User Tools

Site Tools


ihcyhnichiutrngmi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ihcyhnichiutrngmi [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​p style="​font-weight:​700">​ 
 +                                <​strong>​(VTC News) - Sáng 12/11, Bộ Y tế công bố quyết định bổ nhiệm GS.TS Tạ Thành Văn giữ chức hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội.</​strong> ​      
 + </​p><​div id="​content_detail">​ 
 + <​p style="​text-align:​ justify;">​Kể từ 1/​12/​2018 GS.TS Tạ Thành Văn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội sẽ chính thức là Hiệu trưởng.  </​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội được Bộ Y tế công bố và trao sáng 12/​11/​2018. </​p> ​ <figure class="​expNoEdit"><​img src="​https://​image.vtcns.com/​files/​ctv.giaoduc/​2018/​11/​12/​45876434_358806948199266_6157717100723961856_n-1009158.jpg"​ alt="​Dai hoc Y Ha Noi co hieu truong moi hinh anh 1" width="​685"​ height="​419"/><​figcaption><​p class="​expEdit">​ Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội cho ông Tạ Thành Văn.</​p> ​ </​figcaption></​figure><​p style="​text-align:​ justify;">​GS.TS.BS Tạ Thành Văn sinh năm 1964, ở Bắc Ninh. Ông là nghiên cứu sinh Học viện kỹ thuật Kyoto, Nhật Bản năm 1996-1999. Từ năm 1999 đến 2003, ông là thực tập sinh sau tiến sĩ ở Đại học Delaware (Mỹ) và Khoa Y, Đại học Kyoto (Nhật Bản).</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​Trước khi được bổ nhiệm, GS.TS Tạ Thành Văn từng đảm nhận các vị trí như Phó Trưởng Bộ môn Hóa sinh; Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo (Bộ Y tế); Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gen-Protein (Đại học Y Hà Nội).</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​Ông từng làm nhiều nhiệm vụ khác ở Đại học Y Hà Nội như: Trưởng Khoa Kĩ thuật y học; Phó Hiệu trưởng Trường; Giám đốc Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Y học; Trưởng khoa xét nghiệm (Bệnh viện Trường ĐH Y Hà Nội).</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​GS.TS.BS Tạ Thành Văn có trên 250 bài báo khoa học quốc tế và trong nước, là chủ biên nhiều sách chuyên khảo và giáo trình trong lĩnh vực Hoá sinh học phân tử và tế bào.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;"><​em><​strong>&​gt;&​gt;&​gt;​ Đọc thêm: Giám đốc trúng tuyển chưa được bổ nhiệm hiệu trưởng ĐH Luật</​strong></​em></​p> ​  
 +                                <​footer style="​text-transform:​ uppercase; color: #​a3171e;​font-weight:​700;​float:​right">​Nhật Tâm </​footer>​ 
 +  
 +  
 + <​!--End Article Body--></​div><​script async type="​text/​javascript">​!function(a,​b,​c){var d,​e=a.getElementsByTagName(b)[0];​a.getElementById(c)||(d=a.createElement(b),​d.id=c,​d.src="​https://​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js#​xfbml=1&​version=v2.9",​e.parentNode.insertBefore(d,​e))}(document,"​script","​facebook-jssdk"​);</​script>​ 
 +laodong </​HTML> ​
ihcyhnichiutrngmi.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)