User Tools

Site Tools


ilford-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ilford-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
  
 +
 +<​p><​b>​ Ilford </b> là một thị trấn lớn ở phía đông London, nằm cách Charing Cross 14,6 km về phía đông. Đây là trung tâm hành chính của London Redough, và được xác định là một trung tâm đô thị lớn trong kế hoạch London.
 +</​p><​p>​ Ilford tạo thành một trung tâm thương mại và bán lẻ quan trọng được bao quanh bởi sự phát triển dân cư rộng lớn. Đó là lịch sử một khu định cư nông thôn nhỏ ở hạt Essex và vị trí chiến lược của nó trên sông Roding và London đến đường Colchester khiến nó phát triển thành một thị trấn huấn luyện. <sup id="​cite_ref-bho_borough_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Sự xuất hiện của đường sắt năm 1839 cuối cùng đã tăng tốc sự tăng trưởng đó và là một phần của sự phát triển ngoại thành London vào thế kỷ 20, Ilford mở rộng đáng kể và tăng dân số, trở thành một quận thành phố vào năm 1926. Kể từ năm 1965, nó đã hình thành nên một phần của Greater London.
 +</​p><​p>​ Ilford là một phần của khu vực bưu chính IG, mặc dù khu vực phía tây của Ilford Hill và A406 là một phần của khu vực bưu điện E thay thế. Dân số của Ilford, bao gồm Clementswood,​ Loxford, Goodmayes, Newbury, Mayfield, Bảy Kings, Barkingside,​ Clayhall, Redbridge, Green Street, Fullwell, Fairlop, Cranbrook và Valentines phường, là 168.168 trong cuộc điều tra dân số năm 2011.
 +</p>
 +
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​wikitable"​ style="​float:​right;​ font-size:​85%;​ margin-left:​10px;"><​caption><​b>​ Dân số Ilford (giáo xứ) </b>
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th style="​text-align:​center;">​ 1891
 +</th>
 +<td style="​text-align:​center;">​ 10.913
 +</​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;">​ 1901
 +</th>
 +<td style="​text-align:​center;">​ 41.234
 +</​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;">​ 1911
 +</th>
 +<td style="​text-align:​center;">​ 78.188
 +</​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;">​ 1921
 +</th>
 +<td style="​text-align:​center;">​ 85,194
 +</​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;">​ 1931
 +</th>
 +<td style="​text-align:​center;">​ 131.061
 +</​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;">​ 1941
 +</th>
 +<td style="​text-align:​center;">​ chiến tranh #
 +</​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;">​ 1951
 +</th>
 +<td style="​text-align:​center;">​ 184.706
 +</​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;">​ 1961
 +</th>
 +<td style="​text-align:​center;">​ 178.024
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​font-size:​smaller"​ colspan="​2">​ # không có điều tra dân số nào được tổ chức do chiến tranh
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​font-size:​smaller;​ text-align:​center;">​ source: UK census <sup id="​cite_ref-pop_parish_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Toponymy">​ Toponymy </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Ilford được biết đến là <b> Great Ilford </b> để phân biệt nó với Little Ilford gần đó, ở Luân Đôn Borough of Newham <sup id="​cite_ref-mills_london_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Tên này được ghi lại lần đầu tiên trong Sách Domesday năm 1086 là <i> Ilefort </i> và có nghĩa là &​quot;​ford over the Hyle&​quot;,​ tên cũ của River Roding có nghĩa là &​quot;​dòng chảy nhỏ giọt&​quot;​. Little Ilford chia sẻ nguồn gốc <sup id="​cite_ref-mills_london_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Origins">​ Nguồn gốc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Hộp sọ hoàn chỉnh duy nhất của voi ma mút được phát hiện tại Vương quốc Anh được khai quật vào năm 1860 tại địa điểm Boots the Chemist trên đường cao tốc. Hộp sọ bây giờ có thể được nhìn thấy trong Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và các di vật động vật thời tiền sử khác có thể được nhìn thấy tại Bảo tàng Redbridge, Thư viện Trung tâm, Ilford. Tái phát triển đã phá hủy nhiều bằng chứng cho Ilford đầu, nhưng bằng chứng lâu đời nhất cho sự chiếm đóng của con người là thế kỷ thứ nhất và thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên đất sắt năm 2001 được gọi là Trại Uphall. Điều này nằm giữa Roding và Ilford Lane và được ghi lại trong kế hoạch thế kỷ 18. <sup id="​cite_ref-bho_borough_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Tìm thấy La Mã cũng đã được thực hiện trong vùng lân cận. <sup id="​cite_ref-Barking_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ Một gò đất gần đó có tên là Lavender Mount tồn tại vào những năm 1960, khi nó bị loại bỏ trong quá trình xây dựng làm việc tại công trình hóa chất Howards. Khai quật đã cho thấy rằng sau này có thể đã là một thế kỷ 16 &#​39;​ngọn hải đăng gò đất&#​39;​. <sup id="​cite_ref-redbridge.gov.uk_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Economic_development">​ Phát triển kinh tế </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​257px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​High_Road%2C_Ilford_IG1_-_Redbridge_Town_Hall_-_geograph.org.uk_-_394524.jpg/​255px-High_Road%2C_Ilford_IG1_-_Redbridge_Town_Hall_-_geograph.org.uk_-_394524.jpg"​ width="​255"​ height="​191"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​High_Road%2C_Ilford_IG1_-_Redbridge_Town_Hall_-_geograph.org.uk_-_394524.jpg/​383px-High_Road%2C_Ilford_IG1_-_Redbridge_Town_Hall_-_geograph.org.uk_-_394524.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​High_Road%2C_Ilford_IG1_-_Redbridge_Town_Hall_-_geograph.org.uk_-_394524.jpg/​510px-High_Road%2C_Ilford_IG1_-_Redbridge_Town_Hall_-_geograph.org.uk_-_394524.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​479"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Đường cao Ilford với hiệu sách Waterstones ở phía trước bên trái và tòa thị chính trong nền </​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​257px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​High_Road%2C_Ilford_IG1_-_Redbridge_Town_Hall_-_geograph.org.uk_-_394521.jpg/​255px-High_Road%2C_Ilford_IG1_-_Redbridge_Town_Hall_-_geograph.org.uk_-_394521.jpg"​ width="​255"​ height="​190"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​High_Road%2C_Ilford_IG1_-_Redbridge_Town_Hall_-_geograph.org.uk_-_394521.jpg/​383px-High_Road%2C_Ilford_IG1_-_Redbridge_Town_Hall_-_geograph.org.uk_-_394521.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​High_Road%2C_Ilford_IG1_-_Redbridge_Town_Hall_-_geograph.org.uk_-_394521.jpg/​510px-High_Road%2C_Ilford_IG1_-_Redbridge_Town_Hall_-_geograph.org.uk_-_394521.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​478"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Redbridge Town Hall, High Road, Ilford </​div></​div></​div>​
 +<p> Ilford nằm giữa con đường quan trọng từ London đến Colchester. The Middlesex và Essex Turnpike Trust kiểm soát và duy trì con đường từ năm 1721. Sông Roding đã được thực hiện điều hướng cho xà lan xa như Ilford Bridge từ năm 1737. <sup id="​cite_ref-Barking_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ Ilford vẫn phần lớn nông thôn cho đến khi mở rộng trong thế kỷ 19. Điều này đã mang về gạch, công trình xi măng và bãi than để phục vụ cho các tòa nhà mới, phần lớn tập trung vào sông Roding. Năm 1839, một nhà ga xe lửa được mở trên tuyến từ Romford đến Mile End. Các doanh nghiệp đầu tiên đã nhường đường cho các ngành công nghiệp mới, chẳng hạn như làm giấy và dịch vụ như giặt ủi và làm đồ cổ, để cung cấp cho lớp đi lại mới được tạo ra bởi đường sắt. Một số doanh nghiệp lớn đã được thành lập tại thị trấn, bao gồm cả phim ảnh và nhà sản xuất hóa chất cùng tên Ilford Photo. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Được thành lập vào năm 1879 bởi Alfred H. Harman, một nhiếp ảnh gia từ Peckham, người đã thành lập doanh nghiệp trong một ngôi nhà ở Đường Cranbrook làm cho các tấm &#​39;​khô&#​39;​ của gelatino-bromide. <sup id="​cite_ref-bho_borough_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Doanh nghiệp nhanh chóng vượt qua những cơ sở này, và trụ sở của nó chuyển đến một địa điểm ở Đường Roden cho đến năm 1976 khi nhà máy đóng cửa. <sup id="​cite_ref-redbridge.gov.uk_6-1"​ class="​reference">​ [6] </​sup>​ </​p><​p>​ Công ty phát thanh, điện tử và viễn thông Plessey, được thành lập năm 1917 tại Marylebone, chuyển đến Cottenham Road ở Ilford đầu năm 1919 và sau đó đến Vicarage Lane nơi đã trở thành một trong những nhà sản xuất lớn nhất trong lĩnh vực của mình. Trong Thế chiến II, nhà máy bị hư hại nặng do bom và công ty thực hiện nhiều công đoạn sản xuất, với 2.000 công nhân phục vụ dây chuyền sản xuất, nằm trong đường hầm ngầm giữa Wanstead và Gants Hill <sup id="​cite_ref-bho_borough_2-3"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ . 15.000 công nhân, tại các địa điểm trên khắp Ilford và các khu vực lân cận, với một bộ phận nghiên cứu rộng lớn. <sup id="​cite_ref-bho_borough_2-4"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ BAL-AMi Jukeboxes được sản xuất tại 290-296 High Road, Ilford, trong những năm 1950, cũng là trụ sở của Balfour (Marine) [196590046] Chính quyền địa phương </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Barking_CP_Ward_Map_1871.svg/​220px-Barking_CP_Ward_Map_1871.svg.png"​ width="​220"​ height="​386"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Barking_CP_Ward_Map_1871.svg/​330px-Barking_CP_Ward_Map_1871.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Barking_CP_Ward_Map_1871.svg/​440px-Barking_CP_Ward_Map_1871.svg.png 2x" data-file-width="​595"​ data-file-height="​1045"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Bản đồ hiển thị các phường của Barking Civil Parish khi chúng xuất hiện vào năm 1871. </​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​257px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​Ilford_Central_Library.JPG/​255px-Ilford_Central_Library.JPG"​ width="​255"​ height="​191"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​Ilford_Central_Library.JPG/​383px-Ilford_Central_Library.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​Ilford_Central_Library.JPG/​510px-Ilford_Central_Library.JPG 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Thư viện và Bảo tàng Trung tâm, Đường Clements, Ilford </​div></​div></​div>​
 +<p> Ilford thành lập một phường ở giáo xứ cổ Barking lớn, trong hàng trăm người của Essex. Các nhà chức trách giáo xứ dần dần mất trách nhiệm đối với một loạt các chức năng trong thế kỷ 19; từ năm 1836, đối với chính quyền cứu trợ nghèo nàn, Ilford đã đến trong Liên minh Luật Người nghèo Romford và năm 1840 Khu Cảnh sát Metropolitan được mở rộng để trang trải khu vực này. Năm 1875, khu vệ sinh nông thôn Romford được thành lập, bao gồm một khu vực rộng lớn bao gồm cả Ilford. Năm 1888, Ilford và quận lân cận Chadwell về phía đông được tách ra từ Barking và cùng nhau thành lập một giáo xứ dân sự Ilford riêng biệt. Năm 1890, một hội đồng y tế địa phương được thành lập cho giáo xứ, thay thế cơ quan vệ sinh nông thôn, và năm 1894 một cuộc cải cách chính quyền địa phương đã tái lập nó như một khu đô thị. Nó được hình thành một phần của Khu vực Giao thông Luân Đôn từ năm 1924 và Khu vực Vận tải Hành khách London từ năm 1933. <sup id="​cite_ref-robson_london_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ Nó được thành lập như Thành phố của Ilford vào năm 1926. <sup id="​cite_ref-vision_borough_10-0"​ class="​reference">​ [10] </​sup>​ </​p><​p>​ London gây ra một sự gia tăng đáng kể dân số và quận trở thành một trong những lớn nhất ở Anh không để đạt được trạng thái quận hạt. Năm 1965, thành phố đã bị bãi bỏ và khu vực cũ của nó được kết hợp với khu Wanstead và Woodford, cực bắc của Dagenham và một phần nhỏ Chigwell Urban District quanh Hainault; nó đã được gỡ bỏ từ Essex và kể từ đó đã hình thành phần lớn hơn của London Borough của Redbridge ở Greater London.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Suburban_expansion">​ Mở rộng vùng ngoại ô </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ <span class="​mw-editsection-bracket">​] Năm 1653, Ilford là một ngôi làng nhỏ gọn gồm 50 ngôi nhà, chủ yếu nằm ở phía bắc và phía nam của Broadway hiện tại <sup id="​cite_ref-bho_borough_2-5"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ và khu vực này rõ ràng là nông thôn . Năm 1801, dân số Ilford là 1.724 và đến năm 1841, nó đã tăng lên 3.742 người. <sup id="​cite_ref-bho_borough_2-6"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Dân số 41.244 người vào năm 1901 và chiếm diện tích 8,496 mẫu Anh (34 km <sup> 2 </​sup>​). 2.500 ngôi nhà của Becontree Estate rộng lớn, được xây dựng bởi Hội đồng Quận Luân Đôn từ năm 1921, nằm trong ranh giới của Ilford; Việc bổ sung gây ra sự gia tăng dân số 11.600 vào năm 1926. <sup id="​cite_ref-bho_borough_2-7"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Tuyến trung tâm của Tàu điện ngầm Luân Đôn đến các trạm chính mới và cũ trong khu vực đã bắt đầu vào năm 1947 <sup id="​cite_ref-rose_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ và dân số của Thành phố Ilford đạt đỉnh năm 1951 tại 184.706, giảm xuống còn 178.024 vào năm 1961 trước khi được hấp thụ vào Redbridge và Greater London vào năm 1965. Tại cuộc điều tra dân số năm 2001, các quần thể kết hợp của các khu vực Ilford North và Ilford South là 196.414 <sup id="​cite_ref-ukpollingreport.co.uk_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup><​sup id="​cite_ref-ReferenceA_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_events">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ ] <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> John Logie Baird, người đã phát minh ra truyền hình, chuyển đến Ilford vào giữa những năm cuối thập niên 1920 để nghiên cứu phát minh mới của mình. Ông đã làm việc trong một hội thảo trên mái nhà của các cơ sở Plessey ở Ley Street, từ lâu đã bị phá hủy để dọn đường cho ngôi nhà mới.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Olympics">​ Thế vận hội </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Gần với Olympic Park ở Stratford có nghĩa là vào năm 2011, Ilford là điểm đến du lịch phát triển nhanh nhất ở châu Âu do Thế vận hội mùa hè London 2012. <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Governance">​ Quản trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Ilford được chia giữa các khu vực bầu cử Quốc hội Anh của Ilford North và Ilford South. Ilford North bao gồm các phường Redbridge của Aldborough, Barkingside,​ Redbridge, Clayhall, Fairlop, Fullwell, Hainault và Roding. MP là Wes Streeting của Đảng Lao động, người đã thành công trước MP Lee Scott của Đảng Bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử năm 2015. Ilford South tương ứng với các khu Redbridge của Chadwell, Clementswood,​ Cranbrook, Goodmayes, Loxford, Mayfield, Newbury, Seven Kings và Valentines. <sup id="​cite_ref-ilford_south_15-0"​ class="​reference">​[15]</​sup> ​ MP là Mike Gapes của Đảng Lao động. <sup id="​cite_ref-ilford_south_15-1"​ class="​reference">​[15]</​sup> ​ Ilford là một phần của Havering và Redbridge London Assembly bầu cử và bầu cử quốc hội London bầu cử.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<p> Ilford bị chặn ở phía tây bởi Đường Thông tư phía Bắc và Sông Roding và tiếp giáp với Barking ở phía nam, Đồi Gants ở phía bắc và Bảy Kings về phía đông. dữ liệu khí hậu cho Ilford được lấy từ trạm khí tượng gần nhất tại Greenwich, khoảng 6 dặm (9,7 km) về phía tây nam phía nam của ga đường sắt:
 +
 +</p>
 +<table class="​wikitable collapsible"​ style="​width:​90%;​ text-align:​center;​ font-size:​90%;​ line-height:​ 1.2em; margin:​auto;"><​tbody><​tr><​th colspan="​14">​ Dữ liệu khí hậu cho London (LHR), độ cao: 25 m hoặc 82 ft, 1981–2010 normals, extremes 1948 – present
 +</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Tháng
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Jan
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 2
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 3
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng Tư
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Có thể
 +</th>
 +<th scope="​col">​ tháng 6
 +</th>
 +<th scope="​col">​ tháng 7
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 8
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 9
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 10
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 11
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 12
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​border-left-width:​medium">​ Năm
 +</​th></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Ghi âm cao ° C (° F)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #FFA74F; color:#​000000;">​ 17.2 <br/> (63)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF952C; color:#​000000;">​ 19,8 <br/> (67,6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF7700; color:#​000000;">​ 24.2 <br/> (75.6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF5300; color:#​000000;">​ 29,4 <br/> (84,9)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF3B00; color:#​000000;">​ 32,8 <br/> (91)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF2800; color:#​000000;">​ 35,6 <br/> (96,1)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF2100; color:#​000000;">​ 36,7 <br/> (98,1)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF1700; color:#​FFFFFF;">​ 38,1 <br/> (100,6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF2A00; color:#​000000;">​ 35,4 <br/> (95,7)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF4F00; color:#​000000;">​ 29,9 <br/> (85,8)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF8E1E; color:#​000000;">​ 20,8 <br/> (69,4)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFA64D; color:#​000000;">​ 17,4 <br/> (63,3)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF1700; color:#​FFFFFF;​ border-left-width:​medium">​ 38,1 <br/> (100,6)
 +</​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Có nghĩa là tối đa ° C (° F)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #FFC388; color:#​000000;">​ 13,1 <br/> (55,6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFBC7A; color:#​000000;">​ 14,1 <br/> (57,4)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFA74F; color:#​000000;">​ 17.2 <br/> (63)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF8B17; color:#​000000;">​ 21,3 <br/> (70,3)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF6C00; color:#​000000;">​ 25,8 <br/> (78,4)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF5900; color:#​000000;">​ 28,5 <br/> (83,3)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF4E00; color:#​000000;">​ 30,1 <br/> (86,2)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF5100; color:#​000000;">​ 29,7 <br/> (85,5)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF6E00; color:#​000000;">​ 25,5 <br/> (77,9)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF9022; color:#​000000;">​ 20,5 <br/> (68,9)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFAE5D; color:#​000000;">​ 16,2 <br/> (61,2)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFC082; color:#​000000;">​ 13.5 <br/> (56.3)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF4400; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 31,5 <br/> (88,7)
 +</​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Nhiệt độ cao trung bình C (° F)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #FFE6CD; color:#​000000;">​ 8.1 <br/> (46,6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFE4C9; color:#​000000;">​ 8.4 <br/> (47.1)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFD0A1; color:#​000000;">​ 11,3 <br/> (52,3)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFBC79; color:#​000000;">​ 14,2 <br/> (57,6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFA246; color:#​000000;">​ 17.9 <br/> (64.2)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF8D1B; color:#​000000;">​ 21,0 <br/> (69,8)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF7C00; color:#​000000;">​ 23,5 <br/> (74,3)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF7E00; color:#​000000;">​ 23,2 <br/> (73,8)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF942A; color:#​000000;">​ 19,9 <br/> (67,8)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFB367; color:#​000000;">​ 15,5 <br/> (59,9)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFD1A4; color:#​000000;">​ 11,1 <br/> (52)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFE4CA; color:#​000000;">​ 8,3 <br/> (46,9)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFB56B; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 15.2 <br/> (59.4)
 +</​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Ý nghĩa hàng ngày ° C (° F)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #FFFAF5; color:#​000000;">​ 5,2 <br/> (41,4)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFF9F3; color:#​000000;">​ 5,3 <br/> (41,5)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFE9D4; color:#​000000;">​ 7,6 <br/> (45,7)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFD9B4; color:#​000000;">​ 9,9 <br/> (49,8)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFC285; color:#​000000;">​ 13,3 <br/> (55,9)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFAC5A; color:#​000000;">​ 16,4 <br/> (61,5)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF9D3B; color:#​000000;">​ 18,7 <br/> (65,7)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF9E3E; color:#​000000;">​ 18,5 <br/> (65,3)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFB164; color:#​000000;">​ 15,7 <br/> (60,3)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFCB97; color:#​000000;">​ 12.0 <br/> (53.6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFE6CE; color:#​000000;">​ 8,0 <br/> (46,4)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFF8F1; color:#​000000;">​ 5,5 <br/> (41,9)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFD0A1; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 11,3 <br/> (52,3)
 +</​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Nhiệt độ thấp trung bình C (° F)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #F3F3FF; color:#​000000;">​ 2.3 <br/> (36.1)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #F2F2FF; color:#​000000;">​ 2.1 <br/> (35.8)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FBFBFF; color:#​000000;">​ 3.9 <br/> (39)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFF8F1; color:#​000000;">​ 5,5 <br/> (41,9)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFE2C5; color:#​000000;">​ 8,7 <br/> (47,7)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFCD9B; color:#​000000;">​ 11,7 <br/> (53,1)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFBE7D; color:#​000000;">​ 13,9 <br/> (57)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFBF80; color:#​000000;">​ 13,7 <br/> (56,7)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFCF9F; color:#​000000;">​ 11,4 <br/> (52,5)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFE4C9; color:#​000000;">​ 8.4 <br/> (47.1)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFFCF9; color:#​000000;">​ 4,9 <br/> (40,8)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #F5F5FF; color:#​000000;">​ 2,7 <br/> (36,9)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFEBD7; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 7,4 <br/> (45,4)
 +</​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Có nghĩa là tối thiểu ° C (° F)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #D0D0FF; color:#​000000;">​ −4,2 <br/> (24,4)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #D1D1FF; color:#​000000;">​ −3,9 <br/> (25)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #DBDBFF; color:#​000000;">​ −2.0 <br/> (28,4)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #E5E5FF; color:#​000000;">​ −0,3 <br/> (31,5)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #F7F7FF; color:#​000000;">​ 3.1 <br/> (37.6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFEFE0; color:#​000000;">​ 6.7 <br/> (44.1)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFDCBA; color:#​000000;">​ 9.5 <br/> (49.1)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFDFBF; color:#​000000;">​ 9,1 <br/> (48,4)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFF4EA; color:#​000000;">​ 6.0 <br/> (42,8)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #F1F1FF; color:#​000000;">​ 2.0 <br/> (35,6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #DDDDFF; color:#​000000;">​ -1,7 <br/> (28,9)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #D0D0FF; color:#​000000;">​ −4,1 <br/> (24,6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #C5C5FF; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ −6,1 <br/> (21)
 +</​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Ghi lại ° C thấp (° F)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #9F9FFF; color:#​000000;">​ −13.2 <br/> (8.2)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #B2B2FF; color:#​000000;">​ −9,6 <br/> (14,7)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #CBCBFF; color:#​000000;">​ −5,1 <br/> (22,8)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #D8D8FF; color:#​000000;">​ −2,6 <br/> (27,3)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #E1E1FF; color:#​000000;">​ −0,9 <br/> (30,4)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #EEEEFF; color:#​000000;">​ 1,5 <br/> (34,7)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFF7EF; color:#​000000;">​ 5.6 <br/> (42.1)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFF5EB; color:#​000000;">​ 5,9 <br/> (42,6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #F0F0FF; color:#​000000;">​ 1.8 <br/> (35.2)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #D4D4FF; color:#​000000;">​ −3,3 <br/> (26,1)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #C0C0FF; color:#​000000;">​ −7,0 <br/> (19,4)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #A7A7FF; color:#​000000;">​ −11,8 <br/> (10,8)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #9F9FFF; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ −13.2 <br/> (8.2)
 +</​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Lượng mưa trung bình mm (inch)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #ACACFF; color:#​000000;">​ 55.2 <br/> (2.173)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #BCBCFF; color:#​000000;">​ 40,9 <br/> (1,61)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #C1C1FF; color:#​000000;">​ 41,6 <br/> (1.638)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #BBBBFF; color:#​000000;">​ 43,7 <br/> (1,72)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #B5B5FF; color:#​000000;">​ 49,4 <br/> (1,945)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #B9B9FF; color:#​000000;">​ 45,1 <br/> (1,776)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #BCBCFF; color:#​000000;">​ 44,5 <br/> (1,752)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #B5B5FF; color:#​000000;">​ 49,5 <br/> (1.949)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #B3B3FF; color:#​000000;">​ 49,1 <br/> (1,933)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #9898FF; color:#​000000;">​ 68,5 <br/> (2,697)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #A4A4FF; color:#​000000;">​ 59,0 <br/> (2,323)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #ACACFF; color:#​000000;">​ 55,2 <br/> (2,173)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #B2B2FF; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 601,7 <br/> (23.689)
 +</​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Số ngày mưa trung bình <span style="​font-size:​90%;"​ class="​nowrap">​ (≥ 1.0 mm) </​span>​
 +</th>
 +<td style="​background:​ #7676FF; color:#​000000;">​ 11.1
 +</td>
 +<td style="​background:​ #8B8BFF; color:#​000000;">​ 8,5
 +</td>
 +<td style="​background:​ #8C8CFF; color:#​000000;">​ 9.3
 +</td>
 +<td style="​background:​ #8A8AFF; color:#​000000;">​ 9.1
 +</td>
 +<td style="​background:​ #9292FF; color:#​000000;">​ 8,8
 +</td>
 +<td style="​background:​ #9696FF; color:#​000000;">​ 8,2
 +</td>
 +<td style="​background:​ #9F9FFF; color:#​000000;">​ 7,7
 +</td>
 +<td style="​background:​ #A2A2FF; color:#​000000;">​ 7,5
 +</td>
 +<td style="​background:​ #9797FF; color:#​000000;">​ 8.1
 +</td>
 +<td style="​background:​ #7979FF; color:#​000000;">​ 10,8
 +</td>
 +<td style="​background:​ #7B7BFF; color:#​000000;">​ 10.3
 +</td>
 +<td style="​background:​ #8181FF; color:#​000000;">​ 10.2
 +</td>
 +<td style="​background:​ #8C8CFF; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 109,6
 +</​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Số giờ nắng trung bình hàng tháng
 +</th>
 +<td style="​background:​ #707070; color:#​FFFFFF;">​ 61,5
 +</td>
 +<td style="​background:​ #9C9C9C; color:#​000000;">​ 77,9
 +</td>
 +<td style="​background:​ #B3B36E; color:#​000000;">​ 114,6
 +</td>
 +<td style="​background:​ #CFCF00; color:#​000000;">​ 168,7
 +</td>
 +<td style="​background:​ #D7D700; color:#​000000;">​ 198,5
 +</td>
 +<td style="​background:​ #DADA00; color:#​000000;">​ 204,3
 +</td>
 +<td style="​background:​ #DADA00; color:#​000000;">​ 212,0
 +</td>
 +<td style="​background:​ #D8D800; color:#​000000;">​ 204,7
 +</td>
 +<td style="​background:​ #C6C601; color:#​000000;">​ 149,3
 +</td>
 +<td style="​background:​ #B4B469; color:#​000000;">​ 116,5
 +</td>
 +<td style="​background:​ #898989; color:#​FFFFFF;">​ 72,6
 +</td>
 +<td style="​background:​ #5F5F5F; color:#​FFFFFF;">​ 52,0
 +</td>
 +<td style="​background:​ #BEBE2D; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 1.632,6
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​14"​ style="​text-align:​center;​font-size:​95%;">​ Nguồn: Văn phòng Met <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup>​ Viện Khí tượng Hoàng gia Hà Lan <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup><​sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​wikitable collapsible collapsed"​ style="​width:​90%;​ text-align:​center;​ font-size:​90%;​ line-height:​ 1.2em; margin:​auto;"><​tbody><​tr><​th colspan="​14">​ Dữ liệu khí hậu cho Trung tâm Thời tiết Luân Đôn, các tiêu chuẩn 2001–2014
 +</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Tháng
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Jan
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 2
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 3
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng Tư
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Có thể
 +</th>
 +<th scope="​col">​ tháng 6
 +</th>
 +<th scope="​col">​ tháng 7
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 8
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 9
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 10
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 11
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 12
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​border-left-width:​medium">​ Năm
 +</​th></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Nhiệt độ cao trung bình C (° F)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #FFE3C7; color:#​000000;">​ 8,5 <br/> (47,3)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFE0C2; color:#​000000;">​ 8,9 <br/> (48)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFCD9B; color:#​000000;">​ 11,7 <br/> (53,1)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFB164; color:#​000000;">​ 15,7 <br/> (60,3)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF9D3C; color:#​000000;">​ 18,6 <br/> (65,5)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF8308; color:#​000000;">​ 22.4 <br/> (72.3)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF7B00; color:#​000000;">​ 23,6 <br/> (74,5)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF7E00; color:#​000000;">​ 23,2 <br/> (73,8)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF8E1E; color:#​000000;">​ 20,8 <br/> (69,4)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFAF5F; color:#​000000;">​ 16,1 <br/> (61)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFCC99; color:#​000000;">​ 11,9 <br/> (53,4)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFE2C6; color:#​000000;">​ 8,6 <br/> (47,5)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFB163; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 15,8 <br/> (60,5)
 +</​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Ý nghĩa hàng ngày ° C (° F)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #FFEFDF; color:#​000000;">​ 6,8 <br/> (44,2)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFEFDF; color:#​000000;">​ 6,8 <br/> (44,2)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFE1C3; color:#​000000;">​ 8,8 <br/> (47,8)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFCB97; color:#​000000;">​ 12.0 <br/> (53.6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFB871; color:#​000000;">​ 14,8 <br/> (58,6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF9F40; color:#​000000;">​ 18,3 <br/> (64,9)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF962E; color:#​000000;">​ 19,6 <br/> (67,3)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF9831; color:#​000000;">​ 19,4 <br/> (66,9)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFA64E; color:#​000000;">​ 17,3 <br/> (63,1)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFC082; color:#​000000;">​ 13.5 <br/> (56.3)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFD9B3; color:#​000000;">​ 10,0 <br/> (50)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFEDDC; color:#​000000;">​ 7,0 <br/> (44,6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFC58B; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 12.9 <br/> (55.1)
 +</​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Nhiệt độ thấp trung bình C (° F)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #FFFBF8; color:#​000000;">​ 5.0 <br/> (41)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFFDFC; color:#​000000;">​ 4,7 <br/> (40,5)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFF6ED; color:#​000000;">​ 5,8 <br/> (42,4)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFE5CC; color:#​000000;">​ 8,2 <br/> (46,8)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFD2A6; color:#​000000;">​ 10,9 <br/> (51,6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFBC7A; color:#​000000;">​ 14,1 <br/> (57,4)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFB367; color:#​000000;">​ 15,5 <br/> (59,9)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFB367; color:#​000000;">​ 15,5 <br/> (59,9)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFBF80; color:#​000000;">​ 13,7 <br/> (56,7)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFD2A6; color:#​000000;">​ 10,9 <br/> (51,6)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFE6CE; color:#​000000;">​ 8,0 <br/> (46,4)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFF8F2; color:#​000000;">​ 5,4 <br/> (41,7)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFDAB5; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 9,8 <br/> (49,7)
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​14"​ style="​text-align:​center;​font-size:​95%;">​ Nguồn số 1: Thời tiết trực tuyến <sup id="​cite_ref-London_Weather_Centre_climate_data_19-0"​ class="​reference">​[19]</​sup></​td></​tr><​tr><​td colspan="​14"​ style="​text-align:​center;​ font-size:​95%;">​ Nguồn số 2: Tutiempo <sup id="​cite_ref-Climate_London_Weather_Centre_20-0"​ class="​reference">​[20]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demography">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Ilford có dân số thiểu số rất lớn, với Ilford North có tỷ lệ người Do Thái cao thứ tư trong dân số năm 2001. <sup id="​cite_ref-ukpollingreport.co.uk_12-1"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ Số người Hindu, Hồi giáo và Sikh khoảng 30.000 người. <sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup> ​ Cộng đồng Nam Á lớn ở Ilford nói nhiều thứ tiếng, bao gồm Tamil, Gujarati, Hindi, Bengali, Punjabi và Urdu <sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​ [22] </​sup>​ </​p><​p>​ Theo điều tra dân số năm 2001, Ilford North và Ilford South bao gồm các nhân khẩu học sau đây:
 +</p>
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​
 +</th>
 +<th> Ilford North
 +</th>
 +<th> Ilford Nam
 +</​th></​tr><​tr><​td>​ Tổng dân số
 +</td>
 +<td> 89.806
 +</td>
 +<td> 106,608
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Trắng
 +</td>
 +<td> 75,6%
 +</td>
 +<td> 45,1%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Đen
 +</td>
 +<td> 5,2%
 +</td>
 +<td> 11,4%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Châu Á
 +</td>
 +<td> 15,5%
 +</td>
 +<td> 39,3%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Hỗn hợp
 +</td>
 +<td> 2,2%
 +</td>
 +<td> 2,8%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Khác
 +</td>
 +<td> 1,5%
 +</td>
 +<td> 1,4%
 +</td> </tr> </​tbody>​ </​table>​ <table class="​wikitable">​ <​tbody>​ <tr> <th>
 +</th>
 +<th> Ilford North
 +</th>
 +<th> Ilford Nam
 +</​th></​tr><​tr><​td>​ Cơ đốc giáo
 +</td>
 +<td> 55,1%
 +</td>
 +<td> 42,5%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Hindu
 +</td>
 +<td> 6,7%
 +</td>
 +<td> 10,5%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Do Thái
 +</td>
 +<td> 10,3%
 +</td>
 +<td> 7,9%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Hồi giáo
 +</td>
 +<td> 6,4%
 +</td>
 +<td> 19,6%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ Sikh
 +</td>
 +<td> 2,7%
 +</td>
 +<td> 9,4%
 +</td> </​table>​ </​tbody>​ </​table>​ <p> <sup id="​cite_ref-ukpollingreport.co.uk_12-2"​ class="​reference">​ [12] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-ReferenceA_13-1"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​p><​p>​ Tại cuộc điều tra dân số năm 2011, các khoa Clementswood và Loxford đã được xếp hạng thứ 10 và thứ 12 ở Greater London với dân số Anh trắng ít nhất. Phường Valentines được xếp hạng thấp hơn nhưng vẫn còn khá cao. Các phường khác xung quanh Ilford cũng rất đa dạng về chủng tộc, đặc biệt là Goodmayes, nơi chỉ
 +16,9% cư dân là người da trắng. Trong Clementswood,​ chỉ có 9,4% dân số là người Anh da trắng và 66,3% là người châu Á. <sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​[23]</​sup><​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​primary source (December 2016)">​ dẫn nguồn cần thiết </​span></​i>​] </​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transport">​ Giao thông vận tải </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Ilford_station_building_2015.JPG/​220px-Ilford_station_building_2015.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Ilford_station_building_2015.JPG/​330px-Ilford_station_building_2015.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Ilford_station_building_2015.JPG/​440px-Ilford_station_building_2015.JPG 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/> ​ </​div></​div>​
 +
 +<p> Thị trấn được phục vụ bởi ga xe lửa Ilford trên Tuyến đường chính Great Eastern trong Khu vực Du lịch 4. <sup id="​cite_ref-high_freq_24-0"​ class="​reference">​[24]</​sup> ​ Tất cả các chuyến tàu ghé thăm nhà ga là phố Liverpool Street-Shenfield tần số cao. Tuyến này đã được TfL Rail tiếp quản vào ngày 31 tháng 5 năm 2015 để dự án Crossrail mới chạy qua Ilford vào năm 2017. <sup id="​cite_ref-timetable_shenfield_25-0"​ class="​reference">​[25]</​sup>​ Ga tàu điện ngầm Gants Hill nằm ở phía bắc của Ilford và được phục vụ bởi tuyến Trung tâm của Tàu điện ngầm Luân Đôn <sup id="​cite_ref-high_freq_24-1"​ class="​reference">​[24]</​sup> ​ Dự kiến ​​tuyến đường Liverpool-Shenfield sẽ được thay thế bằng Crossrail vào năm 2018. <sup id="​cite_ref-crossrail_26-0"​ class="​reference">​[26]</​sup> ​ Giai đoạn đầu tiên của Phương tiện Đông London bắt đầu tại Ilford. <sup id="​cite_ref-elt_27-0"​ class="​reference">​[27]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Buses">​ Xe buýt </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Ilford là một trung tâm của mạng lưới xe buýt London với các dịch vụ đến trung tâm London và nhiều vùng ngoại ô khác. <sup id="​cite_ref-tfl_bus_28-0"​ class="​reference">​[28]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Culture">​ Văn hóa </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​257px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​39/​Ilford_Kenneth_More_Theatre.JPG/​255px-Ilford_Kenneth_More_Theatre.JPG"​ width="​255"​ height="​191"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​39/​Ilford_Kenneth_More_Theatre.JPG/​383px-Ilford_Kenneth_More_Theatre.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​39/​Ilford_Kenneth_More_Theatre.JPG/​510px-Ilford_Kenneth_More_Theatre.JPG 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Ilford Kenneth More Theatre </​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span id="​Art.2C_theatre_and_media"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Art,​_theatre_and_media">​ Nghệ thuật, sân khấu và truyền thông </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Ilford là địa điểm của Nhà hát Kenneth More. Tờ báo địa phương, bao gồm thị trấn và quận, là <i> Ilford Recorder </i>.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​ Nhà hát Kenneth More </​dt></​dl><​p>​ Nhà hát được chính thức khai trương vào tháng 1 năm 1975. Nhà hát chú trọng vào việc phục vụ cộng đồng địa phương và kết hợp các sản phẩm chuyên nghiệp và nghiệp dư. Chương trình của nó đa dạng và hoạt động suốt cả năm với các sản phẩm thường thay đổi hàng tuần. Nó được biết đến trong khu vực địa phương cho sự chạy trốn hàng năm, thường diễn ra từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 1. <sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​ [29] </​sup>​ </p>
 +<​dl><​dt>​ Ca sĩ St.Alban </​dt></​dl><​p>​ St. Ca sĩ của Alban là một dàn hợp xướng giọng nói hỗn hợp dành cho nam và nữ có trụ sở tại Nhà thờ St. Alban ở Đường Albert, Ilford. Dàn hợp xướng gặp nhau để luyện tập tại nhà thờ vào mỗi tối thứ Ba trong thời gian dài và nhắm đến ba buổi hòa nhạc mỗi năm. <sup id="​cite_ref-30"​ class="​reference">​[30]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Sport">​ Thể thao </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Một địa điểm không xác định ở Ilford đã được sử dụng cho trận đấu cricket quan trọng vào thứ Hai, 1 tháng 8 năm 1737 giữa Essex và London, Essex thắng 7 lần. Đây là trận đấu được tổ chức sớm nhất được biết đến chắc chắn diễn ra ở Essex <sup id="​cite_ref-FL18C14_31-0"​ class="​reference">​ [31] </​sup>​ </​p><​p>​ Câu lạc bộ Cricket Ilford chơi trò chơi tại nhà tại Công viên Valentines. Đất này được khai trương vào năm 1897. <sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​[32]</​sup> ​ Nó được sử dụng thường xuyên bởi Câu lạc bộ Cricket Quận Essex, nhưng việc bảo trì không đủ có nghĩa là quận đã ngừng chơi ở đó sau năm 2001. <sup id="​cite_ref-33"​ class="​reference">​ [33] </​sup>​ </​p><​p>​ Ilford có hai Không Câu lạc bộ bóng đá giải đấu Ilford FC và Rừng Waltham F.C. cả hai đều chơi tại sân vận động Cricklefield.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bản sao lưu trữ&​quot;​. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 2 năm 2014 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 9 tháng 6 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Archived+copy&​rft_id=http%3A%2F%2Fdata.london.gov.uk%2F2011-census-ward-pop&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-bho_borough-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ d </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ e </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ f </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ g </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ h </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Powell, WR (Edr.) (1966). <i> Các quận của Ilford, Một lịch sử của Quận Essex: Tập 5 </i>. Lịch sử Quận Victoria. Lịch sử Anh trực tuyến <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 28 tháng 8 </​span>​ 2009 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+borough+of+Ilford%2C+A+History+of+the+County+of+Essex%3A+Volume+5&​rft.series=Victoria+County+History&​rft.pub=British+History+Online&​rft.date=1966&​rft.au=Powell%2C+W.R.+%28Edr.%29&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.british-history.ac.uk%2Freport.asp%3Fcompid%3D42730&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-pop_parish-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Vương quốc Anh lịch sử GIS / Đại học Portsmouth, Ilford giáo xứ dân số. Truy cập ngày 28 tháng 8 năm 2009. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-mills_london-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Mills, A.D. (2001). <i> Từ điển của London Place Names </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Dictionary+of+London+Place+Names&​rft.pub=Oxford&​rft.date=2001&​rft.aulast=Mills&​rft.aufirst=A.D.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Barking-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Powell, W.R. (Edr.) (1966). <i> Giáo xứ cổ Barking: Giới thiệu, Lịch sử của Quận Essex: Tập 5 </i>. Lịch sử Quận Victoria. Lịch sử Anh trực tuyến <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 28 tháng 8 </​span>​ 2009 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+ancient+parish+of+Barking%3A+Introduction%2C+A+History+of+the+County+of+Essex%3A+Volume+5&​rft.series=Victoria+County+History&​rft.pub=British+History+Online&​rft.date=1966&​rft.au=Powell%2C+W.R.+%28Edr.%29&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.british-history.ac.uk%2Freport.asp%3Fcompid%3D42722&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-redbridge.gov.uk-6"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bảo tàng Redbridge&​quot;​. Redbridge.gov.uk <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2 tháng 3 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Redbridge+Museum&​rft.pub=Redbridge.gov.uk&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.redbridge.gov.uk%2Fmuseum&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Lịch sử và thời gian của Ilford&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 27 tháng 7 </​span>​ 2007 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Ilford+History+and+Chronology&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.photomemorabilia.co.uk%2FIlford%2FChronology.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​BAL-AMi Jukeboxes&​quot;​ </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=BAL-AMi+Jukeboxes&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bal-ami.com%2Fbalhtml%2Fhistory.shtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-robson_london-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ Robson, William (1939). <i> Chính phủ và chính quyền Mis của London </i>. London: Allen &amp; Unwin. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Government+and+Mis-government+of+London&​rft.place=London&​rft.pub=Allen+%26+Unwin&​rft.date=1939&​rft.aulast=Robson&​rft.aufirst=William&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-vision_borough-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Vương quốc Anh Lịch sử GIS / Đại học Portsmouth, Ilford UD / MB (bản đồ lịch sử). Truy cập ngày 28 tháng 8 năm 2009. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-rose-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ Rose, D (1999). <i> London Underground:​ Lịch sử sơ đồ </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+London+Underground%3A+A+diagrammatic+history&​rft.date=1999&​rft.aulast=Rose&​rft.aufirst=D&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-ukpollingreport.co.uk-12"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c [19659392] &​quot;​Hướng dẫn bầu cử UKPollingReport 2010» Ilford North &​quot;<​span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 2 tháng 3 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=UKPollingReport+Election+Guide+2010+%C2%BB+Ilford+North&​rft_id=http%3A%2F%2Fukpollingreport.co.uk%2Fguide%2Fseat-profiles%2Filfordnorth&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-ReferenceA-13"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hướng dẫn bầu cử UKPollingReport 2010» Ilford South &​quot;<​span class="​reference-accessdate">​ . Truy cập <span class="​nowrap">​ 2 tháng 3 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=UKPollingReport+Election+Guide+2010+%C2%BB+Ilford+South&​rft_id=http%3A%2F%2Fukpollingreport.co.uk%2Fguide%2Fseat-profiles%2Filfordsouth&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Tờ Daily Telegraph (tháng 12 năm 2011). &​quot;​TripAdvisor:​ Ilford là điểm du lịch phát triển nhanh nhất châu Âu&​quot;​. Điện báo hàng ngày </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=TripAdvisor%3A+Ilford+is+Europe%27s+fastest+growing+tourist+destination&​rft.pub=The+Daily+Telegraph&​rft.date=2011-12&​rft.au=The+Daily+Telegraph&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Ftravel%2Ftravelnews%2F8940417%2FTripAdvisor-Ilford-is-Europes-fastest-growing-tourist-destination.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-ilford_south-15"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Mike Gapes. &​quot;​Ilford South - một hồ sơ&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 28 tháng 8 </​span>​ 2009 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Ilford+South+-+a+profile&​rft.au=Mike+Gapes&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.mikegapes.org.uk%2F%3Fpage_id%3D13&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Sân bay London Heathrow&​quot;​. Met Office <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 17 tháng 9 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=London+Heathrow+Airport&​rft.pub=Met+Office&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.metoffice.gov.uk%2Fpublic%2Fweather%2Fclimate%2Fgcpsvf37b&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Giá trị cực hấp dẫn của sân bay Heathrow&​quot;​. KNMI <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 29 tháng 11 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Heathrow+Airport+Extreme+Values&​rft.pub=KNMI&​rft_id=http%3A%2F%2Feca.knmi.nl%2Findicesextremes%2Fcustomquerytimeseriesplots.php&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Heathrow 1981–2010 có nghĩa là giá trị tối đa và tối thiểu&​quot;​. KNMI <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 28 tháng 12 </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Heathrow+1981%E2%80%932010+mean+maximum+and+minimum+values&​rft.pub=KNMI&​rft_id=http%3A%2F%2Feca.knmi.nl%2Futils%2Fmapserver%2Fclimatology.php%3Findexcat%3D%2A%2A%26indexid%3DTXx%26periodidselect%3D1981-2010%26seasonid%3D0%26scalelogidselect%3Dno%26CMD%3DZOOM_IN%23bottom&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-London_Weather_Centre_climate_data-19"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Phân tích Trung tâm thời tiết Luân Đôn&​quot;​. Thời tiết trực tuyến <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 17 tháng 11 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=London+Weather+Centre+analysis&​rft.pub=Weather+Online&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.weatheronline.co.uk%2Fweather%2Fmaps%2Fcity%3FLANG%3Den%26PLZ%3D_____%26PLZN%3D_____%26WMO%3D03779%26CONT%3Dukuk%26R%3D0%26LEVEL%3D162%26REGION%3D0003%26LAND%3DUK%26MOD%3Dtab%26ART%3DTMX%26NOREGION%3D1%26FMM%3D1%26FYY%3D2001%26LMM%3D12%26LYY%3D2014&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Climate_London_Weather_Centre-20"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​khí hậu: Khí hậu Trung tâm thời tiết London&​quot;​. Tutiempo <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 17 tháng 11 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=climate%3A+Climate+London+Weather+Centre&​rft.pub=Tutiempo&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.tutiempo.net%2Fen%2FClimate%2FLondon_Weather_Centre%2F37790.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Đối tác phát triển Nam Á - Nghiên cứu&​quot;​. Southasian.org.uk <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2 tháng 3 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=South+Asian+Development+Partnership+-+Research%2C&​rft.pub=Southasian.org.uk&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.southasian.org.uk%2Fresearch_popreport_groupings.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thiết lập doanh nghiệp của bạn ở Luân Đôn&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. <i> Thinklondon.com </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2 tháng 3 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Thinklondon.com&​rft.atitle=Setting+up+your+business+in+London&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.thinklondon.com%2Fdownloads%2Flondon_communities%2Fapac_india%2FD3_communities_indian.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-23"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Clementswood - Dữ liệu điều tra dân số của Anh 2011&​quot;​. Ukcensusdata.com. 2012 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2017-04-09 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Clementswood+-+UK+Census+Data+2011&​rft.pub=Ukcensusdata.com&​rft.date=2012&​rft_id=http%3A%2F%2Fukcensusdata.com%2Fclementswood-e05000501%23sthash.ugbWNj33.dpbs&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-high_freq-24"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Phương tiện đi lại cho Luân Đôn (tháng 3 năm 2009). &​quot;​Dịch vụ tần số cao&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cơ quan Greater London <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 28 tháng 8 </​span>​ 2009 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=High+frequency+services&​rft.pub=Greater+London+Authority&​rft.date=2009-03&​rft.au=Transport+for+London&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.tfl.gov.uk%2Fassets%2Fdownloads%2Fhigh-frequency-services-map.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-timetable_shenfield-25"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ National Express East Anglia (tháng 5 năm 2009). &​quot;​Bảng 6&quot; <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. National Express <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 28 tháng 8 </​span>​ 2009 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Table+6&​rft.pub=National+Express&​rft.date=2009-05&​rft.au=National+Express+East+Anglia&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nationalexpresseastanglia.com%2Fcontent%2Fdownload%2F33035%2F382359%2Ffile%2FTable%2B6%2BShenfield%2Bto%2BLiverpool%2BStreet.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-crossrail-26"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bản đồ chéo: Bản đồ tuyến đường&​quot;​. Crossrail. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 8 năm 2009 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 28 tháng 8 </​span>​ 2009 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Crossrail+maps%3A+Route+map&​rft.pub=Crossrail&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.crossrail.co.uk%2Fthe-railway%2Fcrossrail-maps&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-elt-27"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Phương tiện đi lại Luân Đôn. &​quot;​East London Transit&​quot;​. Cơ quan Greater London. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 3 năm 2010 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 28 tháng 8 </​span>​ 2009 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=East+London+Transit&​rft.pub=Greater+London+Authority&​rft.au=Transport+for+London&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.tfl.gov.uk%2Fcorporate%2Fprojectsandschemes%2F2123.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-tfl_bus-28"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Phương tiện đi lại Luân Đôn (tháng 9 năm 2007). &​quot;​Xe buýt từ Ilford&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cơ quan Greater London <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 28 tháng 8 </​span>​ 2009 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Buses+from+Ilford&​rft.pub=Greater+London+Authority&​rft.date=2007-09&​rft.au=Transport+for+London&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.tfl.gov.uk%2Ftfl%2Fgettingaround%2Fmaps%2Fbuses%2Fpdf%2Filford-2141.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Về chúng tôi | Kenneth More Theatre&​quot;​. Kmtheatre.co.uk. Ngày 3 tháng 1 năm 1975 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2 tháng 3 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=About+us+%26%23124%3B+Kenneth+More+Theatre&​rft.pub=Kmtheatre.co.uk&​rft.date=1975-01-03&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.kmtheatre.co.uk%2Fabout-us&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-30"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ca sĩ của Alban - Dàn hợp xướng ở Ilford&​quot;​. <i> stalbansingers.simdif.com </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=stalbansingers.simdif.com&​rft.atitle=St.+Alban%E2%80%99s+Singers+-+Choir+in+Ilford&​rft_id=http%3A%2F%2Fstalbansingers.simdif.com%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-FL18C14-31"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Buckley, trang. 14. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-32"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Công viên Valentine | Anh | Sân Cricket&​quot;​. ESPN Cricinfo <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2 tháng 3 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Valentine%27s+Park+%26%23124%3B+England+%26%23124%3B+Cricket+Grounds&​rft.pub=ESPN+Cricinfo&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.espncricinfo.com%2Fengland%2Fcontent%2Fground%2F57065.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-33"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation news">​ Steen, Rob (8 tháng 9 năm 2001). &​quot;​Cricket Focus: Essex đau lòng tại Công viên Valentines&​quot;​. <i> The Daily Telegraph </i>. London <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 2 Tháng 3 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Daily+Telegraph&​rft.atitle=Cricket+Focus+%3A+Essex+heartbreak+at+Valentines+Park&​rft.date=2001-09-08&​rft.aulast=Steen&​rft.aufirst=Rob&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Fsport%2Fcricket%2F3012369%2FCricket-Focus-Essex-heartbreak-at-Valentines-Park.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Bibliography">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<ul> <li> <cite class="​citation book">​ Buckley, G. B. (1935). <i> Ánh sáng tươi trên Thế kỷ 18 Cricket </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Fresh+Light+on+18th+Century+Cricket&​rft.pub=Cotterell&​rft.date=1935&​rft.aulast=Buckley&​rft.aufirst=G.+B.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<li> Ian Dowling <i> Công viên Valentines, Ilford: Một thế kỷ lịch sử </i> (1999) <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ OCLC 43337735 </li>
 +<li> JE Oxley <i> Barking and Ilford: Trích xuất từ ​​Lịch sử Victoria của Quận Essex vol 5 </i> (1987) </li>
 +<li> <cite id="​CITEREFJames_Thorne1876"​ class="​citation">​ James Thorne (1876), &​quot;​Great Ilford&​quot;,​ <i> Sổ tay đến các vùng lân cận của London </​i>​London:​ John Murray </​cite>​ <span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=bookitem&​rft.atitle=Great+Ilford&​rft.btitle=Handbook+to+the+Environs+of+London&​rft.place=London&​rft.pub=John+Murray&​rft.date=1876&​rft.au=James+Thorne&​rft_id=http%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F2027%2Fmdp.39015063815669%3Furlappend%3D%253Bseq%3D388&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/>​ <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ </li>
 +<li> <cite id="​CITEREFEdward_Walford1883"​ class="​citation">​ Edward Walford (1883), &​quot;​Ilford&​quot;,​ <i> Đại Luân Đôn </​i>​Luân Đôn: Cassell &amp; Co., OCLC 3009761 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=bookitem&​rft.atitle=Ilford&​rft.btitle=Greater+London&​rft.place=London&​rft.pub=Cassell+%26+Co.&​rft.date=1883&​rft_id=info%3Aoclcnum%2F3009761&​rft.au=Edward+Walford&​rft_id=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fstream%2Fgreaterlondonnar01walf%23page%2F495%2Fmode%2F1up&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIlford"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<ul> <li> <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan đến Ilford tại Wikimedia Commons </​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181115120823
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 1.136 seconds
 +Real time usage: 1.361 seconds
 +Preprocessor visited node count: 9326/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 225413/​2097152 bytes
 +Template argument size: 12350/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 7/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 86838/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 2/400
 +Lua time usage: 0.358/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 8.86 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% 1079.089 ​     1 -total
 + ​25.76% ​ 277.999 ​     4 Template:​Navbox
 + ​24.89% ​ 268.549 ​     1 Template:​LB_Redbridge
 + ​23.65% ​ 255.254 ​    16 Template:​Rint
 + ​22.88% ​ 246.936 ​     1 Template:​Reflist
 + ​20.46% ​ 220.777 ​     1 Template:​Infobox_UK_place
 + ​19.02% ​ 205.267 ​     2 Template:​Infobox
 + ​15.98% ​ 172.476 ​    24 Template:​Cite_web
 + ​12.08% ​ 130.372 ​     1 Template:​Greenwich_weatherbox
 + ​11.08% ​ 119.540 ​     2 Template:​Weather_box
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​81476-0!canonical and timestamp 20181115120821 and revision id 865280516
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
ilford-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)