&​rft.pages=203-204%2C+197-207&​rft.date=1972&​rft_id=info%3Adoi%2F10.2307%2F1345277&​rft_id=%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F1345277&​rft.aulast=Hawkes&​rft.aufirst=John&​rft.au=Scholes%2C+Robert&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIllyria"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Sources">​ Nguồn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​refbegin columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 33em; -webkit-column-width:​ 33em; column-width:​ 33em;">​
 +<​ul><​li><​cite id="​CITEREFBerrangerCabanesBerranger-Auserve2007"​ class="​citation book">​ Người Berdi, Danièle; Cabanes, Pierre; Berranger-Auserve,​ Danièle (2007). <i> Épire, Illyrie, Macédoine: Mélanges Cung cấp Au Professeur Pierre Cabanes </i>. Clermont-Ferrand,​ Pháp: Báo chí Universitaires Blaise Pascal. ISBN 2-84516-351-7. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=%C3%89pire%2C+Illyrie%2C+Mac%C3%A9doine%3A+M%C3%A9langes+Offerts+au+Professeur+Pierre+Cabanes&​rft.place=Clermont-Ferrand%2C+France&​rft.pub=Presses+Universitaires+Blaise+Pascal&​rft.date=2007&​rft.isbn=2-84516-351-7&​rft.aulast=Berranger&​rft.aufirst=Dani%C3%A8le&​rft.au=Cabanes%2C+Pierre&​rft.au=Berranger-Auserve%2C+Dani%C3%A8le&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DI_kFU6h77ssC&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIllyria"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFBoardman1982"​ class="​citation book">​ Boardman, John (1982). <i> Thời tiền sử của người Balkan và Trung Đông và thế giới Aegean, thế kỷ thứ mười tám trước Chúa C.C. </i> Cambridge, Vương quốc Anh: Cambridge University Press. ISBN 0-521-22496-9 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Prehistory+of+the+Balkans+and+the+Middle+East+and+the+Aegean+World%2C+Tenth+to+Eighth+Centuries+B.C.&​rft.place=Cambridge%2C+United+Kingdom&​rft.pub=Cambridge+University+Press&​rft.date=1982&​rft.isbn=0-521-22496-9&​rft.aulast=Boardman&​rft.aufirst=John&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DvXljf8JqmkoC&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIllyria"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFdu_Fresne1746"​ class="​citation book">​ du Fresne, Charles (1746). <i> Illyricvm Vetvs &amp; Novum: Sive Historia Regnorvm Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Bosniae, Serviae, atqve Bvlgariae </i>. Posonii: Typis Haeredvm Royerianorvm </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Illyricvm+Vetvs+%26+Novum%3A+Sive+Historia+Regnorvm+Dalmatiae%2C+Croatiae%2C+Slavoniae%2C+Bosniae%2C+Serviae%2C+atqve+Bvlgariae&​rft.place=Posonii&​rft.pub=Typis+Haeredvm+Royerianorvm&​rft.date=1746&​rft.aulast=du+Fresne&​rft.aufirst=Charles&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D_c4GAAAAQAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIllyria"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFGrimalMaxwell-Hyslop1996"​ class="​citation book">​ Grimal, Pierre; Maxwell-Hyslop,​ A. R. (1996). <i> Từ điển thần thoại cổ điển </i>. Oxford, Vương quốc Anh: Blackwell Publishing Limited. ISBN 0-631-20102-5 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Dictionary+of+Classical+Mythology&​rft.place=Oxford%2C+United+Kingdom&​rft.pub=Blackwell+Publishing+Limited&​rft.date=1996&​rft.isbn=0-631-20102-5&​rft.aulast=Grimal&​rft.aufirst=Pierre&​rft.au=Maxwell-Hyslop%2C+A.+R.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DUtYQPW95-FsC&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIllyria"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFHammond1993"​ class="​citation book">​ Hammond, Nicholas Geoffrey Lemprière (1993). <i> Các nghiên cứu liên quan đến Epirus và Macedonia trước Alexander </i>. Amsterdam, Hà Lan: Adolf M. Hakkert </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Studies+concerning+Epirus+and+Macedonia+before+Alexander&​rft.place=Amsterdam%2C+The+Netherlands&​rft.pub=Adolf+M.+Hakkert&​rft.date=1993&​rft.aulast=Hammond&​rft.aufirst=Nicholas+Geoffrey+Lempri%C3%A8re&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DTWwiAQAAIAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIllyria"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFKipfer2000"​ class="​citation book">​ Kipfer, Barbara Ann (2000). <i> Từ điển bách khoa của Khảo cổ học </i>. New York, New York: Nhà xuất bản Kluwer Academic / Plenum. ISBN 0-306-46158-7. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Encyclopedic+Dictionary+of+Archaeology&​rft.place=New+York%2C+New+York&​rft.pub=Kluwer+Academic%2FPlenum+Publishers&​rft.date=2000&​rft.isbn=0-306-46158-7&​rft.aulast=Kipfer&​rft.aufirst=Barbara+Ann&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DXneTstDbcC0C&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIllyria"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFLewisBoardman1994"​ class="​citation book">​ Lewis, David Malcolm; Boardman, John (1994). <i> Lịch sử cổ đại Cambridge, Tập 6: Thế kỷ thứ tư trước Công nguyên </i>. Cambridge, Vương quốc Anh: Cambridge University Press. ISBN 0-521-23348-8. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Cambridge+Ancient+History%2C+Volume+6%3A+The+Fourth+Century+BC&​rft.place=Cambridge%2C+United+Kingdom&​rft.pub=Cambridge+University+Press&​rft.date=1994&​rft.isbn=0-521-23348-8&​rft.aulast=Lewis&​rft.aufirst=David+Malcolm&​rft.au=Boardman%2C+John&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Dvx251bK988gC&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIllyria"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFLins1910"​ class="​citation book">​ Lins, Joseph (1910). &​quot;​Illyria&​quot;​. <i> Bách khoa toàn thư Công giáo, Tập 7 </i>. New York, New York: Công ty Robert Appleton </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=bookitem&​rft.atitle=Illyria&​rft.btitle=The+Catholic+Encyclopedia%2C+Volume+7&​rft.place=New+York%2C+New+York&​rft.pub=Robert+Appleton+Company&​rft.date=1910&​rft.aulast=Lins&​rft.aufirst=Joseph&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.newadvent.org%2Fcathen%2F07663a.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIllyria"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFPapazoglu1978"​ class="​citation book">​ Papazoglu, Fanula (1978). <i> Các bộ lạc Balkan Trung ương trong thời tiền La Mã: Triballi, Autariatae, Dardanians, Scordisci và Moesians </i>. Amsterdam, Hà Lan: Adolf M. Hakkert. ISBN 90-256-0793-4. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Central+Balkan+Tribes+in+Pre-Roman+Times%3A+Triballi%2C+Autariatae%2C+Dardanians%2C+Scordisci+and+Moesians&​rft.place=Amsterdam%2C+The+Netherlands&​rft.pub=Adolf+M.+Hakkert&​rft.date=1978&​rft.isbn=90-256-0793-4&​rft.aulast=Papazoglu&​rft.aufirst=Fanula&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DUp4JAQAAIAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIllyria"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFStipčević2002"​ class="​citation book">​ Stipčević,​ Aleksandar (2002). <i> Ilirët: Historia, Jeta, Kultura, Simbolet e Kultit </i>. Tirana, Albania: Toena. ISBN 99927-1-609-6. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Ilir%C3%ABt%3A+Historia%2C+Jeta%2C+Kultura%2C+Simbolet+e+Kultit&​rft.place=Tirana%2C+Albania&​rft.pub=Toena&​rft.date=2002&​rft.isbn=99927-1-609-6&​rft.aulast=Stip%C4%8Devi%C4%87&​rft.aufirst=Aleksandar&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DwANBcgAACAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIllyria"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFWilkes1969"​ class="​citation book">​ Wilkes, John J. (1969). <i> Lịch sử của các tỉnh của đế chế La Mã </i>. London, Vương quốc Anh: Routledge và Kegan Paul </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=History+of+the+Provinces+of+the+Roman+Empire&​rft.place=London%2C+United+Kingdom&​rft.pub=Routledge+and+Kegan+Paul&​rft.date=1969&​rft.aulast=Wilkes&​rft.aufirst=John+J.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DUh7_RQAACAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIllyria"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFWilkes1995"​ class="​citation book">​ Wilkes, John J. (1995). <i> Người Illyrians </i>. Oxford, Vương quốc Anh: Nhà xuất bản Blackwell Limited. ISBN 0-631-19807-5. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Illyrians&​rft.place=Oxford%2C+United+Kingdom&​rft.pub=Blackwell+Publishers+Limited&​rft.date=1995&​rft.isbn=0-631-19807-5&​rft.aulast=Wilkes&​rft.aufirst=John+J.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D4Nv6SPRKqs8C&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIllyria"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li></​ul></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181113230840
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.648 seconds
 +Real time usage: 0.818 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3801/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 42136/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2072/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 40054/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 2/400
 +Lua time usage: 0.386/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 15.29 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 745.954 ​     1 -total
 + ​26.60% ​ 198.444 ​     1 Template:​Reflist
 + ​22.98% ​ 171.426 ​     1 Template:​Lang-grc
 + ​20.00% ​ 149.210 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​18.72% ​ 139.630 ​    15 Template:​Cite_book
 +  8.32%   ​62.063 ​     1 Template:​Infobox
 +  6.16%   ​45.959 ​     1 Template:​About
 +  4.69%   ​35.008 ​     1 Template:​Cite_journal
 +  4.00%   ​29.861 ​     1 Template:​Citation_needed
 +  3.89%   ​29.011 ​     1 Template:​Short_description
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​60361-0!canonical and timestamp 20181113230839 and revision id 866612345
 + ​--></​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
illyria-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/16 13:25 (external edit)