User Tools

Site Tools


ida-county-iowa-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ida-county-iowa-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em;​ line-height:​1.15em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​ Ida County </​span><​span class="​adr"><​span class="​region">​ Iowa </​span></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-weight:​bold;"><​b/></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Ida County IA Courthouse.jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​10/​Ida_County_IA_Courthouse.jpg/​240px-Ida_County_IA_Courthouse.jpg"​ width="​240"​ height="​180"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​10/​Ida_County_IA_Courthouse.jpg/​360px-Ida_County_IA_Courthouse.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​10/​Ida_County_IA_Courthouse.jpg/​480px-Ida_County_IA_Courthouse.jpg 2x" data-file-width="​720"​ data-file-height="​540"/></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ của Iowa làm nổi bật Ida County " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Map_of_Iowa_highlighting_Ida_County.svg/​200px-Map_of_Iowa_highlighting_Ida_County.svg.png"​ width="​200"​ height="​131"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Map_of_Iowa_highlighting_Ida_County.svg/​300px-Map_of_Iowa_highlighting_Ida_County.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Map_of_Iowa_highlighting_Ida_County.svg/​400px-Map_of_Iowa_highlighting_Ida_County.svg.png 2x" data-file-width="​5350"​ data-file-height="​3504"/><​br/><​small>​ Vị trí ở tiểu bang Iowa của Hoa Kỳ </​small></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ của Hoa Kỳ làm nổi bật Iowa " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​Map_of_USA_IA.svg/​200px-Map_of_USA_IA.svg.png"​ width="​200"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​Map_of_USA_IA.svg/​300px-Map_of_USA_IA.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​Map_of_USA_IA.svg/​400px-Map_of_USA_IA.svg.png 2x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​186"/><​br/><​small>​ Vị trí của Iowa ở Mỹ </​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được thành lập </​th><​td>​ 15 Tháng 1 1851 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ghế </​th><​td>​ Ida Grove </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ Thành phố lớn nhất </​th><​td>​ Ida Grove </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Diện tích </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng </​th><​td>​ 432 sq mi (1.119 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất </​th><​td>​ 432 dặm vuông (1,119 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Nước </​th><​td>​ 0,5 dặm vuông (1 km <sup> 2 </​sup>​),​ 0,1% </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Dân số </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • (2010) </​th><​td>​ 7,089 </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ </​th><​td>​ 16 / sq mi (6 / km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khu Quốc hội </​th><​td>​ 4th </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ <span class="​nowrap">​ Múi giờ </​span>​ </​th><​td>​ Trung tâm: UTC − 6 / −5 </​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Ida County </b> là một hạt nằm ở tiểu bang Iowa của Hoa Kỳ. Theo số liệu điều tra dân số năm 2010, dân số là 7.089. <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận lỵ là Ida Grove. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Quận được Cơ quan lập pháp Iowa ủy quyền vào tháng 1 năm 1851 như một gói các quận dự kiến ​​trong lãnh thổ chưa được tổ chức ở miền tây Iowa. Nó được đặt tên theo <i> Ida Smith </​i>​đứa con đầu tiên của người nhập cư châu Âu được sinh ra trong khu vực này. <sup id="​cite_ref-ICH_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Cơ quan lập pháp Iowa ủy quyền hình thành 49 quận ở miền tây Iowa không được kiểm soát trước đó vào ngày 15 tháng 1 năm 1851. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Ngày này thường được trích dẫn là ngày hình thành Hạt Ida; tuy nhiên, vì không có cư dân của khu vực đó, không có hành động nào được thực hiện để hình thành một chính quyền quận.
 +</​p><​p>​ Vào ngày 12 tháng 1 năm 1853, Cơ quan Lập pháp đã cho phép tạo ra Quận Woodbury, và bao gồm điều kiện rằng khu vực của Hạt Ida được đưa vào với Woodbury cho mục đích doanh thu, bầu cử và tư pháp. Năm 1853 vẫn chưa có người định cư ở vùng đất của Quận Ida <sup id="​cite_ref-ICH_3-1"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ </​p><​p>​ Những người định cư đầu tiên của quận (Comstock và Moorehead) đến năm 1856. Năm 1858 chính quyền quận được tổ chức, với John Moorehead bổ nhiệm Thẩm phán quận. Có khoảng 40 cư dân quận tại thời điểm đó <sup id="​cite_ref-ICH_3-2"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ </​p><​p>​ Bưu điện duy nhất của quận, cũng như tòa án đầu tiên, được điều hành từ nhà của Thẩm phán Moorehead. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​ [5] </​sup>​ </​p><​p>​ Tòa nhà trường chuyên dụng đầu tiên của quận được nâng lên vào năm 1861. <sup id="​cite_ref-ICH_3-3"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ </​p><​p>​ Tờ báo đầu tiên của quận, <i> Ida County Pioneer </​i>​được bắt đầu vào năm 1872. Ngân hàng đầu tiên được mở năm 1876. Đường sắt đến Ida County vào năm 1877, khi chi nhánh Maple Valley của Chicago &amp; North Western Railway được xây dựng. Điều này dẫn đến lũ lụt của những người định cư, và trong vòng 5 năm, gần như tất cả đất đai đã được mua. <sup id="​cite_ref-ICH_3-4"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, hạt có tổng diện tích 432 dặm vuông (1.120 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 432 dặm vuông (1.120 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,5 dặm vuông (1,3 km <sup> 2 </​sup>​) (0,1%) là nước <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​img alt=" Hoa Kỳ 20.svg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​US_20.svg/​20px-US_20.svg.png"​ width="​20"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​US_20.svg/​30px-US_20.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​US_20.svg/​40px-US_20.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/>​ Quốc lộ Hoa Kỳ 20 - chạy theo hướng Đông-Tây qua phần phía bắc của </li>
 +<​li><​img alt=" US 59.svg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d2/​US_59.svg/​20px-US_59.svg.png"​ width="​20"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d2/​US_59.svg/​30px-US_59.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d2/​US_59.svg/​40px-US_59.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/>​ Quốc lộ Hoa Kỳ 59 - chạy chung về phía bắc-nam qua trung tâm của quận, đi qua Ida Grove. lối ra của nó tại dòng phía nam quận là năm dặm về phía đông của entry point của nó trên dòng quận phía bắc </li>
 +<​li><​img alt=" Iowa 31.svg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​Iowa_31.svg/​20px-Iowa_31.svg.png"​ width="​20"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​Iowa_31.svg/​30px-Iowa_31.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​Iowa_31.svg/​40px-Iowa_31.svg.png 2x" data-file-width="​601"​ data-file-height="​601"/>​ Iowa lộ 31 -. vết cắt trên mũi phía tây bắc của Ida County, chạy về phía tây nam từ Cherokee County để Woodbury Quận </li>
 +<​li><​img alt=" Iowa 175.svg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Iowa_175.svg/​20px-Iowa_175.svg.png"​ width="​20"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Iowa_175.svg/​30px-Iowa_175.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Iowa_175.svg/​40px-Iowa_175.svg.png 2x" data-file-width="​601"​ data-file-height="​601"/>​ Xa lộ Iowa 175 - chạy theo hướng đông - tây qua phần phía nam của hạt, đi qua Ida Grove. </​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659053] Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 43 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 226 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 425,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,382 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1.838.9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,705 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 144,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,327 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 15,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,296 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −8,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,689 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,933 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,047 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −7,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,697 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,269 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,283 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −9,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,908 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,365 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - 6,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,837 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,089 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −9,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Ước tính. 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,985 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1,5% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Tổng điều tra dân số thập phân <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Điều tra dân số năm 2010 được ghi lại dân số 7.089 người trong quận, với mật độ dân số là 16.4207 / sq mi (6.3401 / km <sup> 2 </​sup>​). <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa đổi <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e3/​USA_Ida_County%2C_Iowa_age_pyramid.svg/​220px-USA_Ida_County%2C_Iowa_age_pyramid.svg.png"​ width="​220"​ height="​254"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e3/​USA_Ida_County%2C_Iowa_age_pyramid.svg/​330px-USA_Ida_County%2C_Iowa_age_pyramid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e3/​USA_Ida_County%2C_Iowa_age_pyramid.svg/​440px-USA_Ida_County%2C_Iowa_age_pyramid.svg.png 2x" data-file-width="​520"​ data-file-height="​600"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ 2000 Điều tra dân số tuổi Kim tự tháp cho Ida County </​div></​div></​div>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ của Năm 2000, có 7.837 người, 3.213 hộ gia đình, và 2.184 gia đình cư ngụ trong quận. Mật độ dân số là 18 người trên một dặm vuông (7 / km²). Có 3.506 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 8 mỗi dặm vuông (3 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 99,02% người da trắng, 0,10% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,06% người Mỹ bản địa, 0,24% người châu Á, 0,15% từ các chủng tộc khác và 0,42% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 0,47% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Có 3.213 hộ trong đó 29,40% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 59,50% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 5,9% có chủ hộ nữ không có chồng và 32,00% không phải là gia đình. 29,30% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 15,90% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,39 và quy mô gia đình trung bình là 2,95.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 25,50% dưới 18 tuổi, 6,10% từ 18 đến 24, 24,00% từ 25 đến 44, 22,70% từ 45 đến 64 và 21,80% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 42 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 93,90 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 91,40 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 34,805, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 43,179. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 29,002 so với $ 19,417 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho quận là $ 18,675. Khoảng 5.70% gia đình và 8.80% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 9.10% trong số những người dưới 18 tuổi và 8.60% của những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Unincorporated_communities">​ Cộng đồng chưa được hợp nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659132] Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Population_ranking">​ Xếp hạng dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Thứ hạng dân số của bảng sau dựa trên điều tra dân số năm 2010 của Ida <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​ [14] </​sup>​ </​p><​p>​ <b> † </b> <i> quận ghế </i>
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Tổng thống bầu cử kết quả </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Bầu cử tổng thống Kết quả </​b><​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 73,5% </b> <i> 2,655 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 21,9% <i> 792 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,6% <i> 165 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,4% </b> <i> 2,286 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,1% <i> 1,321 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,5% <i> 56 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,4% </b> <i> 2,036 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,0% <i> 1,454 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,6% <i> 57 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,1% </b> <i> 2,342 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,5% <i> 1,415 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 17 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,4% </b> <i> 1,968 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,4% <i> 1,411 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,2 % <i> 112 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 45,1% </b> <i> 1,684 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,6% <i> 1,589 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 12,3% <i> 459 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 40,4% </b> <i> 1,714 [19659150] 34,2% <i> 1,449 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 25,4% <i> 1,076 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,6% </b> <i> 1,951 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 47,3% <i> 1,787 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 41 [19659152] 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,3% </b> <i> 2,618 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,1% <i> 1,559 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 25 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 64,9% </b> <i> 2,825 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 28,4% <i> 1,235 [19659151] 6,8% <i> 294 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,9% </b> <i> 2,590 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,0% <i> 1,868 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,1% <i> 97 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 64,7% [19659138] 2,819 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,2% <i> 1,490 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,2% <i> 50 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,2% </b> <i> 2,753 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,1% <i> 1,463 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,7% <i> 209 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40,5% <i> 1,977 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 59,5% </b> <i> 2,905 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,0% <i> 2 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,8% </b> <i> 3,290 [19659150] 37.2% <i> 1.949 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0.0% <i> 2 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60.8% </b> <i> 3,226 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39.2% <i> 2.083 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0.0% <i> 1 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 70,1% </b> <i> 3,800 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 29,6% <i> 1,603 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 15 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 48,0% <i> 2,257 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 50,3% [19659138] 2,365 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,6% <i> 76 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,4% </b> <i> 2,640 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,2% <i> 1,943 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 18 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,7% [19659138] 3,166 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,0% <i> 2,306 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 15 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 34,4% <i> 1,834 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 63,7% </b> <i> 3,397 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,9 % <i> 102 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 28,0% <i> 1,452 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 70,6% </b> <i> 3,661 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4% <i> 74 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,8% [19659138] 2,486 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,1% <i> 2,172 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 53 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 43,5% </b> <i> 2,033 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 14,6% <i> 685 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 41,9% <i> 1.960 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 75,7% </b> <i> 3,547 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 23,3% <i> 1,090 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 47 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,1% </b> <i> 1,412 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,0% <i> 1,244 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,8% <i> 106 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​00A550"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 19,0% <i> 530 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,9% <i> 1,087 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 42,1% </b> <i> 1,175 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,0% </b> <i> 1,367 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,8% <i> 1,181 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,2% <i> 32 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,7% </b> <i> 1,565 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,4% <i> 940 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2.9% <i> 75 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,2% </b> <i> 1,599 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,2% <i> 1,304 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,6% <i> 46 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,4% </b> <i> 1,475 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,5% <i> 1,421 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 33 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Ida_County,​_Iowa"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​ Địa điểm lân cận với Hạt Ida, Iowa </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<p>
 +<span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 42 ° 23′12 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 95 ° 30 ′ 52 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 42.38667 ° N 95.51444 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 42.38667; -95,51444 </​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181115015952
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.576 seconds
 +Real time usage: 0.759 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3505/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 94838/​2097152 bytes
 +Template argument size: 10166/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 32824/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.233/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.41 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 571.004 ​     1 -total
 + ​33.84% ​ 193.250 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​26.35% ​ 150.468 ​     1 Template:​Reflist
 + ​26.01% ​ 148.521 ​     1 Template:​Infobox
 + ​22.71% ​ 129.699 ​    12 Template:​Cite_web
 +  7.00%   ​39.987 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  6.93%   ​39.550 ​    17 Template:​Rnd
 +  6.83%   ​39.018 ​     6 Template:​Convert
 +  6.68%   ​38.160 ​     1 Template:​Coord
 +  6.21%   ​35.466 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​95989-0!canonical and timestamp 20181115015951 and revision id 857033864
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
ida-county-iowa-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)