User Tools

Site Tools


ibngbtconlinhdngmquytchintrongbtlcthgii

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ibngbtconlinhdngmquytchintrongbtlcthgii [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id=""><​header class="​atclTit mrT10">​
 + </​header><​p>​Thứ Bảy, ngày 10/11/2018 20:30 PM (GMT+7)</​p>​
 +
 + <​!-- chia se mang xa hoi-->
 +
 + <h2 class="​ctTp">​Linh dương gazen mẹ cố gắng giải cứu con của nó khỏi móng vuốt của đại bàng khổng lồ. </​h2>​
 + <!-- Link ve bai dau tien trong danh sach bai nhieu ky-->
 + <!-- Phan trang bai viet-->
 +     <p align="​center"><​img class="​news-image"​ alt="​Đại bàng bắt con, linh dương mẹ quyết chiến trong bất lực - 1" onclick="​return openNewImage(this,​ ''​)"​ src="​https://​image-us.24h.com.vn/​upload/​4-2018/​images/​2018-11-10/​1541855532-495-linh-duong-quyet-chien-voi-dai-bang-de-giai-cuu-con-1-1541733166-width962height641.jpg"​ width="​660"/></​p>&#​13;​
 +&#13;
 +<p style="​color:#​0000ff;​font-style:​italic;​text-align:​center;">​Linh dương gazen mẹ chứng kiến cảnh tượng đại bàng đói tấn công con của nó trong vườn quốc gia Maasai Mara ở Kenya.</​p>&#​13;​
 +&#13;
 +<p align="​center"><​img class="​news-image"​ alt="​Đại bàng bắt con, linh dương mẹ quyết chiến trong bất lực - 2" onclick="​return openNewImage(this,​ ''​)"​ src="​data:​image/​png;​base64,​iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEX6+vqsEtnpAAAACklEQVQI12NgAAAAAgAB4iG8MwAAAABJRU5ErkJggg=="​ data-original="​https://​image-us.24h.com.vn/​upload/​4-2018/​images/​2018-11-10/​1541855532-663-linh-duong-quyet-chien-voi-dai-bang-de-giai-cuu-con-2-1541733166-width962height641.jpg"​ width="​660"/></​p>&#​13;​
 +&#13;
 +<p style="​color:#​0000ff;​font-style:​italic;​text-align:​center;">​Sau đó, linh dương mẹ quyết định lao vào tấn công đại bàng để giải cứu con của nó. Nhưng kẻ săn mồi hung dữ dùng chân với móng vuốt sắc nhọn đạp vào mặt linh dương mẹ.</​p>&#​13;​
 +&#13;
 +<p align="​center"><​img class="​news-image"​ alt="​Đại bàng bắt con, linh dương mẹ quyết chiến trong bất lực - 3" onclick="​return openNewImage(this,​ ''​)"​ src="​data:​image/​png;​base64,​iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEX6+vqsEtnpAAAACklEQVQI12NgAAAAAgAB4iG8MwAAAABJRU5ErkJggg=="​ data-original="​https://​image-us.24h.com.vn/​upload/​4-2018/​images/​2018-11-10/​1541855532-150-linh-duong-quyet-chien-voi-dai-bang-de-giai-cuu-con-3-1541733166-width962height641.jpg"​ width="​660"/></​p>&#​13;​
 +&#13;
 +<p style="​color:#​0000ff;​font-style:​italic;​text-align:​center;">​Linh dương mẹ không thể giải cứu con của nó khỏi móng vuốt của đại bàng khổng lồ, nên nó đành rút lui</​p>&#​13;​
 +&#13;
 +<p align="​center"><​img class="​news-image"​ alt="​Đại bàng bắt con, linh dương mẹ quyết chiến trong bất lực - 4" onclick="​return openNewImage(this,​ ''​)"​ src="​data:​image/​png;​base64,​iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEX6+vqsEtnpAAAACklEQVQI12NgAAAAAgAB4iG8MwAAAABJRU5ErkJggg=="​ data-original="​https://​image-us.24h.com.vn/​upload/​4-2018/​images/​2018-11-10/​1541855532-550-linh-duong-quyet-chien-voi-dai-bang-de-giai-cuu-con-4-1541733166-width962height1347.jpg"​ width="​660"/></​p>&#​13;​
 +&#13;
 +<p style="​color:#​0000ff;​font-style:​italic;​text-align:​center;">​Cảnh tượng được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Mỹ Linda Skeen, trong khi ông đang khám phá vườn quốc gia Maasai Mara ở Kenya. “Luôn có sự sống và cái chết trong tự nhiên. Tôi thực tình muốn linh dương mẹ giải cứu được con của nó, nhưng mọi việc không diễn ra như vậy”, nhiếp ảnh gia 65 tuổi nói.</​p>&#​13;​
 +&#13;
 +<p align="​center"><​img class="​news-image"​ alt="​Đại bàng bắt con, linh dương mẹ quyết chiến trong bất lực - 5" onclick="​return openNewImage(this,​ ''​)"​ src="​data:​image/​png;​base64,​iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEX6+vqsEtnpAAAACklEQVQI12NgAAAAAgAB4iG8MwAAAABJRU5ErkJggg=="​ data-original="​https://​image-us.24h.com.vn/​upload/​4-2018/​images/​2018-11-10/​1541855532-770-linh-duong-quyet-chien-voi-dai-bang-de-giai-cuu-con-5-1541733166-width962height641.jpg"​ width="​660"/></​p>&#​13;​
 +&#13;
 +<p style="​color:#​0000ff;​font-style:​italic;​text-align:​center;">​Chim đại bàng dùng chân giữ chặt linh dương con trong khi đề phòng linh dương mẹ có thể quay lại.</​p>&#​13;​
 +&#13;
 +<div class="​bv-lq">​
 +<div class="​bv-lq-inner">​
 +<div class="​img-bv-lq imgFloat"><​img alt="​Đại bàng dìm chết hươu dưới nước rồi lôi lên bờ ăn thịt"​ class="​img_tin_lien_quan_trong_bai"​ src="​https://​anh.24h.com.vn//​upload/​3-2017/​images/​2017-08-21/​1503309435-image_dai_dien_gif150328560663386-gig.jpg"/></​div>​
  
 +<div class="​content-bv-lq">​
 +
 +
 +<div class="​ct-bv">​
 +<​p>​Đại bàng dùng móng vuốt giữ chặt con hươu nhỏ và dìm con mồi ngạt nước đến chết.</​p>​
 +</​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +</​div>​
 +</​div>&#​13;​
 +&#13;
 +
 + </​div><​script>​(function(d,​ s, id) {
 +   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];​
 +   if (d.getElementById(id)) return;
 +   js = d.createElement(s);​ js.id = id;
 +   js.src = "​http://​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js#​version=v2.12&​xfbml=1&​appId=137287846936958";​
 +   fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);
 + }(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​
 + </​HTML> ​
ibngbtconlinhdngmquytchintrongbtlcthgii.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)