User Tools

Site Tools


icarus-nh-h-ng-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

icarus-nh-h-ng-wikipedia [2018/11/16 13:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​40px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png"​ width="​40"​ height="​40"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​60px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​80px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​512"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Tra cứu <​i><​b>​Icarus</​b></​i> ​ trong Wiktionary tiếng Việt, từ điển miễn phí.</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Icarus</​b>​ là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp.
 +</​p><​p><​b>​Icarus</​b>​ hoặc là <​b>​Ikarus</​b>​ cũng có thể tham khảo:
 +</p>
  
 +
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Aviation">​Hàng không</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Aircraft">​Phi cơ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Icarus I, Icarus II và Icarus V, một loạt những chiếc tàu lượn treo cứng nhắc được thiết kế bởi Taras Kiceniuk, Jr.</​li>​
 +<​li>​Ikarus C42, một chiếc máy bay siêu nhỏ</​li>​
 +<​li>​Ikarus IK-2, máy bay Nam Tư bản địa đáng chú ý nhất của thập niên 1930 và thời Thế chiến II</​li>​
 +<​li>​Icarus,​ một chiếc xe cứu hộ nguyên mẫu được kiểm tra bởi Aleksandr Serebrov</​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Aviation_businesseses_and_organizations">​Các doanh nghiệp và tổ chức hàng không</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_uses_in_aviation">​Các công dụng khác trong ngành hàng không</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_businesses_and_organizations">​Các doanh nghiệp và tổ chức khác</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Arts_and_entertainment">​Nghệ thuật và giải trí</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Film_and_television">​Phim và truyền hình</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​i>​Icarus</​i>​ (<​i>​Hành tinh của loài khỉ</​i>​),​ một phi thuyền trong <​i>​Hành tinh của loài khỉ</​i>​ nhượng quyền thương mại</​li>​
 +<​li>​Icarus Base, một nơi trong chuỗi <​i>​Stargate Universe</​i></​li>​
 +<​li>​Icarus,​ một siêu vũ trụ quỹ đạo trong phim James Bond <​i>​Die Another Day</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Icarus I</​i>​và <​i>​Icarus II</​i>,​ tàu vũ trụ ở <​i>​Ánh sáng mặt trời</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Icarus</​i>​ (Phim 2010) (cũng <​i>​Máy giết chết</​i>​),​ một bộ phim hành động</​li>​
 +<​li><​i>​Icarus</​i>​ (Phim 2017), một bộ phim tài liệu của Bryan Fogel</​li>​
 +<​li>&​quot;​Icarus&​quot;​ (<​i>​Vụ bê bối</​i>​),​ một tập của loạt phim truyền hình <​i>​Vụ bê bối</​i></​li>​
 +<​li>&​quot;​Icarus&​quot;,​ tập thứ mười một của <​i>​Smallville</​i>,​ Phần 10</​li>​
 +<​li>&​quot;​Icarus&​quot;,​ tập thứ bảy của <​i>​Luật và trật tự: Mục đích hình sự</​i></​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Fictional_characters">​Những nhân vật hư cấu</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Music">​Âm nhạc</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Albums">​Album</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Songs">​Bài hát</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>&​quot;​Icarus&​quot;​ (Bài hát Madeon), 2012</​li>​
 +<​li>&​quot;​Icarus&​quot;​ (bài hát của Greeeen), 2015</​li>​
 +<​li>&​quot;​Icarus&​quot;,​ một bài hát của Alesana trong album <​i>​Trên đôi cánh gian lận và sáp</​i></​li>​
 +<​li>&​quot;​Icarus&​quot;,​ một bài hát của Flutlicht</​li>​
 +<​li>&​quot;​Icarus&​quot;,​ một bài hát của Santigold trong album <​i>​Bảng xếp hạng hàng đầu</​i></​li>​
 +<​li>&​quot;​Icarus&​quot;,​ một bài hát của Jason Webley trong album <​i>​Chỉ mới bắt đầu</​i></​li>​
 +<​li>&​quot;​Ikarus&​quot;,​ một bài hát của Unheilig trên <​i>​Phosphor</​i></​li>​
 +<​li>&​quot;​Icarus&​quot;,​ một bài hát của Bastille trong album <​i>​Máu xấu</​i></​li>​
 +<​li>&​quot;​Icarus&​quot;,​ một bài hát của Ralph Towner trong album <​i>​Nhật ký</​i></​li>​
 +<​li>&​quot;​Icarus - Borne On Wings of Steel&​quot;,​ một bài hát của Kansas trong album <​i>​Masque</​i></​li>​
 +<​li>&​quot;​Icarus&​quot;​ (bài hát R3hab), 2016</​li>​
 +<​li>&​quot;​Icaro&​quot;,​ một bài hát của Chana từ vở kịch mở rộng năm 2008 của cô <​i>​Manos Arriba</​i></​li>​
 +<​li>&​quot;​Icarus&​quot;,​ một bài hát của JJ Project (một phần của nhóm GOT7) trên EP <​i>​Câu 2</​i>,​ 2017</​li>​
 +<​li>&​quot;​icarus&​quot;,​ một bài hát của EDEN từ album 2018 <​i>​chóng mặt</​i></​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_media">​Phương tiện truyền thông khác</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Software_and_video_games">​Phần mềm và trò chơi điện tử</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Science_and_technology">​Khoa học và Công nghệ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Space">​Không gian</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_uses_in_science_and_technology">​Các ứng dụng khác trong khoa học và công nghệ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​ICARUS Initiative, một dự án quốc tế nghiên cứu các tuyến di cư của động vật bay</​li>​
 +<​li>​Gen Ikaros, mã hóa sự điều chỉnh cơ bản của sự phân hóa tế bào lympho với các ngón tay kẽm loại Kruppel
 +<​ul><​li>​IKZF1,​ một protein ở người được mã hóa bởi <​i>​IKZF1</​i>​ gen</​li>​
 +<​li>​IKZF2,​ một protein ở người được mã hóa bởi <​i>​IKZF2</​i>​ gen</​li>​
 +<​li>​IKZF3,​ một protein ở người được mã hóa bởi <​i>​IKZF3</​i>​ gen</​li>​
 +<​li>​IKZF4,​ một loại protein ở người được mã hóa bởi <​i>​IKZF4</​i>​ gen</​li></​ul></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_uses">​Sử dụng khác</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​Xem thêm</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1242
 +Cached time: 20181101164717
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.192 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1577/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 5942/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1307/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.05 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 132.328 ​     1 -total
 + ​58.41% ​  ​77.290 ​     1 Template:​Disambiguation
 + ​39.33% ​  ​52.049 ​     1 Template:​Dmbox
 + ​20.31% ​  ​26.870 ​     1 Template:​Wiktionary
 + ​18.81% ​  ​24.886 ​     1 Template:​Sister_project
 + ​18.15% ​  ​24.019 ​     1 Template:​Category_handler
 + ​18.12% ​  ​23.982 ​     1 Template:​USCGC
 + ​16.73% ​  ​22.144 ​     1 Template:​Side_box
 + ​16.24% ​  ​21.487 ​     1 Template:​Ship
 + ​15.04% ​  ​19.907 ​     2 Template:​Main_other
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​39247-0!canonical and timestamp 20181101164717 and revision id 850281852
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
icarus-nh-h-ng-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/16 13:25 (external edit)