User Tools

Site Tools


igaluk-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

igaluk-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​The_American_Museum_journal_%28c1900-%281918%29%29_%2817539257223%29.jpg/​300px-The_American_Museum_journal_%28c1900-%281918%29%29_%2817539257223%29.jpg"​ width="​300"​ height="​184"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​The_American_Museum_journal_%28c1900-%281918%29%29_%2817539257223%29.jpg/​450px-The_American_Museum_journal_%28c1900-%281918%29%29_%2817539257223%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​The_American_Museum_journal_%28c1900-%281918%29%29_%2817539257223%29.jpg/​600px-The_American_Museum_journal_%28c1900-%281918%29%29_%2817539257223%29.jpg 2x" data-file-width="​2170"​ data-file-height="​1328"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Đại diện của Igaluk <i> (Ahn-ing-ah-neh) </i>. </​div></​div></​div>​
 +<p> Trong thần thoại Inuit, <b> Igaluk </b> là một trong những vị thần mạnh nhất của đền thờ. Ông là một vị thần âm lịch. Ở Greenland, ông được gọi là <b> Aningan </b>.
 +</p>
  
 +<p> Theo thần thoại Inuit, Igaluk và em gái Malina sống cùng nhau trong một ngôi làng. Họ rất thân thiết khi còn trẻ, nhưng đã sống xa nhau khi họ lớn lên, trong những nhà nghỉ dành cho phụ nữ và đàn ông. Một ngày, khi Igaluk nhìn những người phụ nữ, anh thấy rằng em gái của anh là người đẹp nhất. Và đêm đó, khi mọi người ngủ, anh len lỏi vào nhà của phụ nữ và tự ép mình vào cô. Khi trời tối, Malina không thể nói ai là kẻ tấn công của cô ấy, nhưng đêm hôm sau, khi điều tương tự xảy ra, cô ấy đã che tay mình bằng muội từ đèn và bôi mặt Anningan với nó. Sau đó, cô lấy một cái đèn và nhìn qua cửa sổ của nhà nghỉ bằng gỗ. Cô ngạc nhiên khi thấy rằng người đàn ông đó là Igaluk, anh trai của cô. Vì vậy, Malina giơ con dao của mình và cắt bỏ bộ ngực của mình. Cô đặt chúng trong một cái bát và mang nó đến nhà nghỉ của nam giới, và đưa nó cho Igaluk, nói &​quot;​Nếu bạn thích tôi rất nhiều, thì hãy ăn những cái này,&​quot;​ và chạy ra khỏi cửa, lấy một ngọn đuốc khi cô đi. Igaluk đuổi theo cô, tương tự như vậy lấy một ngọn đuốc, và có thể dễ dàng đi theo con đường của cô, khi bước chân của cô được đánh dấu bằng những vũng máu lớn. Tuy nhiên, anh vấp ngã và vứt ngọn đuốc của mình, và ngọn lửa được dập tắt, ngoại trừ một ánh sáng mờ nhạt. Tuy nhiên, cuối cùng, Igaluk bắt kịp em gái mình, và cả hai chạy rất nhanh đến mức họ cất cánh trên bầu trời và trở thành mặt trăng và mặt trời.
 +</p>
 +
 +<p> Tulok, theo thần thoại Inuit, là kẻ thù của Aningan. Một chiến binh thực sự, sau khi nghe về sự loạn luân của Aningan quyết định thách đấu anh ta để chiến đấu. Vào thời điểm này Aningan đã trở thành mặt trời, anh nghĩ ra một kế hoạch chạy nhanh đến mức anh có thể vươn lên bầu trời và đổ một xô nước thần thoại lên mặt trời để dập tắt ngọn lửa của nó. Nhưng khi nghe điều này, Malina, nhận ra ảnh hưởng tàn phá của sự mất mát của mặt trời, cùng với Aningan và trở thành nhật thực, để khi Tulok lên bầu trời, anh sẽ bị mắc kẹt. Người ta nói rằng sau này ông chia thành một ngàn mảnh, và trở thành các ngôi sao.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181101231116
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.048 seconds
 +Real time usage: 0.056 seconds
 +Preprocessor visited node count: 72/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 10560/​2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 3/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.007/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 749 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​24.412 ​     1 Template:​Inuit_religion
 +100.00% ​  ​24.412 ​     1 -total
 + ​88.21% ​  ​21.533 ​     1 Template:​Navbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​92786-0!canonical and timestamp 20181101231116 and revision id 852031670
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
igaluk-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)