User Tools

Site Tools


ibn-battuta-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ibn-battuta-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/16 13:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
  
 +<table class="​infobox biography vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold"><​span class="​fn">​ Ibn Battuta </​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Tái tạo tranh sơn dầu thủ công của Ibn Battuta ở Ai Cập, bức tranh của Hippolyte Leon Benett..jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Handmade_oil_painting_reproduction_of_Ibn_Battuta_in_Egypt%2C_a_painting_by_Hippolyte_Leon_Benett..jpg/​220px-Handmade_oil_painting_reproduction_of_Ibn_Battuta_in_Egypt%2C_a_painting_by_Hippolyte_Leon_Benett..jpg"​ width="​220"​ height="​317"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Handmade_oil_painting_reproduction_of_Ibn_Battuta_in_Egypt%2C_a_painting_by_Hippolyte_Leon_Benett..jpg/​330px-Handmade_oil_painting_reproduction_of_Ibn_Battuta_in_Egypt%2C_a_painting_by_Hippolyte_Leon_Benett..jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Handmade_oil_painting_reproduction_of_Ibn_Battuta_in_Egypt%2C_a_painting_by_Hippolyte_Leon_Benett..jpg/​440px-Handmade_oil_painting_reproduction_of_Ibn_Battuta_in_Egypt%2C_a_painting_by_Hippolyte_Leon_Benett..jpg 2x" data-file-width="​498"​ data-file-height="​718"/><​div>​ Cuốn sách minh họa của Léon Benett xuất bản năm 1878 cho thấy Ibn Baṭṭūṭah (phải) ở Ai Cập </​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Native Tên </​th><​td><​span class="​nickname"​ lang="​ar">​ أبو عبد اللواتي الطنجي بن بطوطة </​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Sinh năm 19659007] 25 Tháng Hai 1304 <​br/><​span class="​birthplace">​ Tangier, Marinid Morocco </​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Chết </​th><​td>​ 1369 (tuổi từ 64–65) <​br/><​span class="​deathplace">​ Marinid Morocco </​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Nghề nghiệp </​th><​td class="​role">​ Nhà địa lý, nhà thám hiểm </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thời đại </​th><​td class="​category">​ Thời đại Trung cổ </​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Ibn Battuta </b> (<span class="​nowrap"/>;​ tiếng Ả Rập: <span lang="​ar"​ dir="​rtl">​ محمد ابن بطوطة </​span>;​ hoàn toàn <​b><​i lang="​ar-Latn"​ title="​DIN 31635 Arabic (Arabic language) transliteration">​ ʾAbū ʿAbd al-Lāh Muḥammad ibn ʿAbd al-Lāh l-Lawātī ṭ-Ṭanǧī ibn Baṭūṭah </​i></​b>;​ Tiếng Ả Rập: <span lang="​ar"​ dir="​rtl"​ title="​Arabic language text">​ أبو عبد اللواتي الطنجي بن بطوطة </​span>​) (ngày 25 tháng 2 năm 1304 - 1368) hoặc 1369) là một người Hồi giáo Berber M <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Trong khoảng thời gian ba mươi năm, Ibn Battuta đã đến thăm hầu hết thế giới Hồi giáo và nhiều vùng đất không phải là người Hồi giáo, bao gồm Bắc Phi, Sừng Châu Phi, Tây Phi, Trung Đông, Trung Á, Đông Nam Á, Nam Á và Trung Quốc. Gần cuối đời, ông đã quyết định một tài khoản về những hành trình của mình, có tiêu đề <i> Một món quà cho những ai chiêm ngưỡng những kỳ quan của thành phố và những điều kỳ diệu của du lịch </i>.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Early_life">​ Đầu đời </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d1/​Yahy%C3%A2_ibn_Mahm%C3%BBd_al-W%C3%A2sit%C3%AE_005.jpg/​220px-Yahy%C3%A2_ibn_Mahm%C3%BBd_al-W%C3%A2sit%C3%AE_005.jpg"​ width="​220"​ height="​218"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d1/​Yahy%C3%A2_ibn_Mahm%C3%BBd_al-W%C3%A2sit%C3%AE_005.jpg/​330px-Yahy%C3%A2_ibn_Mahm%C3%BBd_al-W%C3%A2sit%C3%AE_005.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d1/​Yahy%C3%A2_ibn_Mahm%C3%BBd_al-W%C3%A2sit%C3%AE_005.jpg/​440px-Yahy%C3%A2_ibn_Mahm%C3%BBd_al-W%C3%A2sit%C3%AE_005.jpg 2x" data-file-width="​2024"​ data-file-height="​2009"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Một quyển sách minh họa thế kỷ 13 được sản xuất tại Baghdad bởi al-Wasiti cho thấy một nhóm khách hành hương trên một <i> hajj </​i></​div></​div></​div>​
 +<p> Tất cả những gì biết về cuộc đời của Ibn Battuta xuất phát từ thông tin tự truyện có trong tài khoản chuyến đi của ông, ghi lại rằng ông thuộc dòng dõi Berber, sinh ra trong một gia đình học giả pháp lý Hồi giáo ở Tangier, Morocco, vào ngày 24 tháng 2 năm 1304, dưới triều đại của Vương triều Marinid <sup id="​cite_ref-birth_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Ông tuyên bố bắt nguồn từ một bộ tộc Berber được gọi là Lawata <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Khi còn trẻ, ông đã học tại một trường Sunni Maliki madh&#​39;​hab (trường luật pháp Hồi giáo), hình thức giáo dục ưu việt ở miền Bắc Châu Phi vào thời điểm đó <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ Người Hồi giáo Maliki yêu cầu Ibn Battuta phục vụ như là thẩm phán tôn giáo của họ khi ông đến từ một khu vực nơi nó được thực hành. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​Itinerary_1325.E2.80.931332"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Itinerary_1325–1332">​ Hành trình 1325–1332 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659029] Hành trình Ibn Battuta 1325–1332 (Bắc Phi, Iraq, Ba Tư, người Ả Rập </​div></​div></​div>​
 +</​div>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​First_pilgrimage">​ Cuộc hành hương đầu tiên </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<p> Vào tháng 6 năm 1325, ở tuổi hai mươi mốt, Ibn Battuta khởi hành từ quê hương của mình vào một năm 19459033 ] hajj </​i>​hoặc hành hương, đến Mecca, một hành trình thường mất mười sáu tháng. Anh ấy sẽ không gặp lại Morocco trong 24 năm nữa. </p>
 +<​blockquote>​
 +<p> Tôi tự mình đi một mình, không có bạn đồng hành nào mà có thể tìm thấy sự cổ vũ, cũng như đoàn caravan mà tôi có thể tham gia, nhưng bị ảnh hưởng bởi một xung động quá mức trong tôi và một ham muốn được ấp ủ trong lòng tôi để thăm những khu bảo tồn lừng lẫy này. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị quyết tâm bỏ những người thân yêu của tôi, nữ và nam, và bỏ nhà của tôi khi những con chim từ bỏ tổ của họ. Cha mẹ tôi vẫn còn trong cuộc sống, nó nặng nề khi tôi chia tay họ, và cả họ và tôi đều bị đau khổ vì sự ly thân này. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
 +</​blockquote>​
 +<p> Ông ta đi đến Mecca, đi theo bờ biển Bắc Phi trên khắp vùng đất ngập nước. của Abd al-Wadid và Hafsid. Tuyến đường đưa anh qua Tlemcen, Béjaïa, và rồi Tunis, nơi anh ở lại trong hai tháng. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ Vì sự an toàn, Ibn Battuta thường tham gia một đoàn caravan để giảm nguy cơ bị cướp. Ông đã lấy một cô dâu ở thị trấn Sfax, <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ là người đầu tiên trong một loạt các cuộc hôn nhân có tính năng trong chuyến đi của ông. <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​172px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​Turkish_-_Tile_with_the_Great_Mosque_of_Mecca_-_Walters_481307_-_View_A.jpg/​170px-Turkish_-_Tile_with_the_Great_Mosque_of_Mecca_-_Walters_481307_-_View_A.jpg"​ width="​170"​ height="​293"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​Turkish_-_Tile_with_the_Great_Mosque_of_Mecca_-_Walters_481307_-_View_A.jpg/​255px-Turkish_-_Tile_with_the_Great_Mosque_of_Mecca_-_Walters_481307_-_View_A.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​Turkish_-_Tile_with_the_Great_Mosque_of_Mecca_-_Walters_481307_-_View_A.jpg/​340px-Turkish_-_Tile_with_the_Great_Mosque_of_Mecca_-_Walters_481307_-_View_A.jpg 2x" data-file-width="​1044"​ data-file-height="​1799"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Vào đầu mùa xuân năm 1326, sau một cuộc hành trình dài hơn 3.500 km, Ibn Battuta đến cảng Alexandria, lúc bấy giờ là đế chế Bahri Mamluk. Anh gặp hai người đàn ông khổ hạnh khổ hạnh ở Alexandria. Một là Sheikh Burhanuddin,​ người được cho là đã báo trước số phận của Ibn Battuta với tư cách là một du khách thế giới nói &​quot;​Có vẻ như tôi thích du lịch nước ngoài. Bạn sẽ đến thăm anh tôi Fariduddin ở Ấn Độ, Rukonuddin ở Sind và Burhanuddin ở Trung Quốc. Truyền đạt lời chào của tôi cho họ &quot;. Một người đàn ông ngoan đạo khác Sheikh Murshidi đã giải thích ý nghĩa của giấc mơ của Ibn Battuta mà anh ta muốn trở thành một du khách thế giới. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup><​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​Volumes and page number/s (December 2015)">​ citation cần thiết </​span></​i>​] </​sup><​sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​p><​p>​ và sau đó đi vào nội địa đến Cairo, thủ đô của Vương quốc Hồi giáo Mamluk và một thành phố quan trọng. Sau khi chi tiêu khoảng một tháng ở Cairo, <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup>​ ông bắt đầu vào đầu tiên của nhiều đường vòng trong sự an toàn tương đối của lãnh thổ Mamluk. Trong ba tuyến đường thông thường đến Mecca, Ibn Battuta chọn chuyến đi ít nhất, có liên quan đến một cuộc hành trình lên thung lũng sông Nile, sau đó về phía đông tới cảng Aydhab của Biển Đỏ. <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[a]</​sup> ​ Khi đến gần thị trấn, một cuộc nổi loạn địa phương đã buộc ông ta quay trở lại <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p><​p>​ Ibn Battuta trở về Cairo và thực hiện chuyến đi thứ hai, lần này là tới Damascus do Mamluk kiểm soát. Trong chuyến đi đầu tiên của mình, ông đã gặp một người đàn ông thánh thiện đã tiên tri rằng ông sẽ chỉ đến Mecca bằng cách đi du lịch qua Syria <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[17]</​sup> ​ Cuộc diễu hành đã tổ chức thêm một lợi thế; vì những thánh địa nằm trên đường đi, bao gồm Hebron, Jerusalem, và Bethlehem, chính quyền Mamluk không tiếc những nỗ lực trong việc giữ con đường an toàn cho những người hành hương. Sau khi chi tiêu tháng Ramadan của người Hồi giáo ở Damascus, ông gia nhập một đoàn caravan đi tới 1300 km (810 mi) về phía nam đến Medina, nơi có nhà thờ Hồi giáo của nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad. Sau bốn ngày ở thị trấn, ông đi đến Mecca, nơi hoàn thành cuộc hành hương của mình, ông đã lấy tình trạng danh dự của <i> El-Hajji </i>. Thay vì trở về nhà, Ibn Battuta quyết định tiếp tục, chọn làm điểm đến tiếp theo của mình là Ilkhanate, Khanol Khanate, về phía đông bắc. </p>
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Iraq_and_Persia">​ Iraq và Persia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​177px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​90/​Tabriz_School_Shirin.jpg/​175px-Tabriz_School_Shirin.jpg"​ width="​175"​ height="​263"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​90/​Tabriz_School_Shirin.jpg/​263px-Tabriz_School_Shirin.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​90/​Tabriz_School_Shirin.jpg/​350px-Tabriz_School_Shirin.jpg 2x" data-file-width="​1044"​ data-file-height="​1566"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Ibn Battuta đã thăm viếng thành phố Tabriz của Ba Tư-Azari năm 1327. </​div></​div></​div>​
 +<p> Vào ngày 17 tháng 11 năm 1326, sau một tháng ở Mecca, Ibn Battuta gia nhập một đoàn lớn những người hành hương trở về Iraq trên bán đảo Ả Rập. <sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​[24]</​sup> ​ Nhóm đi về phía bắc đến Medina và sau đó, đi du lịch vào ban đêm, quay về phía đông bắc trên cao nguyên Najd tới Najaf, trên một chuyến đi kéo dài khoảng hai tuần. Tại Najaf, ông viếng thăm lăng mộ của Ali, Tiểu vương quốc thứ 4. <sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[25]</​sup></​p><​p>​ Sau đó, thay vì tiếp tục đến Baghdad với đoàn lữ hành, Ibn Battuta bắt đầu một đường vòng sáu tháng đưa ông vào Ba Tư. Từ Najaf, anh đi đến Wasit, sau đó đi theo con sông Tigris về phía nam tới Basra. Điểm đến tiếp theo của anh là thị trấn Isfahan trên Dãy núi Zagros ở Ba Tư. Sau đó, ông đi về phía nam đến Shiraz, một thành phố lớn, hưng thịnh đã tha thứ cho sự tàn phá của quân xâm lược Mông Cổ trên nhiều thị trấn phía bắc. Cuối cùng, ông trở về vùng núi tới Baghdad, đến đó vào tháng 6 năm 1327. <sup id="​cite_ref-28"​ class="​reference">​[26]</​sup> ​ Các bộ phận của thành phố vẫn bị hủy hoại do thiệt hại do quân đội xâm lược của Hulago Khan gây ra vào năm 1258. </​p><​p>​ Ở Baghdad, ông ta tìm thấy Abu Sa&#​39;​id , người cai trị Mông Cổ cuối cùng của Ilkhanate thống nhất, rời khỏi thành phố và tiến về phía bắc với một viện lớn <sup id="​cite_ref-30"​ class="​reference">​[28]</​sup> ​ Ibn Battuta gia nhập đoàn caravan hoàng gia một thời gian, sau đó quay về phía bắc trên con đường tơ lụa đến Tabriz, thành phố lớn đầu tiên trong khu vực để mở cửa của nó cho người Mông Cổ và sau đó là một trung tâm thương mại quan trọng vì hầu hết các đối thủ gần đó đã bị những kẻ xâm lược Mông Cổ tấn công. <sup id="​cite_ref-31"​ class="​reference">​ [29] </​sup>​ </​p><​p>​ Ibn Battuta lại một lần nữa cho Baghdad. Tháng 7, nhưng lần đầu tiên đi một chuyến tham quan về phía bắc dọc theo con sông Tigris. Ông viếng thăm Mosul, nơi ông là khách của thống đốc Ilkhanate, và sau đó là các thị trấn Cizre (Jazirat ibn &#​39;​Umar) và Mardin ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Tại một ẩn thất trên một ngọn núi gần Sinjar, ông gặp một nhà huyền môn người Kurd, người đã cho ông một số đồng bạc. <sup id="​cite_ref-35"​ class="​reference">​[c]</​sup><​sup id="​cite_ref-36"​ class="​reference">​[33]</​sup> ​ Khi trở về Mosul, ông tham gia một đoàn người hành hương &​quot;​trung chuyển&​quot;​ về phía nam đến Baghdad, nơi họ gặp gỡ đoàn caravan chính vượt qua Sa mạc Ả Rập đến Mecca. Bị tiêu chảy, ông đến thành phố yếu và kiệt sức cho <i> hajj thứ hai </i> <sup id="​cite_ref-37"​ class="​reference">​[34]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Arabia">​ Arabia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​63/​OldtownSanaa.JPG/​220px-OldtownSanaa.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​63/​OldtownSanaa.JPG/​330px-OldtownSanaa.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​63/​OldtownSanaa.JPG/​440px-OldtownSanaa.JPG 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​750"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Ibn Battuta ở lại Mecca một thời gian (<i> Rihla </i> cho thấy khoảng ba năm, từ tháng 9 năm 1327 cho đến mùa thu năm 1330). Tuy nhiên, các vấn đề với niên đại dẫn đến gợi ý rằng ông có thể đã bỏ lại sau năm 1328 <i> hajj </i>. <sup id="​cite_ref-38"​ class="​reference">​ [d] </​sup>​ </​p><​p>​ Sau <i> hajj </i> trong 1328 hoặc năm 1330, anh đi đến cảng Jeddah trên bờ Biển Đỏ. Từ đó ông đi theo bờ biển trong một loạt các tàu thuyền đang tiến triển chậm so với những cơn gió đông nam thịnh hành. Một lần ở Yemen, ông viếng thăm Zabīd và sau đó là thị trấn Ta&#​39;​izz ở vùng cao, nơi ông gặp vua triều đại Rasulid <i> (Malik) </i> Mujahid Nur al-Din Ali. Ibn Battuta cũng đề cập đến thăm Sana&#​39;​a,​ nhưng liệu ông có thực sự làm điều đó không chắc chắn <sup id="​cite_ref-39"​ class="​reference">​[35]</​sup> ​ Trong tất cả khả năng, ông đã đi trực tiếp từ Ta&#​39;​izz đến cảng thương mại quan trọng của Aden, đến khoảng đầu năm 1329 hoặc 1331. [19659063] Somalia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2a/​Zeila%2C_Somalia.jpg/​220px-Zeila%2C_Somalia.jpg"​ width="​220"​ height="​137"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2a/​Zeila%2C_Somalia.jpg/​330px-Zeila%2C_Somalia.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2a/​Zeila%2C_Somalia.jpg/​440px-Zeila%2C_Somalia.jpg 2x" data-file-width="​467"​ data-file-height="​291"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Bến cảng và bờ sông của Zeila </​div></​div></​div>​
 +<p> Từ Aden, Ibn Battuta bắt tay vào một con tàu hướng đến Zeila trên bờ biển Somalia. Sau đó ông chuyển sang Cape Guardafui xa hơn xuống biển Somalia, chi tiêu khoảng một tuần ở mỗi địa điểm. Sau đó, ông sẽ thăm Mogadishu, thành phố nổi tiếng trước đây của &​quot;​Vùng đất của những người Berber&​quot;​ (بلد البربر <i> Balad al-Barbar </​i>​thuật ngữ Ả Rập thời trung cổ cho Sừng Châu Phi). <sup id="​cite_ref-Sanjay_41-0"​ class="​reference">​ [19459569</​sup>​ <sup id="​cite_ref-42"​ class="​reference">​ [38] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-43"​ class="​reference">​ [39] </​sup>​ </​p><​p>​ Khi Ibn Battuta đến năm 1331, Mogadishu đứng ở đỉnh cao của sự thịnh vượng của nó. Ông mô tả nó là &​quot;​một thành phố cực lớn&​quot;​ với nhiều thương gia giàu có, được ghi nhận về loại vải chất lượng cao được xuất khẩu sang các nước khác, bao gồm Ai Cập. <sup id="​cite_ref-44"​ class="​reference">​[40]</​sup> ​ Ibn Battuta nói thêm rằng thành phố được cai trị bởi một Sultan Somali, Abu Bakr ibn Sayx &#​39;​Umar,​ <sup id="​cite_ref-Versteegh_45-0"​ class="​reference">​[41]</​sup><​sup id="​cite_ref-Laisas_46-0"​ class="​reference">​[42]</​sup> ​ ban đầu từ Berbera ở miền bắc Somalia và nói cả Somali (được gọi bởi Battuta là <i> Mogadishan </​i>​phương ngữ Benadir của Somali) và tiếng Ả Rập với sự lưu loát như nhau. <sup id="​cite_ref-Laisas_46-1"​ class="​reference">​[42]</​sup><​sup id="​cite_ref-47"​ class="​reference">​[43]</​sup> ​ Sultan cũng đã có một số các wazir (các bộ trưởng), các chuyên gia pháp lý, các chỉ huy, các hoàng tử, và các loại móc treo trên bờ vực và sự kêu gọi của ông <sup id="​cite_ref-Laisas_46-2"​ class="​reference">​[42]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Swahili_Coast">​ Bờ biển Swahili </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​152px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​GreatMosque.jpg/​150px-GreatMosque.jpg"​ width="​150"​ height="​200"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​GreatMosque.jpg/​225px-GreatMosque.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​GreatMosque.jpg/​300px-GreatMosque.jpg 2x" data-file-width="​453"​ data-file-height="​604"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Ibn Battuta tiếp tục bằng tàu về phía nam đến Bờ biển Swahili, một vùng sau đó được biết đến bằng tiếng Ả Rập là <i> Bilad al-Zanj </i> (&​quot;​Vùng đất của Zanj&​quot;​),​ <sup id="​cite_ref-48"​ class="​reference">​[44]</​sup> ​ với một điểm dừng chân qua đêm tại thị trấn đảo Mombasa <sup id="​cite_ref-49"​ class="​reference">​[45]</​sup> ​ Mặc dù tương đối nhỏ vào thời điểm đó, Mombasa sẽ trở nên quan trọng trong thế kỷ sau. [1] 9659076] Sau một cuộc hành trình dọc theo bờ biển, Ibn Battuta tiếp theo đến thị trấn đảo Kilwa ở Tanzania ngày nay, <sup id="​cite_ref-51"​ class="​reference">​[47]</​sup> ​ đã trở thành một trung tâm vận chuyển quan trọng của giao dịch vàng. <sup id="​cite_ref-52"​ class="​reference">​[48]</​sup> ​ Ông mô tả thành phố là &​quot;​một của các thị trấn đẹp nhất và đẹp nhất được xây dựng; tất cả các tòa nhà đều bằng gỗ, và những ngôi nhà được lợp mái nhà <i> dīs </i> lau sậy &quot;. <sup id="​cite_ref-53"​ class="​reference">​ [49] </​sup>​ </​p><​p>​ Ibn Battuta ghi lại chuyến viếng thăm Vương quốc Kilwa vào năm 1330, và nhận xét thuận lợi về sự khiêm nhường và tôn giáo của người cai trị của nó, Sultan al-Hasan ibn Sulaiman, hậu duệ của huyền thoại Ali ibn al-Hassan Shirazi, ông viết thêm rằng thẩm quyền của Sultan mở rộng từ Malindi ở phía bắc tới Inhambane ở phía nam và đặc biệt ấn tượng bởi quy hoạch của thành phố, tin rằng đó là lý do cho sự thành công của Kilwa dọc theo bờ biển, trong thời gian này, ông mô tả việc xây dựng Cung điện Husuni Kubwa và một phần mở rộng đáng kể cho Thánh đường Hồi giáo Kilwa, Với một sự thay đổi trong gió mùa, Ibn Battuta khởi hành trở lại Arabia, đầu tiên là Oman và eo biển Hormuz sau đó đến Mecca cho <i> hajj </i> năm 1330 (hoặc 1332) <sup id="​cite_ref-54"​ class="​reference">​[50]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​Itinerary_1332.E2.80.931347"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Itinerary_1332–1347">​ Hành trình 1332 –1347 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div style="​overflow:​ auto; margin-left:​ auto; margin-right:​ auto">​
 +<div class="​noviewer thumb tnone"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​802px"><​div class="​thumbcaption">​ Hành trình Ibn Battuta 1332–1346 (Khu vực Biển Đen, Trung Á, Ấn Độ, Đông Nam Á và Trung Quốc) </​div></​div></​div>​
 +</​div>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Anatolia">​ Anatolia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​152px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​90/​%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA_III_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.jpg/​150px-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA_III_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.jpg"​ width="​150"​ height="​368"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​90/​%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA_III_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.jpg/​225px-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA_III_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​90/​%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA_III_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.jpg/​300px-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA_III_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.jpg 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​1225"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Sau cuộc hành hương thứ ba của ông đến Mecca, Ibn Battuta quyết định tìm việc làm với Sultan Hồi giáo Delhi, Muhammad bin Tughluq. Vào mùa thu năm 1330 (hoặc 1332), ông lên đường đến lãnh thổ kiểm soát Seljuk của Anatolia với ý định lấy một tuyến đường bộ tới Ấn Độ. Ông băng qua Biển Đỏ và sa mạc phía Đông để đến thung lũng sông Nile và sau đó đi về phía bắc đến Cairo. Từ đó ông đi qua Bán đảo Sinai đến Palestine và sau đó đi về phía bắc qua một số thị trấn mà ông đã viếng thăm năm 1326. Từ cảng Latakia của Syria, một con tàu Genova đã đưa ông (và những người bạn của ông) đến Alanya trên bờ biển phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay </​p><​p>​ Sau đó ông đi về hướng tây dọc theo bờ biển đến cảng Antalya. Trong thị trấn, ông đã gặp các thành viên của một trong những hiệp hội bán kết <i> fityan </i>. Đây là một đặc điểm của hầu hết các thị trấn Anatolia trong thế kỷ 13 và 14. Các thành viên là những nghệ nhân trẻ và đã đứng đầu một lãnh đạo với danh hiệu <i> Akhis </i>. Các hiệp hội chuyên về chào đón du khách. Ibn Battuta đã rất ấn tượng với sự hiếu khách mà ông đã nhận được và sau đó sẽ ở lại trong nhà tế bần ở hơn 25 thị trấn ở Anatolia. Từ Antalya Ibn Battuta đi vào nội địa đến Eğirdir vốn là thủ đô của người Hamidid. Ông đã trải qua tháng Ramadan (tháng 6 năm 1331 hoặc tháng 5 năm 1333) trong thành phố. </​p><​p>​ Từ thời điểm này, hành trình qua Anatolia trong <i> Rihla </i> bị nhầm lẫn. Ibn Battuta mô tả di chuyển về phía tây từ Eğirdir đến Milas và sau đó bỏ qua 420 km (260 dặm) về phía đông qua Eğirdir tới Konya. Sau đó, anh tiếp tục đi theo hướng đông đúc, đến Erzurum từ nơi anh bỏ qua 1.160 km (720 dặm) về Birgi nằm ở phía bắc Milas. Các nhà sử học tin rằng Ibn Battuta đã đến thăm một số thị trấn ở miền trung Anatolia, nhưng không theo thứ tự mô tả. <sup id="​cite_ref-divag_63-0"​ class="​reference">​[59]</​sup><​sup id="​cite_ref-66"​ class="​reference">​[e]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Central_Asia">​ Trung Á </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​172px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Bactrian_camel_in_Kazakhstan.jpg/​170px-Bactrian_camel_in_Kazakhstan.jpg"​ width="​170"​ height="​222"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Bactrian_camel_in_Kazakhstan.jpg/​255px-Bactrian_camel_in_Kazakhstan.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Bactrian_camel_in_Kazakhstan.jpg/​340px-Bactrian_camel_in_Kazakhstan.jpg 2x" data-file-width="​3056"​ data-file-height="​3992"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> đến Bán đảo Crimean, đến trong vương quốc Horde vàng. Anh ta đến thị trấn cảng Azov, nơi anh ta gặp người em trai của Khan, rồi đến thành phố lớn và giàu có của Majar. Ông rời Majar để gặp tòa án du hành của Uzbeg Khan (<i> Orda </​i>​),​ lúc bấy giờ gần núi Beshtau. Từ đó, ông đã thực hiện một chuyến đi tới Bolghar, nơi đã trở thành điểm cực bắc mà ông đạt được, và lưu ý những đêm ngắn bất thường của nó (cho một người cận nhiệt đới) vào mùa hè. Sau đó, ông trở về tòa án của Khan và với nó chuyển đến Astrakhan <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (December 2017)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup>​ </​p><​p>​ Ibn Battuta ghi lại rằng trong khi ở Bulghar ông muốn đi xa hơn về phía bắc vào vùng đất của bóng tối. Vùng đất phủ đầy tuyết (bắc Siberia) và phương tiện vận tải duy nhất là xe trượt tuyết. Có một người bí ẩn không muốn thể hiện bản thân. Họ giao dịch với người miền Nam theo một cách đặc biệt. Thương nhân miền Nam mang hàng hóa khác nhau và đặt chúng trong một khu vực mở trên tuyết vào ban đêm, sau đó trở về lều của họ. Sáng hôm sau, họ lại đến nơi và tìm thấy hàng hóa của họ do những người bí ẩn chụp, nhưng đổi lại họ tìm thấy da lông có thể được sử dụng để làm áo khoác, áo jacket và quần áo mùa đông. Giao dịch được thực hiện giữa các thương gia và những người bí ẩn mà không gặp nhau. Khi Ibn Battuta không phải là một thương gia và không thấy lợi ích khi đến đó, anh ta đã bỏ rơi chuyến du lịch đến vùng đất tối tăm này. <sup id="​cite_ref-67"​ class="​reference">​[62]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​152px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Golden_Horde_flag_1339.svg/​150px-Golden_Horde_flag_1339.svg.png"​ width="​150"​ height="​100"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Golden_Horde_flag_1339.svg/​225px-Golden_Horde_flag_1339.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Golden_Horde_flag_1339.svg/​300px-Golden_Horde_flag_1339.svg.png 2x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​200"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Khi họ đến Astrakhan, Begz Beg Khan đã được phép cho một trong những người vợ mang thai của anh, Princess Bayalun, con gái của hoàng đế Byzantine Andronikos III Palaiologos,​ để trở về thành phố quê hương Constantinople để sinh con. Ibn Battuta đã nói chuyện với mình trong chuyến thám hiểm này, đây là lần đầu tiên anh ta vượt ra ngoài ranh giới của thế giới Hồi giáo. <sup id="​cite_ref-68"​ class="​reference">​ [63] </​sup>​ </​p><​p>​ Đến Constantinople vào cuối năm 1332 (hoặc 1334), anh ta gặp Hoàng đế Byzantine Andronikos III Palaiologos. Ông viếng thăm nhà thờ lớn Hagia Sophia và nói chuyện với một linh mục chính thống phương Đông về những chuyến đi của ông ở thành phố Jerusalem. Sau một tháng ở thành phố, Ibn Battuta trở về Astrakhan, sau đó đến thủ đô Sarai al-Jadid và báo cáo các chuyến đi của ông tới Sultan Öz Beg Khan (r1313-131). Sau đó, ông tiếp tục qua biển Caspian và Aral đến Bukhara và Samarkand, nơi ông viếng thăm tòa án của một vị vua Mông Cổ khác, Tarmashirin (1331–1334) của Khanat Chagatai. <sup id="​cite_ref-hajjguide_69-0"​ class="​reference">​[64]</​sup> ​ Từ đó, ông đi về phía nam đến Afghanistan,​ rồi vượt qua Ấn Độ qua đèo núi Hindu Kush <sup id="​cite_ref-70"​ class="​reference">​[65]</​sup> ​ Trong <i> Rihla </​i>​ông đề cập đến những ngọn núi này và lịch sử của phạm vi buôn bán nô lệ. <sup id="​cite_ref-71"​ class="​reference">​[66]</​sup><​sup id="​cite_ref-sl2009_72-0"​ class="​reference">​[67]</​sup> ​ Ông viết,
 +</p>
 +<​blockquote class="​templatequote"><​p>​ Sau đó tôi đi đến thành phố Barwan, trên con đường mà là một ngọn núi cao, phủ tuyết và cực lạnh; họ gọi nó là Hindu Kush, đó là Hindu-slayer,​ bởi vì hầu hết các nô lệ mang đến từ Ấn Độ đều chết vì tính cực đoan của cái lạnh </​p><​div class="​templatequotecite">​ - <​cite>​ Ibn Battuta, Chương XIII, Rihla - Khorasan [19659101] Ibn Battuta và nhóm của ông đến sông Indus vào ngày 12 tháng 9 năm 1333. <sup id="​cite_ref-74"​ class="​reference">​[69]</​sup> ​ Từ đó, ông ta lên đường tới Delhi và trở nên thân thiết với người Sultan, Muhammad bin Tughluq.
 +</p>
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​South_Asia">​ Nam Á </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Feroze_Sha%27s_tomb_with_adjoining_Madrasa.JPG/​200px-Feroze_Sha%27s_tomb_with_adjoining_Madrasa.JPG"​ width="​200"​ height="​133"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Feroze_Sha%27s_tomb_with_adjoining_Madrasa.JPG/​300px-Feroze_Sha%27s_tomb_with_adjoining_Madrasa.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Feroze_Sha%27s_tomb_with_adjoining_Madrasa.JPG/​400px-Feroze_Sha%27s_tomb_with_adjoining_Madrasa.JPG 2x" data-file-width="​3089"​ data-file-height="​2048"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Lăng mộ của Feroze Shah Tughluq, người thừa kế của Muhammad bin Tughluq ở Delhi. Ibn Battuta phục vụ như là một <i> qadi </i> hoặc thẩm phán trong sáu năm trong triều đại của Muhammad bin Tughluq </​div></​div></​div>​
 +<p> Muhammad bin Tughluq nổi tiếng là người giàu nhất trong thế giới Hồi giáo vào thời điểm đó. Ông đã bảo trợ nhiều học giả, Sufis, qadis, viziers và các chức năng khác để củng cố sự cai trị của mình. Như với Mamluk Ai Cập, triều đại Tughlaq là một ví dụ hiếm hoi về quy tắc Hồi giáo ở châu Á sau cuộc xâm lược của Mông Cổ <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​Your explanation here (April 2018)">​ dẫn nguồn </​span></​i>​] </​sup>​ Về sức mạnh của những năm học tại Mecca, Ibn Battuta được bổ nhiệm làm một <i> qadi </​i>​hoặc thẩm phán, bởi vị vua. Tuy nhiên, ông thấy khó khăn trong việc thi hành luật Hồi giáo ngoài tòa án của Sultan ở Delhi, do thiếu sự kháng cáo Hồi giáo ở Ấn Độ <sup id="​cite_ref-76"​ class="​reference">​[71]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Darbar_Hazrat_Baba_Farid_ud_Deen_Ganj_Shakar_Rahmatullah_Alaih_-_panoramio.jpg/​220px-Darbar_Hazrat_Baba_Farid_ud_Deen_Ganj_Shakar_Rahmatullah_Alaih_-_panoramio.jpg"​ width="​220"​ height="​170"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Darbar_Hazrat_Baba_Farid_ud_Deen_Ganj_Shakar_Rahmatullah_Alaih_-_panoramio.jpg/​330px-Darbar_Hazrat_Baba_Farid_ud_Deen_Ganj_Shakar_Rahmatullah_Alaih_-_panoramio.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Darbar_Hazrat_Baba_Farid_ud_Deen_Ganj_Shakar_Rahmatullah_Alaih_-_panoramio.jpg/​440px-Darbar_Hazrat_Baba_Farid_ud_Deen_Ganj_Shakar_Rahmatullah_Alaih_-_panoramio.jpg 2x" data-file-width="​2205"​ data-file-height="​1703"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Không chắc chắn đường Ibn Battuta nào đã đi vào tiểu lục địa Ấn Độ. Anh ta có thể đã đi qua đèo Khyber và Peshawar, hoặc xa hơn về phía nam <sup id="​cite_ref-78"​ class="​reference">​[73]</​sup> ​ Anh băng qua sông Sutlej gần thành phố Pakpattan, <sup id="​cite_ref-79"​ class="​reference">​[74]</​sup> ​ ở Pakistan ngày nay, nơi anh ta đã phải chịu sự thờ ơ ở đền thờ Baba Farid, [19659112] trước khi vượt qua phía tây nam vào quốc gia Rajput. Từ vương quốc Sarsatti của Rajput, Battuta đã đến thăm Hansi ở Ấn Độ, mô tả nó là &​quot;​một trong những thành phố đẹp nhất, được xây dựng tốt nhất và đông dân nhất, được bao quanh bởi một bức tường mạnh, và người sáng lập của nó được cho là một trong những <sup id="​cite_ref-80"​ class="​reference">​[75]</​sup> ​ Khi đến Sindh, Ibn Battuta đề cập đến những con tê giác Ấn Độ sống trên bờ sông Indus <sup id="​cite_ref-81"​ class="​reference">​ [76] </​sup>​ </​p><​p>​ Quốc vương thất thường ngay cả khi tiêu chuẩn về thời gian và trong sáu năm, Ibn Battuta đã xoay sở giữa việc sống cuộc đời cao thượng của một cấp dưới đáng tin cậy và bị nghi ngờ phản bội vì nhiều tội phạm khác nhau. Kế hoạch của ông để lại trên lý do lấy một <i> hajj </i> đã bị Sultan ám ảnh. Cơ hội để Battuta rời Delhi cuối cùng đã xuất hiện vào năm 1341 khi một đại sứ quán đến từ triều đại nhà Nguyên Trung Quốc xin phép xây dựng lại một ngôi chùa Phật giáo Himalaya nổi tiếng với những người hành hương Trung Quốc <sup id="​cite_ref-85"​ class="​reference">​ [f] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-berkeley_86-0"​ class="​reference">​ [80] </​sup>​ </​p><​p>​ Ibn Battuta được giao nhiệm vụ của đại sứ quán nhưng trên đường đến bờ biển lúc bắt đầu cuộc hành trình tới Trung Quốc, ông và người lớn của ông bị tấn công bởi một nhóm kẻ cướp. <sup id="​cite_ref-87"​ class="​reference">​[81]</​sup> ​ Tách rời khỏi những người bạn của ông ta, bị cướp và gần như mất mạng <sup id="​cite_ref-88"​ class="​reference">​[82]</​sup> ​ Mặc dù thất bại này, trong vòng mười ngày, ông đã bắt kịp với nhóm của mình và tiếp tục đến Khambhat ở bang Gujarat của Ấn Độ. Từ đó, họ đi thuyền đến Calicut (nay được gọi là Kozhikode), nơi thám hiểm Bồ Đào Nha Vasco da Gama sẽ hạ cánh hai thế kỷ sau đó. Trong khi ở Calicut, Battuta là khách của Zamorin cầm quyền. Trong khi Ibn Battuta đến thăm một nhà thờ Hồi giáo trên bờ, một cơn bão xuất hiện và một trong những chiếc tàu thám hiểm của ông bị chìm. <sup id="​cite_ref-89"​ class="​reference">​[83]</​sup> ​ Con tàu kia sau đó lên đường mà không có ông ta chỉ bị một vị vua Sumatran địa phương bắt giữ vài tháng sau đó.
 +</​p><​p>​ Sợ trở về Delhi và bị coi là thất bại, ông ở lại một thời gian ở miền nam Ấn Độ dưới sự bảo vệ của Jamal-ud-Din,​ người cai trị của Nultath sultanate nhỏ nhưng mạnh mẽ trên bờ sông Sharavathi bên cạnh Biển Ả Rập. Khu vực này ngày nay được gọi là Hosapattana và nằm trong khu hành chính Honavar của Uttara Kannada. Sau sự lật đổ của vương quốc, Ibn Battuta không còn cách nào khác ngoài rời Ấn Độ. Mặc dù quyết tâm tiếp tục hành trình đến Trung Quốc, lần đầu tiên ông đi đường vòng để thăm Quần đảo Maldive, nơi ông làm việc như một thẩm phán. <sup id="​cite_ref-90"​ class="​reference">​[84]</​sup><​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (December 2017)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0b/​405-Maldives.jpg/​220px-405-Maldives.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0b/​405-Maldives.jpg/​330px-405-Maldives.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0b/​405-Maldives.jpg/​440px-405-Maldives.jpg 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​804"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Ông đã trải qua chín tháng trên các đảo, lâu hơn anh ta dự định. Là một <i> Chánh Qadi </​i>​các kỹ năng của ông rất được mong đợi ở quốc gia Phật giáo trước đây mà gần đây đã chuyển sang đạo Hồi. Một nửa bị bắt cóc, ông trở thành chánh án và kết hôn với gia đình hoàng gia Omar I. Ông bị lôi kéo vào chính trị địa phương và bỏ đi khi phán xét nghiêm khắc của ông trong vương quốc đảo laisse-faire bắt đầu hòa bình với những người cai trị của nó. Trong <i> Rihla </i> ông đề cập đến sự mất tinh thần của mình đối với những phụ nữ địa phương không mặc quần áo ở trên thắt lưng, và người dân địa phương không hề chú ý khi ông phàn nàn <sup id="​cite_ref-91"​ class="​reference">​[85]</​sup> ​ Từ Maldives, ông chuyển sang Sri Lanka và viếng thăm đền Sri Pada và Tenavaram.
 +</​p><​p>​ Con tàu của Ibn Battuta gần như bị đánh chìm khi bắt đầu từ Sri Lanka, chỉ cho con tàu đến để giải cứu anh ta bị tấn công bởi những tên cướp biển. Bị mắc kẹt trên bờ, ông đã làm việc theo cách của mình trở lại vương quốc Madurai ở Ấn Độ. Tại đây ông đã dành thời gian tại triều đình của Madurai Sultanate ngắn ngủi dưới quyền Ghiyas-ud-Din Muhammad Damghani, từ đó ông trở về Maldives và lên một chiếc thuyền tặc Trung Quốc, vẫn có ý định đến Trung Quốc và đảm đương chức vụ đại sứ của mình.
 +</​p><​p>​ Ông đến cảng Chittagong ở Bangladesh ngày nay dự định đi đến Sylhet để gặp Shah Jalal, người đã nổi tiếng đến nỗi Ibn Battuta, sau đó ở Chittagong, thực hiện một cuộc hành trình kéo dài một tháng qua núi Kamaru gần Sylhet để gặp anh ấy. Trên đường đến Sylhet, Ibn Battuta được chào đón bởi một số đệ tử của Shah Jalal, những người đã đến giúp ông trong chuyến hành trình của ông nhiều ngày trước khi ông đến. Tại cuộc họp năm 1345 CE, Ibn Battuta lưu ý rằng Shah Jalal cao và gầy, công bằng trong làn da và sống bởi nhà thờ Hồi giáo trong một hang động, nơi vật phẩm duy nhất của ông là một con dê ông giữ sữa, bơ và sữa chua. Ông quan sát thấy rằng những người bạn đồng hành của Shah Jalal là người nước ngoài và được biết đến với sức mạnh và lòng dũng cảm của họ. Ông cũng đề cập rằng nhiều người sẽ đến thăm Shah để tìm kiếm sự hướng dẫn. Ibn Battuta đi xa hơn về phía bắc vào Assam, sau đó quay lại và tiếp tục với kế hoạch ban đầu của mình <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (December 2017)">​ dẫn nguồn </​span></​i>​] </​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Southeast_Asia">​ Đông Nam Á </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659032] Năm 1345, Ibn Battuta đi đến Samudra Pasai Sultanate ở Aceh ngày nay, miền Bắc Sumatra, nơi ông ghi chép trong nhật ký du lịch của mình rằng người cai trị Samudra Pasai là một người Hồi giáo ngoan đạo tên là Sultan Al-Malik Al-Zahir Jamal-ad- Din, người thực hiện các nhiệm vụ tôn giáo của mình với lòng nhiệt thành và thường xuyên tiến hành các chiến dịch chống lại các nhà hoạt hình trong khu vực. Đảo Sumatra, theo Ibn Battuta, giàu có trong long não, hạt cau, đinh hương, và thiếc. <sup id="​cite_ref-Berkeley_93-0"​ class="​reference">​ [87] </​sup>​ </​p><​p>​ <i> madh&#​39;​hab </i> ông quan sát là Imam Al -Shafi&#​39;​i,​ có phong tục giống với những người trước đây ông từng thấy ở vùng duyên hải Ấn Độ, đặc biệt là trong số những người Hồi giáo Mappila, cũng là những tín hữu của Imam Al-Shafi&#​39;​i. Vào thời điểm đó Samudra Pasai đánh dấu sự kết thúc của Dar al-Islam, bởi vì không có lãnh thổ nào phía đông của điều này được cai trị bởi một người Hồi giáo. Ở đây ông ở lại khoảng hai tuần trong thị trấn có tường bằng gỗ như một vị khách của vương triều, và sau đó vị vua cung cấp cho ông vật tư và gửi ông trên đường đến một trong những con thuyền của ông đến Trung Quốc. <sup id="​cite_ref-Berkeley_93-1"​ class="​reference">​ [87] </​sup>​ </​p><​p>​ Ibn Battuta đầu tiên đi thuyền đến Malacca trên bán đảo Mã Lai mà ông gọi là &​quot;​Mul Jawi&​quot;​. Ông đã gặp người cai trị Malacca và ở lại như một vị khách trong ba ngày.
 +</​p><​p>​ Ibn Battuta sau đó đi thuyền đến một tiểu bang tên Kaylukari ở vùng đất Tawalisi, nơi ông gặp Urduja, một công chúa địa phương. Urduja là một chiến binh dũng cảm, và dân tộc của cô là đối thủ của triều đại nhà Nguyên. Cô được mô tả là một &​quot;​thần tượng&​quot;,​ nhưng có thể viết cụm từ Bismillah trong thư pháp Hồi giáo. Các địa điểm của Kaylukari và Tawalisi bị tranh chấp. Kaylukari có thể gọi Po Klong Garai ở Champa (nay là miền nam Việt Nam), và Urduja có thể là một quý tộc của thời đại Chămpa hay nhà Trần. Người Philippines tin rằng Kaylukari ở tỉnh Pangasinan ngày nay của Philippines <sup id="​cite_ref-94"​ class="​reference">​[88]</​sup> ​ Trong thời hiện đại, Urduja đã được giới thiệu trong sách giáo khoa và phim Philippines như một nữ anh hùng dân tộc. Nhiều địa điểm khác đã được đề xuất, từ Java đến một nơi nào đó ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tuy nhiên, Sir Henry Yule và William Henry Scott cho rằng cả Tawilisi và Urduja đều hoàn toàn hư cấu. (Xem Tawalisi để biết chi tiết.)
 +</​p><​p>​ Từ Kaylukari, Ibn Battuta cuối cùng cũng tới Tuyền Châu ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
 +</p>
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​China">​ Trung Quốc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​The_Great_Wall_of_China_at_Jinshanling.jpg/​220px-The_Great_Wall_of_China_at_Jinshanling.jpg"​ width="​220"​ height="​146"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​The_Great_Wall_of_China_at_Jinshanling.jpg/​330px-The_Great_Wall_of_China_at_Jinshanling.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​The_Great_Wall_of_China_at_Jinshanling.jpg/​440px-The_Great_Wall_of_China_at_Jinshanling.jpg 2x" data-file-width="​4288"​ data-file-height="​2848"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Vào năm 1345, Ibn Battuta đến Tuyền Châu ở tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, sau đó dưới sự cai trị của người Mông Cổ. Một trong những điều đầu tiên ông lưu ý là người Hồi giáo gọi thành phố là &​quot;​Zaitun&​quot;​ (có nghĩa là ô liu), nhưng Ibn Battuta không thể tìm thấy bất kỳ ô-liu nào ở bất cứ đâu. Ông đã đề cập đến các nghệ sĩ địa phương và sự thành thạo của họ trong việc vẽ chân dung những người nước ngoài mới đến; đây là vì mục đích an ninh. Ibn Battuta ca ngợi các thợ thủ công và lụa và sứ của họ; cũng như các loại trái cây như mận và dưa hấu và lợi thế của tiền giấy </​p><​p>​ Ông mô tả quá trình sản xuất các tàu lớn ở thành phố Tuyền Châu. <sup id="​cite_ref-96"​ class="​reference">​[90]</​sup> ​ Ông cũng đề cập đến ẩm thực Trung Hoa và cách sử dụng động vật như ếch, lợn và thậm chí cả những con chó được bán ở chợ, và lưu ý rằng những con gà ở Trung Quốc lớn hơn những con gà ở phía tây. Tuy nhiên, các học giả đã chỉ ra rất nhiều sai lầm được đưa ra trong tài khoản của Ibn Battuta ở Trung Quốc, ví dụ như nhầm lẫn sông Hoàng Hà với kênh đào Grand và các tuyến đường thủy khác, cũng như tin rằng sứ được làm từ than. <sup id="​cite_ref-97"​ class="​reference">​ [91] </​sup>​ [19659054] Ở Tuyền Châu, Ibn Battuta được chào đón bởi người đứng đầu các thương gia Hồi giáo địa phương (có thể là một fānzhǎng hoặc &​quot;​Lãnh đạo người nước ngoài&​quot;​ đơn giản hóa tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​ 番 长, Hán Việt: <span lang="​zh-Hant">​ 番 長, zh </​span>​) và Sheikh al-Islam (Imam), người đến gặp ông với cờ, trống, kèn và nhạc sĩ. <sup id="​cite_ref-98"​ class="​reference">​[92]</​sup> ​ Ibn Battuta lưu ý rằng dân chúng Hồi giáo sống trong một phần riêng biệt trong thành phố nơi họ có Tại Tuyền Châu, ông gặp hai người Ba Tư nổi tiếng, Burhan al-Din của Kazerun và Sharif al-Din từ Tabriz <sup id="​cite_ref-google_99-0"​ class="​reference">​[93]</​sup> ​ (cả hai đều là những nhân vật có ảnh hưởng được ghi nhận trong <i> Yuan History <i> ] là &​quot;​A-mi-li-ding&​quot;​ và &​quot;​Sai-fu-ding&​quot;,​ tôn trọng <sup id="​cite_ref-google2_100-0"​ class="​reference">​[94]</​sup> ​ Trong khi ở Tuyền Châu, ông đã lên &​quot;​Núi của Ẩn sĩ&​quot;​ và một thời gian ngắn viếng thăm một tu sĩ Đạo giáo nổi tiếng trong một hang động.
 +</​p><​p>​ Sau đó, ông đi về phía nam dọc theo bờ biển Trung Quốc đến Quảng Châu, nơi ông cư trú trong hai tuần với một trong những thương nhân giàu có của thành phố </​p><​p>​ Từ Quảng Châu, ông đi về phía bắc đến Tuyền Châu và sau đó đi đến thành phố Phúc Châu. sống với Zahir al-Din và tự hào được gặp Kawam al-Din và một đồng hương tên là Al-Bushri của Ceuta, người đã trở thành một thương nhân giàu có ở Trung Quốc. Al-Bushri đi cùng Ibn Battuta về phía bắc đến Hàng Châu và trả tiền cho những món quà mà Ibn Battuta sẽ tặng cho Hoàng đế Mông Cổ Togon-temür của triều đại nhà Nguyên <sup id="​cite_ref-google4_102-0"​ class="​reference">​ [96] </​sup>​ </​p><​p>​ Ibn Battuta nói rằng Hàng Châu là một của các thành phố lớn nhất mà ông từng thấy, <sup id="​cite_ref-103"​ class="​reference">​[97]</​sup> ​ và ông lưu ý sự quyến rũ của nó, mô tả rằng thành phố ngồi trên một hồ nước xinh đẹp được bao quanh bởi những ngọn đồi xanh dịu dàng <sup id="​cite_ref-104"​ class="​reference">​[98]</​sup> ​ Ông nhắc đến khu phố Hồi giáo của thành phố và cư trú như một vị khách với gia đình <sup id="​cite_ref-google4_102-1"​ class="​reference">​[96]</​sup> ​ Trong thời gian lưu trú tại Hàng Châu, ông đặc biệt ấn tượng bởi số lượng lớn các tàu gỗ Trung Quốc được chế tác tốt và được sơn nhiều màu sắc, với những cánh buồm màu và những tấm lụa, được lắp ráp trong các kênh đào. Sau đó, ông đã tham dự một bữa tiệc của quản trị viên Yuan Mongol của thành phố có tên là Qurtai, người theo Ibn Battuta, rất thích những kỹ năng của những người trung thành địa phương. <sup id="​cite_ref-google5_106-0"​ class="​reference">​ [100] </​sup>​ </​p><​p>​ Ông mô tả trôi nổi qua kênh đào Grand trên một chiếc thuyền ngắm những cánh đồng trồng trọt, hoa lan, những người buôn bán lụa đen và những phụ nữ nở hoa- <sup id="​cite_ref-google6_107-0"​ class="​reference">​[101]</​sup> ​ Ở Bắc Kinh, Ibn Battuta tự gọi mình là đại sứ đã mất từ ​​Vương quốc Hồi giáo Delhi và được mời đến triều đình của triều đình Yuan Togon-temür (người theo Ibn Battuta được một số người tôn thờ) người ở Trung Quốc). Ibn Batutta lưu ý rằng cung điện của Khanbaliq được làm bằng gỗ và &​quot;​người vợ đầu&​quot;​ của người cai trị (Empress Gi) đã tổ chức đám rước trong danh dự của bà. <sup id="​cite_ref-google7_108-0"​ class="​reference">​ [102] </​sup>​ </​p><​p>​ Ibn Battuta cũng viết rằng ông đã nghe nói về &​quot;​thành lũy của Yajuj và Majuj&​quot;​ là &​quot;​sáu mươi ngày&​quot;​ du lịch &​quot;​từ thành phố Zeitun (Tuyền Châu); Hamilton Alexander Rosskeen Gibb lưu ý rằng Ibn Battuta tin rằng Vạn Lý Trường Thành được xây dựng bởi Dhul-Qarnayn để chứa Gog và Magog như đã đề cập trong Kinh Qur&#​39;​an. Tuy nhiên, Ibn Battuta, người đã hỏi về bức tường ở Trung Quốc, không thể tìm thấy ai hay nhìn thấy nó hoặc biết bất cứ ai đã thấy nó. <sup id="​cite_ref-111"​ class="​reference">​ [105] </​sup>​ </​p><​p>​ Ibn Battuta đi từ Bắc Kinh đến Hàng Châu , và sau đó tiến đến Phúc Châu. Khi trở về Tuyền Châu, ông nhanh chóng lên tàu của người Trung Quốc thuộc vương quốc Samudera Pasai Sultanate đến Đông Nam Á, trong đó Ibn Battuta bị buộc tội bất hợp pháp bởi phi hành đoàn và mất phần lớn số tiền ông thu được trong thời gian ở Trung Quốc. .<sup id="​cite_ref-112"​ class="​reference">​[106]</​sup></​p><​p>​Battuta claimed that the Mongol Khan (Qan) had interned with him in his grave, six slave soldiers and four girl slaves.<​sup id="​cite_ref-BonnettHolder2009_113-0"​ class="​reference">​[107]</​sup>​ Silver, gold, weapons, and carpets were put into the grave.<​sup id="​cite_ref-Harvey2007_114-0"​ class="​reference">​[108]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Return">​Return</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​After returning to Quanzhou in 1346, Ibn Battuta began his journey back to Morocco.<​sup id="​cite_ref-115"​ class="​reference">​[109]</​sup>​ In Kozhikode, he once again considered throwing himself at the mercy of Muhammad bin Tughluq in Delhi, but thought better of it and decided to carry on to Mecca. On his way to Basra he passed through the Strait of Hormuz, where he learned that Abu Sa&#​39;​id,​ last ruler of the Ilkhanate Dynasty had died in Persia. Abu Sa&#​39;​id&#​39;​s territories had subsequently collapsed due to a fierce civil war between the Persians and Mongols.<​sup id="​cite_ref-116"​ class="​reference">​[110]</​sup></​p><​p>​In 1348, Ibn Battuta arrived in Damascus with the intention of retracing the route of his first <​i>​hajj</​i>​. He then learned that his father had died 15 years earlier<​sup id="​cite_ref-117"​ class="​reference">​[111]</​sup>​ and death became the dominant theme for the next year or so. The Black Death had struck and he was on hand as it spread through Syria, Palestine, and Arabia. After reaching Mecca he decided to return to Morocco, nearly a quarter of a century after leaving home.<​sup id="​cite_ref-118"​ class="​reference">​[112]</​sup>​ On the way he made one last detour to Sardinia, then in 1349, returned to Tangier by way of Fez, only to discover that his mother had also died a few months before.<​sup id="​cite_ref-119"​ class="​reference">​[113]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​Itinerary_1349.E2.80.931354"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Itinerary_1349–1354">​Itinerary 1349–1354</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div style="​overflow:​ auto; margin-left:​ auto; margin-right:​ auto">​
 +<div class="​noviewer thumb tnone"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​802px"><​div class="​thumbcaption">​Ibn Battuta Itinerary 1349–1354 (North Africa, Spain and West Africa)</​div></​div></​div>​
 +</​div>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Spain_and_North_Africa">​Spain and North Africa</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​247px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Ventanas_con_arabescos_en_la_Alhambra.JPG/​245px-Ventanas_con_arabescos_en_la_Alhambra.JPG"​ width="​245"​ height="​327"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Ventanas_con_arabescos_en_la_Alhambra.JPG/​368px-Ventanas_con_arabescos_en_la_Alhambra.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Ventanas_con_arabescos_en_la_Alhambra.JPG/​490px-Ventanas_con_arabescos_en_la_Alhambra.JPG 2x" data-file-width="​1536"​ data-file-height="​2048"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​After a few days in Tangier, Ibn Battuta set out for a trip to the Muslim-controlled territory of al-Andalus on the Iberian Peninsula. King Alfonso XI of Castile and León had threatened to attack Gibraltar, so in 1350, Ibn Battuta joined a group of Muslims leaving Tangier with the intention of defending the port.<​sup id="​cite_ref-120"​ class="​reference">​[114]</​sup>​ By the time he arrived, the Black Death had killed Alfonso and the threat of invasion had receded, so he turned the trip into a sight-seeing tour, travelling through Valencia and ending up in Granada.<​sup id="​cite_ref-121"​ class="​reference">​[115]</​sup></​p><​p>​After his departure from al-Andalus he decided to travel through Morocco. On his return home, he stopped for a while in Marrakech, which was almost a ghost town following the recent plague and the transfer of the capital to Fez.<sup id="​cite_ref-122"​ class="​reference">​[116]</​sup></​p><​p>​Once more Ibn Battuta returned to Tangier, but only stayed for a short while. In 1324, two years before his first visit to Cairo, the West African Malian <​i>​Mansa</​i>​or king of kings, Musa had passed through the same city on his own <​i>​hajj</​i>​ and caused a sensation with a display of extravagant riches brought from his gold-rich homeland. Although Ibn Battuta never mentioned this visit specifically,​ when he heard the story it may have planted a seed in his mind as he then decided to cross the Sahara and visit the Muslim kingdoms on its far side.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (December 2017)">​citation needed</​span></​i>​]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Mali_and_Timbuktu">​Mali and Timbuktu</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​77/​Sankore_Moske_Timboektoe.JPG/​220px-Sankore_Moske_Timboektoe.JPG"​ width="​220"​ height="​293"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​77/​Sankore_Moske_Timboektoe.JPG/​330px-Sankore_Moske_Timboektoe.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​77/​Sankore_Moske_Timboektoe.JPG/​440px-Sankore_Moske_Timboektoe.JPG 2x" data-file-width="​960"​ data-file-height="​1280"/> ​ </​div></​div>​
 +<p>In the autumn of 1351, Ibn Battuta left Fez and made his way to the town of Sijilmasa on the northern edge of the Sahara in present-day Morocco.<​sup id="​cite_ref-123"​ class="​reference">​[117]</​sup>​ There he bought a number of camels and stayed for four months. He set out again with a caravan in February 1352 and after 25 days arrived at the dry salt lake bed of Taghaza with its salt mines. All of the local buildings were made from slabs of salt by the slaves of the Masufa tribe, who cut the salt in thick slabs for transport by camel. Taghaza was a commercial centre and awash with Malian gold, though Ibn Battuta did not form a favourable impression of the place, recording that it was plagued by flies and the water was brackish.<​sup id="​cite_ref-124"​ class="​reference">​[118]</​sup></​p><​p>​After a ten-day stay in Taghaza, the caravan set out for the oasis of Tasarahla (probably Bir al-Ksaib)<​sup id="​cite_ref-126"​ class="​reference">​[g]</​sup>​ where it stopped for three days in preparation for the last and most difficult leg of the journey across the vast desert. From Tasarahla, a Masufa scout was sent ahead to the oasis town of Oualata, where he arranged for water to be transported a distance of four days travel where it would meet the thirsty caravan. Oualata was the southern terminus of the trans-Saharan trade route and had recently become part of the Mali Empire. Altogether, the caravan took two months to cross the 1,600 km (990 mi) of desert from Sijilmasa.<​sup id="​cite_ref-127"​ class="​reference">​[120]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Bilma-Salzkarawane1.jpg/​220px-Bilma-Salzkarawane1.jpg"​ width="​220"​ height="​105"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Bilma-Salzkarawane1.jpg/​330px-Bilma-Salzkarawane1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Bilma-Salzkarawane1.jpg/​440px-Bilma-Salzkarawane1.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​383"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​From there, Ibn Battuta travelled southwest along a river he believed to be the Nile (it was actually the river Niger), until he reached the capital of the Mali Empire.<​sup id="​cite_ref-129"​ class="​reference">​[h]</​sup>​ There he met <​i>​Mansa</​i>​ Suleyman, king since 1341. Ibn Battuta disapproved of the fact that female slaves, servants and even the daughters of the sultan went about exposing parts of their bodies not befitting a Muslim.<​sup id="​cite_ref-130"​ class="​reference">​[122]</​sup>​ He left the capital in February accompanied by a local Malian merchant and journeyed overland by camel to Timbuktu.<​sup id="​cite_ref-131"​ class="​reference">​[123]</​sup>​ Though in the next two centuries it would become the most important city in the region, at that time it was a small city and relatively unimportant. It was during this journey that Ibn Battuta first encountered a hippopotamus. The animals were feared by the local boatmen and hunted with lances to which strong cords were attached.<​sup id="​cite_ref-133"​ class="​reference">​[125]</​sup>​ After a short stay in Timbuktu, Ibn Battuta journeyed down the Niger to Gao in a canoe carved from a single tree. At the time Gao was an important commercial center.<​sup id="​cite_ref-134"​ class="​reference">​[126]</​sup></​p><​p>​After spending a month in Gao, Ibn Battuta set off with a large caravan for the oasis of Takedda. On his journey across the desert, he received a message from the Sultan of Morocco commanding him to return home. He set off for Sijilmasa in September 1353, accompanying a large caravan transporting 600 female slaves, and arrived back in Morocco early in 1354.<​sup id="​cite_ref-135"​ class="​reference">​[127]</​sup></​p><​p>​Ibn Battuta&#​39;​s itinerary gives scholars a glimpse as to when Islam first began to spread into the heart of west Africa.<​sup id="​cite_ref-136"​ class="​reference">​[128]</​sup><​span id="​Rihla"/><​span id="​Travels"/>​
 +</p>
 +
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​TumbaIbnBatuta.jpg/​220px-TumbaIbnBatuta.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​TumbaIbnBatuta.jpg/​330px-TumbaIbnBatuta.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​TumbaIbnBatuta.jpg/​440px-TumbaIbnBatuta.jpg 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2304"/> ​ <div class="​thumbcaption">​A house in the Medina of Tangier, the possible site of Ibn Battuta&#​39;​s grave.</​div></​div></​div>​
 +<​p>​After returning home from his travels in 1354, and at the suggestion of the Marinid ruler of Morocco, Abu Inan Faris, Ibn Battuta dictated an account of his journeys to Ibn Juzayy, a scholar whom he had previously met in Granada. The account is the only source for Ibn Battuta&#​39;​s adventures. The full title of the manuscript may be translated as <i>A Gift to Those Who Contemplate the Wonders of Cities and the Marvels of Travelling</​i>​ (<span lang="​ar"​ dir="​rtl"​ title="​Arabic language text">​تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار</​span><​i>​Tuḥfat an-Nuẓẓār fī Gharāʾib al-Amṣār wa ʿAjāʾib al-Asfār</​i>​).<​sup id="​cite_ref-M-S_p._ix_137-0"​ class="​reference">​[129]</​sup><​sup id="​cite_ref-139"​ class="​reference">​[i]</​sup>​ However, it is often simply referred to as <​i>​The<​span class="​nowrap">​ </​span>​Travels</​i>​ (<span lang="​ar"​ dir="​rtl"​ title="​Arabic language text">​الرحلة</​span><​i>​Rihla</​i>​),<​sup id="​cite_ref-9–10_Vol._1_140-0"​ class="​reference">​[131]</​sup>​ in reference to a standard form of Arabic literature.
 +</​p><​p>​There is no indication that Ibn Battuta made any notes or had any journal during his twenty-nine years of travelling.<​sup id="​cite_ref-142"​ class="​reference">​[j]</​sup>​ When he came to dictate an account of his experiences he had to rely on memory and manuscripts produced by earlier travellers. Ibn Juzayy did not acknowledge his sources and presented some of the earlier descriptions as Ibn Battuta&#​39;​s own observations. When describing Damascus, Mecca, Medina and some other places in the Middle East, he clearly copied passages from the account by the Andalusian Ibn Jubayr which had been written more than 150 years earlier.<​sup id="​cite_ref-143"​ class="​reference">​[133]</​sup>​ Similarly, most of Ibn Juzayy&#​39;​s descriptions of places in Palestine were copied from an account by the 13th-century traveller Muhammad al-Abdari.<​sup id="​cite_ref-144"​ class="​reference">​[134]</​sup></​p><​p>​Scholars do not believe that Ibn Battuta visited all the places he described and argue that in order to provide a comprehensive description of places in the Muslim world, he relied on hearsay evidence and made use of accounts by earlier travellers. For example, it is considered very unlikely that Ibn Battuta made a trip up the Volga River from New Sarai to visit Bolghar<​sup id="​cite_ref-145"​ class="​reference">​[135]</​sup>​ and there are serious doubts about a number of other journeys such as his trip to Sana&#​39;​a in Yemen,<​sup id="​cite_ref-146"​ class="​reference">​[136]</​sup>​ his journey from Balkh to Bistam in Khorasan<​sup id="​cite_ref-147"​ class="​reference">​[137]</​sup>​ and his trip around Anatolia.<​sup id="​cite_ref-148"​ class="​reference">​[138]</​sup></​p><​p>​Ibn Battuta&#​39;​s claim that a Maghrebian called &​quot;​Abu&#​39;​l Barakat the Berber&​quot;​ converted the Maldives to Islam is contradicted by an entirely different story which says that the Maldives were converted to Islam after miracles were performed by a Tabrizi named Maulana Shaikh Yusuf Shams-ud-din according to the Tarikh, the official history of the Maldives.<​sup id="​cite_ref-Visweswaran2011_149-0"​ class="​reference">​[139]</​sup></​p><​p>​Some scholars have also questioned whether he really visited China.<​sup id="​cite_ref-150"​ class="​reference">​[140]</​sup>​ Ibn Battuta may have plagiarized entire sections of his descriptions of China lifted from works by other authors like &​quot;​Masalik al-absar fi mamalik al-amsar&​quot;​ by Shihab al-Umari, Sulaiman al-Tajir, and possibly from Al Juwayni, Rashid al din and an Alexander romance. Furthermore,​ Ibn Battuta&#​39;​s description and Marco Polo&#​39;​s writings share extremely similar sections and themes, with some of the same commentary, e.g. it is unlikely that the 3rd Caliph Uthman ibn Affan had someone with the exact identical name in China who was encountered by Ibn Battuta.<​sup id="​cite_ref-ElgerKöse2010_151-0"​ class="​reference">​[141]</​sup></​p><​p>​However,​ even if the <​i>​Rihla</​i>​ is not fully based on what its author personally witnessed, it provides an important account of much of the 14th-century world. Sex slaves were used by Ibn Battuta such as in Delhi.<​sup id="​cite_ref-Gordon2009_152-0"​ class="​reference">​[142]</​sup><​sup id="​cite_ref-Picador_141-1"​ class="​reference">​[132]</​sup><​sup class="​reference"​ style="​white-space:​nowrap;">:<​span>​111–113,​137,​141,​238</​span></​sup>​ He wedded and divorced women and had children to sex slaves in Malabar, Delhi, and Bukhara.<​sup id="​cite_ref-Pearson2003_153-0"​ class="​reference">​[143]</​sup>​ Ibn Battuta insulted Greeks as &​quot;​enemies of Allah&​quot;,​ drunkards and &​quot;​swine eaters&​quot;,​ while at the same time in Ephesus he purchased and used a Greek girl who was one of his many slave girls in his &​quot;​harem&​quot;​ through Byzantium, Khorasan, Africa, and Palestine.<​sup id="​cite_ref-Dalrymple2003_154-0"​ class="​reference">​[144]</​sup>​ It was two decades before he again returned to find out what happened to one of his wives and child in Damascus.<​sup id="​cite_ref-Hammer1999_155-0"​ class="​reference">​[145]</​sup></​p><​p>​Ibn Battuta often experienced culture shock in regions he visited where the local customs of recently converted peoples did not fit in with his orthodox Muslim background. Among the Turks and Mongols, he was astonished at the freedom and respect enjoyed by women and remarked that on seeing a Turkish couple in a bazaar one might assume that the man was the woman&#​39;​s servant when he was in fact her husband.<​sup id="​cite_ref-156"​ class="​reference">​[146]</​sup>​ He also felt that dress customs in the Maldives, and some sub-Saharan regions in Africa were too revealing.
 +</​p><​p>​Little is known about Ibn Battuta&#​39;​s life after completion of his <​i>​Rihla</​i>​ in 1355. He was appointed a judge in Morocco and died in 1368 or 1369.<​sup id="​cite_ref-157"​ class="​reference">​[147]</​sup></​p><​p>​Ibn Battuta&#​39;​s work was unknown outside the Muslim world until the beginning of the 19th century, when the German traveller-explorer Ulrich Jasper Seetzen (1767–1811) acquired a collection of manuscripts in the Middle East, among which was a 94-page volume containing an abridged version of Ibn Juzayy&#​39;​s text. Three extracts were published in 1818 by the German orientalist Johann Kosegarten.<​sup id="​cite_ref-158"​ class="​reference">​[148]</​sup>​ A fourth extract was published the following year. French scholars were alerted to the initial publication by a lengthy review published in the <​i>​Journal de Savants</​i>​ by the orientalist Silvestre de Sacy.</​p><​p>​Three copies of another abridged manuscript were acquired by the Swiss traveller Johann Burckhardt and bequeathed to the University of Cambridge. He gave a brief overview of their content in a book published posthumously in 1819.<​sup id="​cite_ref-161"​ class="​reference">​[151]</​sup>​ The Arabic text was translated into English by the orientalist Samuel Lee and published in London in 1829.</​p><​p>​In the 1830s, during the French occupation of Algeria, the Bibliothèque Nationale (BNF) in Paris acquired five manuscripts of Ibn Battuta&#​39;​s travels, in which two were complete.<​sup id="​cite_ref-167"​ class="​reference">​[k]</​sup>​ One manuscript containing just the second part of the work is dated 1356 and is believed to be Ibn Juzayy&#​39;​s autograph.<​sup id="​cite_ref-168"​ class="​reference">​[157]</​sup>​ The BNF manuscripts were used in 1843 by the Irish-French orientalist Baron de Slane to produce a translation into French of Ibn Battuta&#​39;​s visit to the Sudan. They were also studied by the French scholars Charles Defrémery and Beniamino Sanguinetti. Beginning in 1853 they published a series of four volumes containing a critical edition of the Arabic text together with a translation into French.<​sup id="​cite_ref-170"​ class="​reference">​[159]</​sup>​ In their introduction Defrémery and Sanguinetti praised Lee&#​39;​s annotations but were critical of his translation which they claimed lacked precision, even in straightforward passages.<​sup id="​cite_ref-172"​ class="​reference">​[l]</​sup></​p><​p>​In 1929, exactly a century after the publication of Lee&#​39;​s translation,​ the historian and orientalist Hamilton Gibb published an English translation of selected portions of Defrémery and Sanguinetti&#​39;​s Arabic text. Gibb had proposed to the Hakluyt Society in 1922 that he should prepare an annotated translation of the entire <​i>​Rihla</​i>​ into English. His intention was to divide the translated text into four volumes, each volume corresponding to one of the volumes published by Defrémery and Sanguinetti. The first volume was not published until 1958. Gibb died in 1971, having completed the first three volumes. The fourth volume was prepared by Charles Beckingham and published in 1994. Defrémery and Sanguinetti&#​39;​s printed text has now been translated into number of other languages.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​See also</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ lower-alpha;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Aydhad was a port on the west coast of the Red Sea at <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​22°19′51″N</​span>​ <span class="​longitude">​36°29′25″E</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​22.33083°N 36.49028°E</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​22.33083;​ 36.49028</​span></​span></​span></​span>​.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Ibn Battuta left Cairo on around 16 July 1326 and arrived in Damascus three weeks later on 9 August 1326. He described travelling on a complicated zig-zag route across Palestine in which he visited more than twenty cities. Such a journey would have been impossible in the allotted time and both Gibb (1958) and Hrbek (1962) have argued that Ibn Battuta conflated this journey with later journeys that he made in the region. Elad (1987) has shown that Ibn Battuta&#​39;​s descriptions of most of the sites in Palestine were not original but were copied (without acknowledgement) from the earlier <​i>​rihla</​i>​ by the traveller Mohammed al-Abdari. Because of these difficulties,​ it is not possible to determine an accurate chronology of Ibn Battuta&#​39;​s travels in the region.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-35"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Most of Ibn Battuta&#​39;​s descriptions of the towns along the Tigris are copied from Ibn Jabayr&#​39;​s <​i>​Rihla</​i>​ from 1184.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-38"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Ibn Battuta states that he stayed in Mecca for the <​i>​hajj</​i>​ of 1327, 1328, 1329 and 1330 but gives comparatively little information on his stays. After the <​i>​hajj</​i>​ of 1330 he left for East Africa, arriving back again in Mecca before the 1332 <​i>​hajj</​i>​. He states that he then left for India and arrived at the Indus river on 12 September 1333; however, although he does not specify exact dates, the description of his complex itinerary and the clues in the text to the chronology suggest that this journey to India lasted around three years. He must have therefore either left Mecca two years earlier than stated or arrived in India two years later. The issue is discussed by Gibb 1962, pp. 528–537 Vol. 2, Hrbek 1962 and Dunn 2005, pp. 132–133.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-66"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​This is one of several occasions where Ibn Battuta interrupts a journey to branch out on a side trip only to later skip back and resume the original journey. Gibb describes these side trips as &​quot;​divagations&​quot;​. The divagation through Anatolia is considered credible as Ibn Battuta describes numerous personal experiences and there is sufficient time between leaving Mecca in mid-November 1330 and reaching Eğirdir on the way back from Erzurum at the start of Ramadan (8 June) in 1331.<​sup id="​cite_ref-divag_63-1"​ class="​reference">​[59]</​sup>​ Gibb still admits that he found it difficult to believe that Ibn Battuta actually travelled as far east as Erzurum.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-85"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​In the <​i>​Rihla</​i>​ the date of Ibn Battuta&#​39;​s departure from Delhi is given as 17 Safar 743 AH or 22 July 1342. Dunn has argued that this is probably an error and to accommodate Ibn Battuta&#​39;​s subsequent travels and visits to the Maldives it is more likely that he left Delhi in 1341.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-126"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Bir al-Ksaib (also Bir Ounane or El Gçaib) is in northern Mali at <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​21°17′33″N</​span>​ <span class="​longitude">​5°37′30″W</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​21.29250°N 5.62500°W</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​21.29250;​ -5.62500</​span></​span></​span></​span>​. The oasis is 265 km (165 mi) south of Taghaza and 470 km (290 mi) north of Oualata.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-129"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​The location of the Malian capital has been the subject of considerable scholarly debate but there is no consensus. The historian, John Hunwick has studied the times given by Ibn Battuta for the various stages of his journey and proposed that the capital is likely to have been on the left side of the Niger River somewhere between Bamako and Nyamina.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-139"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn gives the clunkier translation <i>A Gift to the Observers Concerning the Curiosities of the Cities and the Marvels Encountered in Travels</​i>​.<​sup id="​cite_ref-138"​ class="​reference">​[130]</​sup></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-142"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Though he mentions being robbed of some notes<​sup id="​cite_ref-Picador_141-0"​ class="​reference">​[132]</​sup></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-167"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Neither de Slane&#​39;​s 19th century catalogue nor the modern online equivalent provide any information on the provenance of the manuscripts.<​sup id="​cite_ref-164"​ class="​reference">​[154]</​sup>​ Dunn states that all five manuscripts were &​quot;​found in Algeria&​quot;​ but in their introduction Defrémery and Sanguinetti mention that the BNF had acquired one manuscript (MS Supplément arabe 909/Arabe 2287) from M. Delaporte, a former French consul to Morocco.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-172"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​French:​ &​quot;<​i>​La version de M. Lee manque quelquefois d&#​39;​exactitude,​ m   me dans des passage fort simples et très-faciles</​i>&​quot;​.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​References</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Citations">​Citations</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references">​
 +<li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Nehru,​ Jawaharlal (1989). <​i>​Glimpses of World History</​i>​. Nhà xuất bản Đại học Oxford. p. 752. ISBN 0-19-561323-6.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Glimpses+of+World+History&​rft.pages=752&​rft.pub=Oxford+University+Press&​rft.date=1989&​rft.isbn=0-19-561323-6&​rft.aulast=Nehru&​rft.aufirst=Jawaharlal&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/>​ After outlining the extensive route of Ibn Battuta&#​39;​s Journey, Nehru notes: &​quot;​This is a record of travel which is rare enough today with our many conveniences.... In any event, Ibn Battuta must be amongst the great travellers of all time.&​quot;</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-birth-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, p. 19</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Defrémery &amp; Sanguinetti 1853, p. 1 Vol. 1; Dunn 2005, p. 19</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, p. 22</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book"><​i>​A Mediterranean Society</​i>​. Báo chí của Đại học California. 1967. pp. 67–. GGKEY:​TA7KAQ8PCE3. Archived from the original on 18 July 2017.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=A+Mediterranean+Society&​rft.pages=67-&​rft.pub=University+of+California+Press&​rft.date=1967&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D2or1LUfCuMkC%26pg%3DPA67%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Defrémery &amp; Sanguinetti 1853, p. 13 Vol. 1; Gibb 1958, p. 8</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, p. 37; Defrémery &amp; Sanguinetti 1853, p. 21 Vol. 1</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Ibn Battuta: Travels in Asia and Africa 1325-1354&​quot;​. <​i>​www.indiana.edu</​i>​. Archived from the original on 20 August 2017<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​6 December</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=www.indiana.edu&​rft.atitle=Ibn+Battuta%3A+Travels+in+Asia+and+Africa+1325-1354&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.indiana.edu%2F~dmdhist%2Fibnbattuta.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, p. 39; Defrémery &amp; Sanguinetti 1853, p. 26 Vol. 1</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Travels of Ibe Batutah translated by H.A.R Gibb</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Defrémery &amp; Sanguinetti 1853, p. 27 Vol. 1</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, p. 49; Defrémery &amp; Sanguinetti 1853, p. 67 Vol. 1</​span>​
 +</li>
 +
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, pp. 53–54</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Defrémery &amp; Sanguinetti 1853, p. 105 Vol. 1; Gibb 1958, p. 66; Dunn 2005, p. 53</​span>​
 +</li>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<li id="​cite_note-26"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, pp. 88–89;​ Defrémery &amp; Sanguinetti 1853, p. 404 Vol. 1; Gibb 1958, p. 249 Vol. 1</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-27"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Gibb 1958, pp. 255–257 Vol. 1; Dunn 2005, pp. 89–90</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-28"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, p. 97; Defrémery &amp; Sanguinetti 1854, p. 100 Vol. 2</​span>​
 +</li>
 +
 +<li id="​cite_note-30"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, pp. 98–100;​ Defrémery &amp; Sanguinetti 1854, p. 125 Vol. 2</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-31"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, pp. 100–101;​ Defrémery &amp; Sanguinetti 1854, pp. 128–131 Vol. 2</​span>​
 +</li>
 +
 +
 +
 +<li id="​cite_note-36"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, p. 102; Defrémery &amp; Sanguinetti 1854, p. 142 Vol. 2</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-37"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, pp. 102–103;​ Defrémery &amp; Sanguinetti 1854, p. 149 Vol. 2</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-39"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, pp. 115–116,​ 134</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-40"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Gibb 1962, p. 373 Vol. 2</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Sanjay-41"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Sanjay Subrahmanyam,​ <​i>​The Career and Legend of Vasco Da Gama</​i>​(Cambridge University Press: 1998), pp. 120-121.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-42"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​J. D. Fage, Roland Oliver, Roland Anthony Oliver, <​i>​The Cambridge History of Africa</​i>​(Cambridge University Press: 1977), p. 190.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-43"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​George Wynn Brereton Huntingford,​ Agatharchides,​ <​i>​The Periplus of the Erythraean Sea: With Some Extracts from Agatharkhidēs &​quot;​On the Erythraean Sea&​quot;</​i>​(Hakluyt Society: 1980), p. 83.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-44"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Helen Chapin Metz (1992). <​i>​Somalia:​ A Country Study</​i>​. US: Federal Research Division, Library of Congress. ISBN 0-8444-0775-5.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Somalia%3A+A+Country+Study&​rft.place=US&​rft.pub=Federal+Research+Division%2C+Library+of+Congress&​rft.date=1992&​rft.isbn=0-8444-0775-5&​rft.au=Helen+Chapin+Metz&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Versteegh-45"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Versteegh,​ Kees (2008). <​i>​Encyclopedia of Arabic language and linguistics,​ Volume 4</​i>​. Brill. p. 276. ISBN 9004144765. Archived from the original on 1 January 2016.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Encyclopedia+of+Arabic+language+and+linguistics%2C+Volume+4&​rft.pages=276&​rft.pub=Brill&​rft.date=2008&​rft.isbn=9004144765&​rft.aulast=Versteegh&​rft.aufirst=Kees&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DOWQOAQAAMAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Laisas-46"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​David D. Laitin, Said S. Samatar, <​i>​Somalia:​ Nation in Search of a State</​i>​(Westview Press: 1987), p. 15.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-47"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Chapurukha Makokha Kusimba, <​i>​The Rise and Fall of Swahili States</​i>​(AltaMira Press: 1999), p.58</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-48"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Chittick 1977, p. 191</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-49"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Gibb 1962, p. 379 Vol. 2</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-50"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, p. 126</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-51"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Defrémery &amp; Sanguinetti 1854, p. 192 Vol. 2</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-52"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, pp. 126–127</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-53"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Gibb 1962, p. 380 Vol. 2; Defrémery &amp; Sanguinetti 1854, p. 193, Vol. 2</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-54"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​The Red Sea to East Africa and the Arabian Sea: 1328 - 1330 | ORIAS&​quot;​. <​i>​orias.berkeley.edu</​i>​. Archived from the original on 6 December 2017<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​6 December</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=orias.berkeley.edu&​rft.atitle=The+Red+Sea+to+East+Africa+and+the+Arabian+Sea%3A+1328+-+1330+%7C+ORIAS&​rft_id=https%3A%2F%2Forias.berkeley.edu%2Fresources-teachers%2Ftravels-ibn-battuta%2Fjourney%2Fred-sea-east-africa-and-arabian-sea-1328-1330&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<li id="​cite_note-divag-63"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, pp. 149–150,​ 157 Note 13; Gibb 1962, pp. 533–535,​ Vol. 2; Hrbek 1962, pp. 455–462.</​span>​
 +</li>
 +
 +
 +<li id="​cite_note-67"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Safarname Ibn Battutah-vol:​1</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-68"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, pp. 169–171</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-hajjguide-69"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​The_Longest_Hajj_Part2_6&​quot;​. hajjguide.org. Archived from the original on 24 September 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​13 June</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=The_Longest_Hajj_Part2_6&​rft.pub=hajjguide.org&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hajjguide.org%2FThe_Longest_Hajj_Part2%2Fhtml%2FThe_Longest_Hajj_Part2_6.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-70"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Khan Academy&​quot;​. <​i>​Khan Academy</​i>​. Archived from the original on 6 December 2017<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​6 December</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Khan+Academy&​rft.atitle=Khan+Academy&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.khanacademy.org%2Fpartner-content%2Fbig-history-project%2Fexpansion-interconnection%2Fexploration-interconnection%2Fa%2Fibn-battuta&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-71"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, pp. 171–178</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-sl2009-72"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​Ibn Battuta, The Travels of Ibn Battuta (Translated by Samuel Lee, 2009), <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ISBN 978-1605206219,​ pp. 97-98</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Batuta-Lee-73"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Lee,​ Samuel (1829). <​i>​The travels of Ibn Batuta :translated from the abridged Arabic manuscript copies, preserved in the Public Library of Cambridge. With notes, illustrative of the history, geography, botany, antiquities,​ &amp;c. occurring throughout the work</​i>​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. London: Oriental Translation Committee. p. 191<span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​5 December</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+travels+of+Ibn+Batuta+%3Atranslated+from+the+abridged+Arabic+manuscript+copies%2C+preserved+in+the+Public+Library+of+Cambridge.+With+notes%2C+illustrative+of+the+history%2C+geography%2C+botany%2C+antiquities%2C+%26c.+occurring+throughout+the+work&​rft.place=London&​rft.pages=191&​rft.pub=Oriental+Translation+Committee&​rft.date=1829&​rft.aulast=Lee&​rft.aufirst=Samuel&​rft_id=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2Fb28406084%2Fb28406084.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-74"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Gibb 1971, p. 592 Vol. 3; Defrémery &amp; Sanguinetti 1855, p. 92 Vol. 3; Dunn 2005, pp. 178, 181 Note 26</​span>​
 +</li>
 +
 +<li id="​cite_note-76"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Jerry Bently, <​i>​Old World Encounters: Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times (New York: Oxford University Press, 1993), 121</​i>​.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-:​0-77"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Suvorova,​ Anna; Suvorova, Professor of Indo-Islamic Culture and Head of Department of Asian Literatures Anna (22 July 2004). <​i>​Muslim Saints of South Asia: The Eleventh to Fifteenth Centuries</​i>​. Routledge. ISBN 9781134370061. Archived from the original on 24 February 2018.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Muslim+Saints+of+South+Asia%3A+The+Eleventh+to+Fifteenth+Centuries&​rft.pub=Routledge&​rft.date=2004-07-22&​rft.isbn=9781134370061&​rft.aulast=Suvorova&​rft.aufirst=Anna&​rft.au=Suvorova%2C+Professor+of+Indo-Islamic+Culture+and+Head+of+Department+of+Asian+Literatures+Anna&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DQK0aLjQtX2cC%26pg%3DPA102%26dq%3Dibn%2Bbattuta%2Bpakpattan%26hl%3Den%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwibgcbtkuvYAhUU_GMKHbQMBjsQ6AEIOjAE%23v%3Donepage%26q%3Dibn%2520battuta%2520pakpattan%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-78"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Waines,​ David (1 August 2012). <​i>​The Odyssey of Ibn Battuta: Uncommon Tales of a Medieval Adventurer</​i>​. I.B.Tauris. ISBN 9780857730657. Archived from the original on 24 February 2018.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Odyssey+of+Ibn+Battuta%3A+Uncommon+Tales+of+a+Medieval+Adventurer&​rft.pub=I.B.Tauris&​rft.date=2012-08-01&​rft.isbn=9780857730657&​rft.aulast=Waines&​rft.aufirst=David&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DNqH3AgAAQBAJ%26pg%3DPP60%26dq%3Dibn%2Bbattuta%2Bpeshawar%26hl%3Den%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwiJhbXykevYAhVJ8mMKHel0AIsQ6AEILTAB%23v%3Donepage%26q%3Dibn%2520battuta%2520peshawar%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-79"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​(C.I.E.),​ David Ross (1883). <​i>​The land of the five rivers and Sindh</​i>​. Chapman and Hall. Archived from the original on 24 February 2018.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+land+of+the+five+rivers+and+Sindh&​rft.pub=Chapman+and+Hall&​rft.date=1883&​rft.aulast=%28C.I.E.%29&​rft.aufirst=David+Ross&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DbH4BAAAAQAAJ%26pg%3DRA1-PA113%26dq%3Dtimur%2Bpakpattan%26hl%3Den%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwj-kZfakOvYAhUKxWMKHaU9DVwQ6AEIMTAC%23v%3Donepage%26q%3Dtimur%2520pakpattan%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-80"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​André Wink, <​i>​Al-Hind,​ the Slave Kings and the Islamic Conquest, 11th-13th Centuries, Volume 2 of Al-Hind: The Making of the Indo-Islamic World. The Slave Kings and the Islamic Conquest 11th-13th Centuries</​i>​(BRILL,​ 2002), p.229.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-81"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Gibb 1971, p. 596 Vol. 3; Defrémery &amp; Sanguinetti 1855, p. 100 Vol. 3</​span>​
 +</li>
 +
 +
 +
 +<li id="​cite_note-berkeley-86"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​The Travels of Ibn Battuta: Escape from Delhi to the Maldive Islands and Sri Lanka: 1341 - 1344&​quot;​. orias.berkeley.edu. Archived from the original on 16 January 2017<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​12 January</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=The+Travels+of+Ibn+Battuta%3A+Escape+from+Delhi+to+the+Maldive+Islands+and+Sri+Lanka%3A+1341+-+1344&​rft.pub=orias.berkeley.edu&​rft_id=http%3A%2F%2Forias.berkeley.edu%2Fresources-teachers%2Ftravels-ibn-battuta%2Fjourney%2Fescape-delhi-maldive-islands-and-sri-lanka-1341-1344&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-87"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, p. 215; Gibb &amp; Beckingham 1994, p. 777 Vol. 4</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-88"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Gibb &amp; Beckingham 1994, pp. 773–782 Vol. 4; Dunn 2005, pp. 213–217</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-89"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Gibb &amp; Beckingham 1994, pp. 814–815 Vol. 4</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-90"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Buchan,​ James (21 December 2002). &​quot;​Review:​ The Travels of Ibn Battutah edited by Tim Mackintosh-Smith&​quot;​. <​i>​The Guardian</​i>​. ISSN 0261-3077. Archived from the original on 7 December 2017<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​6 December</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Guardian&​rft.atitle=Review%3A+The+Travels+of+Ibn+Battutah+edited+by+Tim+Mackintosh-Smith&​rft.date=2002-12-21&​rft.issn=0261-3077&​rft.aulast=Buchan&​rft.aufirst=James&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fbooks%2F2002%2Fdec%2F21%2Ffeaturesreviews.guardianreview2&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-91"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Jerry Bently, <​i>​Old World Encounters: Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times (New York: Oxford University Press, 1993), 126</​i>​.</​span>​
 +</li>
 +
 +<li id="​cite_note-Berkeley-93"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Ibn Battuta&#​39;​s Trip: Chapter 9 Through the Straits of Malacca to China 1345 - 1346&​quot;​. <​i>​The Travels of Ibn Battuta A Virtual Tour with the 14th Century Traveler</​i>​. Berkeley.edu. Archived from the original on 17 March 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​14 June</​span>​ 2013</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=The+Travels+of+Ibn+Battuta+A+Virtual+Tour+with+the+14th+Century+Traveler&​rft.atitle=Ibn+Battuta%27s+Trip%3A+Chapter+9+Through+the+Straits+of+Malacca+to+China+1345+-+1346&​rft_id=http%3A%2F%2Fibnbattuta.berkeley.edu%2F9china.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-94"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Balmaceda Guiterrez, Chit. &​quot;​In search of a Princess&​quot;​. Filipinas Magazine. Archived from the original on 27 September 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​26 September</​span>​ 2013</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=In+search+of+a+Princess&​rft.pub=Filipinas+Magazine&​rft.aulast=Balmaceda+Guiterrez&​rft.aufirst=Chit&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.urduja.com%2Fprincess.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +
 +<li id="​cite_note-96"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار,​ابن بطوطة,​ص 398</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-97"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Haw,​ Stephen G. <​i>​Marco Polo&#​39;​s China: A Venetian in the Realm of Khubilai Khan</​i>​. Routledge. p. 67. ISBN 9781134275427. Archived from the original on 24 December 2016.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Marco+Polo%27s+China%3A+A+Venetian+in+the+Realm+of+Khubilai+Khan&​rft.pages=67&​rft.pub=Routledge&​rft.isbn=9781134275427&​rft.aulast=Haw&​rft.aufirst=Stephen+G.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DDSfvfr8VQSEC%26pg%3DPA67%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-98"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Jewel of Chinese Muslim&#​39;​s Heritage&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. <​i>​Muslimheritage.com</​i>​. Archived <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ from the original on 2 January 2017<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​14 March</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Muslimheritage.com&​rft.atitle=Jewel+of+Chinese+Muslim%E2%80%99s+Heritage&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.muslimheritage.com%2Fuploads%2FChina%25201.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-google-99"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Park,​ H. (2012). <​i>​Mapping the Chinese and Islamic Worlds: Cross-Cultural Exchange in Pre-Modern Asia</​i>​. Nhà in Đại học Cambridge. p. 237. ISBN 9781107018686. Archived from the original on 24 February 2018<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​13 June</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Mapping+the+Chinese+and+Islamic+Worlds%3A+Cross-Cultural+Exchange+in+Pre-Modern+Asia&​rft.pages=237&​rft.pub=Cambridge+University+Press&​rft.date=2012&​rft.isbn=9781107018686&​rft.au=Park%2C+H.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DW-2iWcxD2e8C&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-google2-100"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Wade,​ G.; Tana, L. (2012). <​i>​Anthony Reid and the Study of the Southeast Asian Past</​i>​. Institute of Southeast Asian Studies. p. 131. ISBN 9789814311960. Archived from the original on 24 February 2018<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​13 June</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Anthony+Reid+and+the+Study+of+the+Southeast+Asian+Past&​rft.pages=131&​rft.pub=Institute+of+Southeast+Asian+Studies&​rft.date=2012&​rft.isbn=9789814311960&​rft.au=Wade%2C+G.&​rft.au=Tana%2C+L.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DXNsk7tLkMU4C&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +
 +<li id="​cite_note-google4-102"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Dunn,​ R.E. (1986). <​i>​The Adventures of Ibn Battuta, a Muslim Traveler of the Fourteenth Century</​i>​. Báo chí của Đại học California. ISBN 9780520057715. Archived from the original on 10 October 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​13 June</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Adventures+of+Ibn+Battuta%2C+a+Muslim+Traveler+of+the+Fourteenth+Century&​rft.pub=University+of+California+Press&​rft.date=1986&​rft.isbn=9780520057715&​rft.au=Dunn%2C+R.E.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DZF2spo9BKacC&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-103"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, p. 260</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-104"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Elliott,​ Michael (21 July 2011). &​quot;​The Enduring Message of Hangzhou&​quot;​. Time.com. Archived from the original on 17 January 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​5 November</​span>​ 2011</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=The+Enduring+Message+of+Hangzhou&​rft.date=2011-07-21&​rft.aulast=Elliott&​rft.aufirst=Michael&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.time.com%2Ftime%2Fspecials%2Fpackages%2Farticle%2F0%2C28804%2C2084273_2084272_2084481%2C00.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +
 +<li id="​cite_note-google5-106"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Batuta,​ I.; Lee, S.; Oriental Translation Fund (1829). <​i>​The Travels of Ibn Batūta</​i>​. Oriental Translation Committee, and sold. Archived from the original on 24 February 2018<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​13 June</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Travels+of+Ibn+Bat%C5%ABta&​rft.pub=Oriental+Translation+Committee%2C+and+sold&​rft.date=1829&​rft.au=Batuta%2C+I.&​rft.au=Lee%2C+S.&​rft.au=Oriental+Translation+Fund&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D22IbAQAAMAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-google6-107"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Rumford,​ J. (2001). <​i>​Traveling Man: The Journey of Ibn Battuta 1325–1354</​i>​. Houghton Mifflin Harcourt. ISBN 9780547562568. Archived from the original on 24 February 2018<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​13 June</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Traveling+Man%3A+The+Journey+of+Ibn+Battuta+1325%E2%80%931354&​rft.pub=Houghton+Mifflin+Harcourt&​rft.date=2001&​rft.isbn=9780547562568&​rft.au=Rumford%2C+J.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9-m4X84BBgwC&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-google7-108"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Snodgrass,​ M.E. (2010). <​i>​Encyclopedia of the Literature of Empire</​i>​. Facts on File. ISBN 9781438119069. Archived from the original on 24 February 2018<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​13 June</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Encyclopedia+of+the+Literature+of+Empire&​rft.pub=Facts+on+File&​rft.date=2010&​rft.isbn=9781438119069&​rft.au=Snodgrass%2C+M.E.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DLXyyYs2cRDcC&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +
 +
 +<li id="​cite_note-111"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite id="​CITEREFHaw2006"​ class="​citation">​Haw,​ Stephen G. (2006), <​i>​Marco Polo&#​39;​s China: a Venetian in the realm of Khubilai Khan</​i>​Volume 3 of Routledge studies in the early history of Asia, Psychology Press, pp. 52–57,​ ISBN 0-415-34850-1,​ archived from the original on 24 December 2016</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Marco+Polo%27s+China%3A+a+Venetian+in+the+realm+of+Khubilai+Khan&​rft.series=Volume+3+of+Routledge+studies+in+the+early+history+of+Asia&​rft.pages=52-57&​rft.pub=Psychology+Press&​rft.date=2006&​rft.isbn=0-415-34850-1&​rft.aulast=Haw&​rft.aufirst=Stephen+G.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DDSfvfr8VQSEC%26pg%3DPA54%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-112"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, pp. 259–261</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-BonnettHolder2009-113"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Aubrey W. Bonnett; Calvin B. Holder (2009). <​i>​Continuing Perspectives on the Black Diaspora</​i>​. Đại học báo chí của Mỹ. p. 26. ISBN 978-0-7618-4662-8.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Continuing+Perspectives+on+the+Black+Diaspora&​rft.pages=26&​rft.pub=University+Press+of+America&​rft.date=2009&​rft.isbn=978-0-7618-4662-8&​rft.au=Aubrey+W.+Bonnett&​rft.au=Calvin+B.+Holder&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DcSQrAQAAIAAJ%26q%3Dbattuta%2Bslave%2Bgirl%2Bdamascus%26dq%3Dbattuta%2Bslave%2Bgirl%2Bdamascus%26hl%3Den%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwj6293jxc3QAhVGQCYKHYhNBag4ChDoAQgvMAQ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Harvey2007-114"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​L. P. Harvey (2007). <​i>​Ibn Battuta</​i>​. I. B. Tauris. p. 51. ISBN 978-1-84511-394-0. Archived from the original on 2 December 2017.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Ibn+Battuta&​rft.pages=51&​rft.pub=I.+B.+Tauris&​rft.date=2007&​rft.isbn=978-1-84511-394-0&​rft.au=L.+P.+Harvey&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D7Px_AAAAMAAJ%26q%3Dbattuta%2Bslave%2Bgirl%2Bdamascus%26dq%3Dbattuta%2Bslave%2Bgirl%2Bdamascus%26hl%3Den%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwiu6bPHys3QAhVDSyYKHZPgAQU4FBDoAQgjMAA&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-115"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, p. 261</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-116"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, pp. 268–269</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-117"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, p. 269</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-118"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, pp. 274–275</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-119"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, p. 278</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-120"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, p. 282</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-121"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, pp. 283–284</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-122"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, pp. 286–287</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-123"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Defrémery &amp; Sanguinetti 1858, p. 376 Vol. 4; Levtzion &amp; Hopkins 2000, p. 282; Dunn 2005, p. 295</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-124"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Defrémery &amp; Sanguinetti 1858, pp. 378–379 Vol. 4; Levtzion &amp; Hopkins 2000, p. 282; Dunn 2005, p. 297</​span>​
 +</li>
 +
 +<li id="​cite_note-127"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Defrémery &amp; Sanguinetti 1858, p. 385 Vol. 4; Levtzion &amp; Hopkins 2000, p. 284; Dunn 2005, p. 298</​span>​
 +</li>
 +
 +<li id="​cite_note-130"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Jerry Bently, <​i>​Old World Encounters: Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times (New York: Oxford University Press, 1993), 131</​i>​.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-131"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Defrémery &amp; Sanguinetti 1858, p. 430 Vol. 4; Levtzion &amp; Hopkins 2000, p. 299; Gibb &amp; Beckingham 1994, pp. 969–970 Vol. 4; Dunn 2005, p. 304</​span>​
 +</li>
 +
 +<li id="​cite_note-133"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Defrémery &amp; Sanguinetti 1858, pp. 425–426 Vol. 4; Levtzion &amp; Hopkins 2000, p. 297</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-134"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Defrémery &amp; Sanguinetti 1858, pp. 432–436 Vol. 4; Levtzion &amp; Hopkins 2000, p. 299; Dunn 2005, p. 305</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-135"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Defrémery &amp; Sanguinetti 1858, pp. 444–445 Vol. 4; Levtzion &amp; Hopkins 2000, p. 303; Dunn 2005, p. 306</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-136"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Noel King (ed.), <​i>​Ibn Battuta in Black Africa</​i>​Princeton 2005, pp. 45-46. Four generations before Mansa Suleiman who died in 1360 CE, his grandfather&#​39;​s grandfather (Saraq Jata) had embraced Islam.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-M-S_p._ix-137"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​M-S p. ix.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-138"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​p. 310</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9–10_Vol._1-140"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, pp. 310–311;​ Defrémery &amp; Sanguinetti 1853, pp. 9–10 Vol. 1</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Picador-141"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Battutah,​ Ibn (2002). <​i>​The Travels of Ibn Battutah</​i>​. London: Picador. p. 141. ISBN 9780330418799.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Travels+of+Ibn+Battutah&​rft.place=London&​rft.pages=141&​rft.pub=Picador&​rft.date=2002&​rft.isbn=9780330418799&​rft.aulast=Battutah&​rft.aufirst=Ibn&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-143"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, pp. 313–314;​ Mattock 1981</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-144"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, pp. 63–64;​ Elad 1987</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-145"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, p. 179; Janicsek 1929</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-146"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, p. 134 Note 17</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-147"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, p. 180 Note 23</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-148"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, p. 157 Note 13</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Visweswaran2011-149"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Kamala Visweswaran (6 May 2011). <​i>​Perspectives on Modern South Asia: A Reader in Culture, History, and Representation</​i>​. John Wiley &amp; Sons. pp. 164–. ISBN 978-1-4051-0062-5. Archived from the original on 19 January 2017.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Perspectives+on+Modern+South+Asia%3A+A+Reader+in+Culture%2C+History%2C+and+Representation&​rft.pages=164-&​rft.pub=John+Wiley+%26+Sons&​rft.date=2011-05-06&​rft.isbn=978-1-4051-0062-5&​rft.au=Kamala+Visweswaran&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Dm-EYXNnvMugC%26pg%3DPA164%26dq%3Dcandles%2Bships%2Bjinn%26hl%3Den%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwjUl5DJyuPOAhUGXR4KHZmrBLEQ6AEIPTAG%23v%3Donepage%26q%3Dcandles%2520ships%2520jinn%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-150"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Dunn 2005, pp. 253 and 262 Note 20</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-ElgerKöse2010-151"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Ralf Elger; Yavuz Köse (2010). <​i>​Many Ways of Speaking about the Self: Middle Eastern Ego-documents in Arabic, Persian, and Turkish (14th-20th Century)</​i>​. Otto Harrassowitz Verlag. pp. 79–82. ISBN 978-3-447-06250-3. Archived from the original on 11 December 2017.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Many+Ways+of+Speaking+about+the+Self%3A+Middle+Eastern+Ego-documents+in+Arabic%2C+Persian%2C+and+Turkish+%2814th-20th+Century%29&​rft.pages=79-82&​rft.pub=Otto+Harrassowitz+Verlag&​rft.date=2010&​rft.isbn=978-3-447-06250-3&​rft.au=Ralf+Elger&​rft.au=Yavuz+K%C3%B6se&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D7xMDvp2ypVcC%26pg%3DPA79%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Gordon2009-152"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Stewart Gordon (2009). <​i>​When Asia was the World</​i>​. Perseus Books Group. pp. 114–. ISBN 978-0-306-81739-7.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=When+Asia+was+the+World&​rft.pages=114-&​rft.pub=Perseus+Books+Group&​rft.date=2009&​rft.isbn=978-0-306-81739-7&​rft.au=Stewart+Gordon&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DsSn_AgAAQBAJ%26pg%3DPA114%26dq%3Dbattuta%2Bslave%2Bgirl%2Bdamascus%26hl%3Den%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwjOvaee78zQAhVE4oMKHdA6B7wQ6AEILzAD&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Pearson2003-153"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Michael N. Pearson (2 September 2003). <​i>​The Indian Ocean</​i>​. Routledge. ISBN 978-1-134-60959-8.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Indian+Ocean&​rft.pub=Routledge&​rft.date=2003-09-02&​rft.isbn=978-1-134-60959-8&​rft.au=Michael+N.+Pearson&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DdeL2XkY8YeoC%26pg%3DPT133%26dq%3Dbattuta%2Bslave%2Bgirl%2Bdamascus%26hl%3Den%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwj6293jxc3QAhVGQCYKHYhNBag4ChDoAQghMAE&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Dalrymple2003-154"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​William Dalrymple (25 March 2003). <​i>​City of Djinns: A Year in Delhi</​i>​. Penguin Publishing Group. ISBN 978-1-101-12701-8.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=City+of+Djinns%3A+A+Year+in+Delhi&​rft.pub=Penguin+Publishing+Group&​rft.date=2003-03-25&​rft.isbn=978-1-101-12701-8&​rft.au=William+Dalrymple&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DGVvUJVmVr8kC%26printsec%3Dfrontcover%26dq%3Dbattuta%2Bslave%2Bgirl%2Bdamascus%26hl%3Den%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwiu6bPHys3QAhVDSyYKHZPgAQU4FBDoAQhKMAg&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Hammer1999-155"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Kate S. Hammer (1999). <​i>​The Role of Women in Ibn Battuta&#​39;​s Rihla</​i>​. Indiana University. p. 45.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Role+of+Women+in+Ibn+Battuta%27s+Rihla&​rft.pages=45&​rft.pub=Indiana+University&​rft.date=1999&​rft.au=Kate+S.+Hammer&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DKTceAQAAMAAJ%26q%3Dbattuta%2Bslave%2Bgirl%2Bdamascus%26dq%3Dbattuta%2Bslave%2Bgirl%2Bdamascus%26hl%3Den%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwj6293jxc3QAhVGQCYKHYhNBag4ChDoAQgnMAI&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-156"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Gibb 1958, pp. 480–481;​ Dunn 2005, p. 168</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-157"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Gibb 1958, pp. ix-x Vol. 1; Dunn 2005, p. 318</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-158"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Defrémery &amp; Sanguinetti 1853, Vol. 1 p. xiii-xiv; Kosegarten 1818.</​span>​
 +</li>
 +
 +
 +<li id="​cite_note-161"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Burckhardt 1819, pp. 533–537 Note 82; Defrémery &amp; Sanguinetti 1853, Vol. 1 p. xvi</​span>​
 +</li>
 +
 +
 +<li id="​cite_note-164"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​MS Arabe 2287; MS Arabe 2288; MS Arabe 2289; MS Arabe 2290; MS Arabe 2291.</​span>​
 +</li>
 +
 +
 +<li id="​cite_note-168"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​de Slane 1843b; MS Arabe 2291</​span>​
 +</li>
 +
 +<li id="​cite_note-170"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Defrémery &amp; Sanguinetti 1853; Defrémery &amp; Sanguinetti 1854; Defrémery &amp; Sanguinetti 1855; Defrémery &amp; Sanguinetti 1858</​span>​
 +</li>
 +
 +
 +
 +
 +
 +</​ol></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Bibliography">​Bibliography</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​refbegin columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em;">​
 +<​ul><​li><​cite id="​CITEREFAiya1906"​ class="​citation book">​Aiya,​ V. Nagam (1906). <​i>​Travancore State Manual</​i>​. Travancore Government press.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Travancore+State+Manual&​rft.pub=Travancore+Government+press&​rft.date=1906&​rft.aulast=Aiya&​rft.aufirst=V.+Nagam&​rft_id=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdetails%2Ftravancorestate00aiyagoog&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFApetz1819"​ class="​citation book">​Apetz,​ Heinrich (1819). <​i>​Descriptio terrae Malabar ex Arabico Ebn Batutae Itinerario Edita</​i>​ (in Latin and Arabic). Jena: Croecker. OCLC 243444596.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Descriptio+terrae+Malabar+ex+Arabico+Ebn+Batutae+Itinerario+Edita&​rft.place=Jena&​rft.pub=Croecker&​rft.date=1819&​rft_id=info%3Aoclcnum%2F243444596&​rft.aulast=Apetz&​rft.aufirst=Heinrich&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DqFFTAAAAcAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFBurckhardt1819"​ class="​citation book">​Burckhardt,​ John Lewis (1819). <​i>​Travels in Nubia</​i>​. London: John Murray. OCLC 192612.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Travels+in+Nubia&​rft.place=London&​rft.pub=John+Murray&​rft.date=1819&​rft_id=info%3Aoclcnum%2F192612&​rft.aulast=Burckhardt&​rft.aufirst=John+Lewis&​rft_id=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fstream%2Ftravelsinnubia00burcgoog%23page%2Fn10%2Fmode%2F2up&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFChittick1977"​ class="​citation">​Chittick,​ H. Neville (1977), &​quot;​The East Coast, Madagascar and the Indian Ocean&​quot;, ​ in Oliver, Roland, <​i>​Cambridge History of Africa Vol. 3. From c. 1050 to c. 1600</​i>​Cambridge:​ Cambridge University Press, pp. 183–231,​ ISBN 0-521-20981-1</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=bookitem&​rft.atitle=The+East+Coast%2C+Madagascar+and+the+Indian+Ocean&​rft.btitle=Cambridge+History+of+Africa+Vol.+3.+From+c.+1050+to+c.+1600&​rft.place=Cambridge&​rft.pages=183-231&​rft.pub=Cambridge+University+Press&​rft.date=1977&​rft.isbn=0-521-20981-1&​rft.aulast=Chittick&​rft.aufirst=H.+Neville&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​.</​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFDefrémerySanguinetti1853"​ class="​citation">​Defrémery,​ C.; Sanguinetti,​ B.R. trans. and eds. (1853), <​i>​Voyages d&#​39;​Ibn Batoutah (Volume 1)</​i>​ (in French and Arabic), Paris: Société Asiatic</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Voyages+d%27Ibn+Batoutah+%28Volume+1%29&​rft.place=Paris&​rft.pub=Soci%C3%A9t%C3%A9+Asiatic&​rft.date=1853&​rft.aulast=Defr%C3%A9mery&​rft.aufirst=C.&​rft.au=Sanguinetti%2C+B.R.+trans.+and+eds.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DmdQOAAAAQAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​. The text of these volumes has been used as the source for translations into other languages.</​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFDefrémerySanguinetti1854"​ class="​citation">​Defrémery,​ C.; Sanguinetti,​ B.R. trans. and eds. (1854), <​i>​Voyages d&#​39;​Ibn Batoutah (Volume 2)</​i>​ (in French and Arabic), Paris: Société Asiatic</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Voyages+d%27Ibn+Batoutah+%28Volume+2%29&​rft.place=Paris&​rft.pub=Soci%C3%A9t%C3%A9+Asiatic&​rft.date=1854&​rft.aulast=Defr%C3%A9mery&​rft.aufirst=C.&​rft.au=Sanguinetti%2C+B.R.+trans.+and+eds.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Dm-UHAAAAIAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​.</​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFDefrémerySanguinetti1855"​ class="​citation">​Defrémery,​ C.; Sanguinetti,​ B.R. trans. and eds. (1855), <​i>​Voyages d&#​39;​Ibn Batoutah (Volume 3)</​i>​ (in French and Arabic), Paris: Société Asiatic</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Voyages+d%27Ibn+Batoutah+%28Volume+3%29&​rft.place=Paris&​rft.pub=Soci%C3%A9t%C3%A9+Asiatic&​rft.date=1855&​rft.aulast=Defr%C3%A9mery&​rft.aufirst=C.&​rft.au=Sanguinetti%2C+B.R.+trans.+and+eds.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Dw_YHAAAAIAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​.</​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFDefrémerySanguinetti1858"​ class="​citation">​Defrémery,​ C.; Sanguinetti,​ B.R. trans. and eds. (1858), <​i>​Voyages d&#​39;​Ibn Batoutah (Volume 4)</​i>​ (in French and Arabic), Paris: Société Asiatic</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Voyages+d%27Ibn+Batoutah+%28Volume+4%29&​rft.place=Paris&​rft.pub=Soci%C3%A9t%C3%A9+Asiatic&​rft.date=1858&​rft.aulast=Defr%C3%A9mery&​rft.aufirst=C.&​rft.au=Sanguinetti%2C+B.R.+trans.+and+eds.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DAdUOAAAAQAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​.</​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFDunn2005"​ class="​citation">​Dunn,​ Ross E. (2005), <​i>​The Adventures of Ibn Battuta</​i>​University of California Press, ISBN 0-520-24385-4</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Adventures+of+Ibn+Battuta&​rft.pub=University+of+California+Press&​rft.date=2005&​rft.isbn=0-520-24385-4&​rft.aulast=Dunn&​rft.aufirst=Ross+E.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​. First published in 1986, <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ISBN 0-520-05771-6.</​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFElad1987"​ class="​citation">​Elad,​ Amikam (1987), &​quot;​The description of the travels of Ibn Baṭūṭṭa in Palestine: is it original?&​quot;,​ <​i>​Journal of the Royal Asiatic Society</​i><​b>​119</​b>:​ 256–272, doi:​10.1017/​S0035869X00140651</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+of+the+Royal+Asiatic+Society&​rft.atitle=The+description+of+the+travels+of+Ibn+Ba%E1%B9%AD%C5%AB%E1%B9%AD%E1%B9%ADa+in+Palestine%3A+is+it+original%3F&​rft.volume=119&​rft.pages=256-272&​rft.date=1987&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1017%2FS0035869X00140651&​rft.aulast=Elad&​rft.aufirst=Amikam&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​.</​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFGibb1929"​ class="​citation">​Gibb,​ H.A.R. trans. and ed. (1929), <​i>​Ibn Battuta Travels in Asia and Africa (selections)</​i>​London:​ Routledge</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Ibn+Battuta+Travels+in+Asia+and+Africa+%28selections%29&​rft.place=London&​rft.pub=Routledge&​rft.date=1929&​rft.aulast=Gibb&​rft.aufirst=H.A.R.+trans.+and+ed.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​. Reissued several times. Extracts are available on the Fordham University site.</​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFGibb1958"​ class="​citation">​Gibb,​ H.A.R. trans. and ed. (1958), <​i>​The Travels of Ibn Baṭṭūṭa,​ A.D. 1325–1354 (Volume 1)</​i>​London:​ Hakluyt Society</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Travels+of+Ibn+Ba%E1%B9%AD%E1%B9%AD%C5%AB%E1%B9%ADa%2C+A.D.+1325%E2%80%931354+%28Volume+1%29&​rft.place=London&​rft.pub=Hakluyt+Society&​rft.date=1958&​rft.aulast=Gibb&​rft.aufirst=H.A.R.+trans.+and+ed.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​.</​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFGibb1962"​ class="​citation">​Gibb,​ H.A.R. trans. and ed. (1962), <​i>​The Travels of Ibn Baṭṭūṭa,​ A.D. 1325–1354 (Volume 2)</​i>​London:​ Hakluyt Society</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Travels+of+Ibn+Ba%E1%B9%AD%E1%B9%AD%C5%AB%E1%B9%ADa%2C+A.D.+1325%E2%80%931354+%28Volume+2%29&​rft.place=London&​rft.pub=Hakluyt+Society&​rft.date=1962&​rft.aulast=Gibb&​rft.aufirst=H.A.R.+trans.+and+ed.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​.</​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFGibb1971"​ class="​citation">​Gibb,​ H.A.R. trans. and ed. (1971), <​i>​The Travels of Ibn Baṭṭūṭa,​ A.D. 1325–1354 (Volume 3)</​i>​London:​ Hakluyt Society</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Travels+of+Ibn+Ba%E1%B9%AD%E1%B9%AD%C5%AB%E1%B9%ADa%2C+A.D.+1325%E2%80%931354+%28Volume+3%29&​rft.place=London&​rft.pub=Hakluyt+Society&​rft.date=1971&​rft.aulast=Gibb&​rft.aufirst=H.A.R.+trans.+and+ed.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​.</​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFGibbBeckingham1994"​ class="​citation">​Gibb,​ H.A.R.; Beckingham, C.F. trans. and eds. (1994), <​i>​The Travels of Ibn Baṭṭūṭa,​ A.D. 1325–1354 (Volume 4)</​i>​London:​ Hakluyt Society, ISBN 978-0-904180-37-4</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Travels+of+Ibn+Ba%E1%B9%AD%E1%B9%AD%C5%AB%E1%B9%ADa%2C+A.D.+1325%E2%80%931354+%28Volume+4%29&​rft.place=London&​rft.pub=Hakluyt+Society&​rft.date=1994&​rft.isbn=978-0-904180-37-4&​rft.aulast=Gibb&​rft.aufirst=H.A.R.&​rft.au=Beckingham%2C+C.F.+trans.+and+eds.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​. This volume was translated by Beckingham after Gibb&#​39;​s death in 1971. A separate index was published in 2000.</​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFHrbek1962"​ class="​citation">​Hrbek,​ Ivan (1962), &​quot;​The chronology of Ibn Battuta&#​39;​s travels&​quot;,​ <​i>​Archiv Orientální</​i><​b>​30</​b>:​ 409–486</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Archiv+Orient%C3%A1ln%C3%AD&​rft.atitle=The+chronology+of+Ibn+Battuta%27s+travels&​rft.volume=30&​rft.pages=409-486&​rft.date=1962&​rft.aulast=Hrbek&​rft.aufirst=Ivan&​rft_id=http%3A%2F%2Fkramerius.lib.cas.cz%2Fsearch%2Fi.jsp%3Fpid%3Duuid%3A65a4a519-3e45-11e1-bdd3-005056a60003&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​.</​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFHunwick1973"​ class="​citation">​Hunwick,​ John O. (1973), &​quot;​The mid-fourteenth century capital of Mali&​quot;,​ <​i>​Journal of African History</​i><​b>​14</​b>​ (2): 195–208, doi:​10.1017/​s0021853700012512,​ JSTOR 180444</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+of+African+History&​rft.atitle=The+mid-fourteenth+century+capital+of+Mali&​rft.volume=14&​rft.issue=2&​rft.pages=195-208&​rft.date=1973&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1017%2Fs0021853700012512&​rft_id=%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F180444&​rft.aulast=Hunwick&​rft.aufirst=John+O.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​.</​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFJanicsek1929"​ class="​citation">​Janicsek,​ Stephen (1929), &​quot;​Ibn Baṭūṭṭa&#​39;​s journey to Bulghàr: is it a fabrication?&​quot;,​ <​i>​Journal of the Royal Asiatic Society</​i><​b>​61</​b>:​ 791–800, doi:​10.1017/​S0035869X00070015</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+of+the+Royal+Asiatic+Society&​rft.atitle=Ibn+Ba%E1%B9%AD%C5%AB%E1%B9%AD%E1%B9%ADa%27s+journey+to+Bulgh%C3%A0r%3A+is+it+a+fabrication%3F&​rft.volume=61&​rft.pages=791-800&​rft.date=1929&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1017%2FS0035869X00070015&​rft.aulast=Janicsek&​rft.aufirst=Stephen&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​.</​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFKosegarten1818"​ class="​citation book">​Kosegarten,​ Johann Gottfried Ludwig (1818). <i>De Mohamedde ebn Batuta Arabe Tingitano ejusque itineribus commentatio academica</​i>​ (in Latin and Arabic). Jena: Croecker. OCLC 165774422.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=De+Mohamedde+ebn+Batuta+Arabe+Tingitano+ejusque+itineribus+commentatio+academica&​rft.place=Jena&​rft.pub=Croecker&​rft.date=1818&​rft_id=info%3Aoclcnum%2F165774422&​rft.aulast=Kosegarten&​rft.aufirst=Johann+Gottfried+Ludwig&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DYrBCAAAAcAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFLee1829"​ class="​citation">​Lee,​ Samuel (1829), <​i>​The Travels of Ibn Batuta</​i>​London:​ Oriental Translation Committee</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Travels+of+Ibn+Batuta&​rft.place=London&​rft.pub=Oriental+Translation+Committee&​rft.date=1829&​rft.aulast=Lee&​rft.aufirst=Samuel&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DwjAtGKM_-WIC&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​. A translation of an abridged manuscript. The text is discussed in Defrémery &amp; Sanguinetti (1853) Volume 1 pp. xvi-xvii.</​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFLevtzionHopkins2000"​ class="​citation">​Levtzion,​ Nehemia; Hopkins, John F.P., eds. (2000), <​i>​Corpus of Early Arabic Sources for West Africa</​i>​New York, NY: Marcus Weiner Press, ISBN 1-55876-241-8</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Corpus+of+Early+Arabic+Sources+for+West+Africa&​rft.place=New+York%2C+NY&​rft.pub=Marcus+Weiner+Press&​rft.date=2000&​rft.isbn=1-55876-241-8&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​. First published in 1981. Pages 279-304 contain a translation of Ibn Battuta&#​39;​s account of his visit to West Africa.</​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFMattock1981"​ class="​citation">​Mattock,​ J.N. (1981), &​quot;​Ibn Baṭṭūṭa&#​39;​s use of Ibn Jubayr&#​39;​s <​i>​Riḥla</​i>&​quot;, ​ in Peters, R., <​i>​Proceedings of the Ninth Congress of the Union Européenne des Arabisants et Islamisants:​ Amsterdam, 1st to 7th September 1978</​i>​Leiden:​ Brill, pp. 209–218,​ ISBN 978-900406380-8</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=bookitem&​rft.atitle=Ibn+Ba%E1%B9%AD%E1%B9%AD%C5%AB%E1%B9%ADa%27s+use+of+Ibn+Jubayr%27s+Ri%E1%B8%A5la&​rft.btitle=Proceedings+of+the+Ninth+Congress+of+the+Union+Europ%C3%A9enne+des+Arabisants+et+Islamisants%3A+Amsterdam%2C+1st+to+7th+September+1978&​rft.place=Leiden&​rft.pages=209-218&​rft.pub=Brill&​rft.date=1981&​rft.isbn=978-900406380-8&​rft.aulast=Mattock&​rft.aufirst=J.N.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​.</​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFMS_Arabe_2287"​ class="​citation web">&​quot;​MS Arabe 2287 (Supplément arabe 909)&​quot;​. Bibliothèque de France: Archive et manuscrits<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​14 November</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=MS+Arabe+2287+%28Suppl%C3%A9ment+arabe+909%29&​rft.pub=Biblioth%C3%A8que+de+France%3A+Archive+et+manuscrits&​rft_id=http%3A%2F%2Farchivesetmanuscrits.bnf.fr%2Fead.html%3Fid%3DFRBNFEAD000030206&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFMS_Arabe_2288"​ class="​citation web">&​quot;​MS Arabe 2288 (Supplément arabe 911)&​quot;​. Bibliothèque de France: Archive et manuscrits<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​14 November</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=MS+Arabe+2288+%28Suppl%C3%A9ment+arabe+911%29&​rft.pub=Biblioth%C3%A8que+de+France%3A+Archive+et+manuscrits&​rft_id=http%3A%2F%2Farchivesetmanuscrits.bnf.fr%2Fead.html%3Fid%3DFRBNFEAD000030207&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFMS_Arabe_2289"​ class="​citation web">&​quot;​MS Arabe 2289 (Supplément arabe 910)&​quot;​. Bibliothèque de France: Archive et manuscrits<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​14 November</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=MS+Arabe+2289+%28Suppl%C3%A9ment+arabe+910%29&​rft.pub=Biblioth%C3%A8que+de+France%3A+Archive+et+manuscrits&​rft_id=http%3A%2F%2Farchivesetmanuscrits.bnf.fr%2Fead.html%3Fid%3DFRBNFEAD000030208&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFMS_Arabe_2290"​ class="​citation web">&​quot;​MS Arabe 2290 (Supplément arabe 908)&​quot;​. Bibliothèque de France: Archive et manuscrits<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​14 November</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=MS+Arabe+2290+%28Suppl%C3%A9ment+arabe+908%29&​rft.pub=Biblioth%C3%A8que+de+France%3A+Archive+et+manuscrits&​rft_id=http%3A%2F%2Farchivesetmanuscrits.bnf.fr%2Fead.html%3Fid%3DFRBNFEAD000030209&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFMS_Arabe_2291"​ class="​citation web">&​quot;​MS Arabe 2291 (Supplément arabe 907)&​quot;​. Bibliothèque de France: Archive et manuscrits<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​14 November</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=MS+Arabe+2291+%28Suppl%C3%A9ment+arabe+907%29&​rft.pub=Biblioth%C3%A8que+de+France%3A+Archive+et+manuscrits&​rft_id=http%3A%2F%2Farchivesetmanuscrits.bnf.fr%2Fead.html%3Fid%3DFRBNFEAD000030210&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFPeacockPeacock2008"​ class="​citation">​Peacock,​ David; Peacock, Andrew (2008), &​quot;​The enigma of &#​39;​Aydhab:​ a medieval Islamic port on the Red Sea coast&​quot;,​ <​i>​International Journal of Nautical Archaeology</​i><​b>​37</​b>:​ 32–48, doi:​10.1111/​j.1095-9270.2007.00172.x</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=International+Journal+of+Nautical+Archaeology&​rft.atitle=The+enigma+of+%27Aydhab%3A+a+medieval+Islamic+port+on+the+Red+Sea+coast&​rft.volume=37&​rft.pages=32-48&​rft.date=2008&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1111%2Fj.1095-9270.2007.00172.x&​rft.aulast=Peacock&​rft.aufirst=David&​rft.au=Peacock%2C+Andrew&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​.</​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFde_Sacy1820"​ class="​citation journal">​de Sacy, Silvestre (1820). &​quot;​Review of: De Mohamedde ebn Batuta Arabe Tingitano&​quot;​. <​i>​Journal des Savants</​i>​ (15–25).</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+des+Savants&​rft.atitle=Review+of%3A+De+Mohamedde+ebn+Batuta+Arabe+Tingitano&​rft.issue=15%E2%80%9325&​rft.date=1820&​rft.aulast=de+Sacy&​rft.aufirst=Silvestre&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Dj9AdmLBARFcC%26pg%3DPA15&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFde_Slane1843a"​ class="​citation journal">​de Slane, Baron (1843a). &​quot;​Voyage dans la Soudan par Ibn Batouta&​quot;​. <​i>​Journal Asiatique</​i>​. Series 4 (in French). <​b>​1</​b>​ (March): 181–240.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+Asiatique&​rft.atitle=Voyage+dans+la+Soudan+par+Ibn+Batouta&​rft.volume=1&​rft.issue=March&​rft.pages=181-240&​rft.date=1843&​rft.aulast=de+Slane&​rft.aufirst=Baron&​rft_id=http%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k93141d%2Ff193.image&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFde_Slane1843b"​ class="​citation journal">​de Slane, Baron (1843b). &​quot;​Lettre á M. Reinaud&​quot;​. <​i>​Journal Asiatique</​i>​. Series 4 (in French). <​b>​1</​b>​ (March): 241–246.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+Asiatique&​rft.atitle=Lettre+%C3%A1+M.+Reinaud&​rft.volume=1&​rft.issue=March&​rft.pages=241-246&​rft.date=1843&​rft.aulast=de+Slane&​rft.aufirst=Baron&​rft_id=http%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k93141d%2Ff253.image&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFde_Slane1883–1895"​ class="​citation book">​de Slane, Baron (1883–1895). <​i>​Département des Manuscrits: Catalogue des manuscrits arabes</​i>​ (in French). Paris: Bibliothèque nationale.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=D%C3%A9partement+des+Manuscrits%3A+Catalogue+des+manuscrits+arabes&​rft.place=Paris&​rft.pub=Biblioth%C3%A8que+nationale&​rft.date=1883%2F1895&​rft.aulast=de+Slane&​rft.aufirst=Baron&​rft_id=http%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k209467t&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFTaeschner1986"​ class="​citation book">​Taeschner,​ Franz (1986) [1960]. &​quot;​Akhī&​quot;​. <​i>​The Encyclopaedia of Islam. Volume 1: A-B</​i>​. Leiden: Brill. pp. 321–323.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=bookitem&​rft.atitle=Akh%C4%AB&​rft.btitle=The+Encyclopaedia+of+Islam.+Volume+1%3A+A-B&​rft.place=Leiden&​rft.pages=321-323&​rft.pub=Brill&​rft.date=1986&​rft.aulast=Taeschner&​rft.aufirst=Franz&​rft_id=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fstream%2FEncyclopaediaDictionaryIslamMuslimWorldEtcGibbKramerScholars.13%2F01.EncycIslam.NewEdPrepNumLeadOrient.EdEdComCon.Gibb.Kramersetc.UndPatIUA.v1.A-B.PhotRepr.Leid.EJBrill.1960.1986.%23page%2Fn342%2Fmode%2F1up&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite id="​CITEREFYule1916"​ class="​citation">​Yule,​ Henry (1916), &​quot;​IV. Ibn Battuta&#​39;​s travels in Bengal and China&​quot;,​ <​i>​Cathay and the Way Thither (Volume 4)</​i>​London:​ Hakluyt Society, pp. 1–106</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=bookitem&​rft.atitle=IV.+Ibn+Battuta%27s+travels+in+Bengal+and+China&​rft.btitle=Cathay+and+the+Way+Thither+%28Volume+4%29&​rft.place=London&​rft.pages=1-106&​rft.pub=Hakluyt+Society&​rft.date=1916&​rft.aulast=Yule&​rft.aufirst=Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fstream%2Fcathaywaythither04yule%23page%2Fn9%2Fmode%2F2up&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​. Includes the text of Ibn Battuta&#​39;​s account of his visit to China. The translation is from the French text of Defrémery &amp; Sanguinetti (1858) Volume 4.</​li></​ul></​div>​
 +<link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r853264625"/><​div class="​refbegin columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 40em; -webkit-column-width:​ 40em; column-width:​ 40em;">​
 +<​ul><​li><​cite class="​citation journal">​Chittick,​ H. Neville (1968). &​quot;​Ibn Baṭṭūṭa and East Africa&​quot;​. <​i>​Journal de la Société des Africanistes</​i>​. <​b>​38</​b>​ (2): 239–241.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+de+la+Soci%C3%A9t%C3%A9+des+Africanistes&​rft.atitle=Ibn+Ba%E1%B9%AD%E1%B9%AD%C5%AB%E1%B9%ADa+and+East+Africa&​rft.volume=38&​rft.issue=2&​rft.pages=239-241&​rft.date=1968&​rft.aulast=Chittick&​rft.aufirst=H.+Neville&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.persee.fr%2Fweb%2Frevues%2Fhome%2Fprescript%2Farticle%2Fjafr_0037-9166_1968_num_38_2_1485&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite class="​citation">​Euben,​ Roxanne L. (2006), &​quot;​Ibn Battuta&​quot;,​ <​i>​Journeys to the Other Shore: Muslim and Western Travelers in Search of Knowledge</​i>​Princeton N.J.: Princeton University Press, pp. 63–89,​ ISBN 978-069112721-7</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=bookitem&​rft.atitle=Ibn+Battuta&​rft.btitle=Journeys+to+the+Other+Shore%3A+Muslim+and+Western+Travelers+in+Search+of+Knowledge&​rft.place=Princeton+N.J.&​rft.pages=63-89&​rft.pub=Princeton+University+Press&​rft.date=2006&​rft.isbn=978-069112721-7&​rft.aulast=Euben&​rft.aufirst=Roxanne+L.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite class="​citation">​Ferrand,​ Gabriel (1913), &​quot;​Ibn Batūtā&​quot;,​ <​i>​Relations de voyages et textes géographiques arabes, persans et turks relatifs à l&#​39;​Extrème-Orient du 8e au 18e siècles (Volumes 1 and 2)</​i>​ (in French), Paris: Ernest Laroux, pp. 426–437</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=bookitem&​rft.atitle=Ibn+Bat%C5%ABt%C4%81&​rft.btitle=Relations+de+voyages+et+textes+g%C3%A9ographiques+arabes%2C+persans+et+turks+relatifs+%C3%A0+l%27Extr%C3%A8me-Orient+du+8e+au+18e+si%C3%A8cles+%28Volumes+1+and+2%29&​rft.place=Paris&​rft.pages=426-437&​rft.pub=Ernest+Laroux&​rft.date=1913&​rft.aulast=Ferrand&​rft.aufirst=Gabriel&​rft_id=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fstream%2Frelationsdevoyag1a2ferruoft%23page%2F426%2Fmode%2F2up&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​.</​li>​
 +<​li><​cite class="​citation">​Gordon,​ Stewart (2008), <​i>​When Asia was the World: Traveling Merchants, Scholars, Warriors, and Monks who created the &​quot;​Riches of the East&​quot;</​i>​Philadelphia,​ PA.: Da Capo Press, Perseus Books, ISBN 0-306-81556-7</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=When+Asia+was+the+World%3A+Traveling+Merchants%2C+Scholars%2C+Warriors%2C+and+Monks+who+created+the+%22Riches+of+the+East%22&​rft.place=Philadelphia%2C+PA.&​rft.pub=Da+Capo+Press%2C+Perseus+Books&​rft.date=2008&​rft.isbn=0-306-81556-7&​rft.aulast=Gordon&​rft.aufirst=Stewart&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​.</​li>​
 +<​li><​cite class="​citation">​Harvey,​ L.P. (2007), <​i>​Ibn Battuta</​i>​New York: I.B. Tauris, ISBN 978-184511-394-0</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Ibn+Battuta&​rft.place=New+York&​rft.pub=I.B.+Tauris&​rft.date=2007&​rft.isbn=978-184511-394-0&​rft.aulast=Harvey&​rft.aufirst=L.P.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​.</​li>​
 +<​li><​cite class="​citation">​Mackintosh-Smith,​ Tim (2002), <​i>​Travels with a Tangerine: A Journey in the Footnotes of Ibn Battutah</​i>​London:​ Picador, ISBN 978-0-330-49114-3</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Travels+with+a+Tangerine%3A+A+Journey+in+the+Footnotes+of+Ibn+Battutah&​rft.place=London&​rft.pub=Picador&​rft.date=2002&​rft.isbn=978-0-330-49114-3&​rft.aulast=Mackintosh-Smith&​rft.aufirst=Tim&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​.</​li>​
 +<​li><​cite class="​citation">​Mackintosh-Smith,​ Tim (ed.) (2003), <​i>​The Travels of Ibn Battutah</​i>​London:​ Picador, ISBN 0-330-41879-3</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Travels+of+Ibn+Battutah&​rft.place=London&​rft.pub=Picador&​rft.date=2003&​rft.isbn=0-330-41879-3&​rft.au=Mackintosh-Smith%2C+Tim+%28ed.%29&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​. Contains an introduction by Mackintosh-Smith and then an abridged version (around 40 percent of the original) of the translation by H.A.R. Gibb and C.E. Beckingham (1958–1994).</​li>​
 +<​li><​cite class="​citation">​Mackintosh-Smith,​ Tim (2005), <​i>​Hall of a Thousand Columns: Hindustan to Malabar with Ibn Battutah</​i>​London:​ John Murray, ISBN 978-0-7195-6710-0</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Hall+of+a+Thousand+Columns%3A+Hindustan+to+Malabar+with+Ibn+Battutah&​rft.place=London&​rft.pub=John+Murray&​rft.date=2005&​rft.isbn=978-0-7195-6710-0&​rft.aulast=Mackintosh-Smith&​rft.aufirst=Tim&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​.</​li>​
 +<​li><​cite class="​citation">​Mackintosh-Smith,​ Tim (2010), <​i>​Landfalls:​ On the Edge of Islam with Ibn Battutah</​i>​London:​ John Murray, ISBN 978-0-7195-6787-2</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Landfalls%3A+On+the+Edge+of+Islam+with+Ibn+Battutah&​rft.place=London&​rft.pub=John+Murray&​rft.date=2010&​rft.isbn=978-0-7195-6787-2&​rft.aulast=Mackintosh-Smith&​rft.aufirst=Tim&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​.</​li>​
 +<​li><​cite class="​citation book">​Mžik,​ Hans von, ed. and trans. (1911). <​i>​Die Reise des Arabers Ibn Baṭūṭa durch Indien und China</​i>​ (in German). Hamburg: Gutenberg. OCLC 470669765.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Die+Reise+des+Arabers+Ibn+Ba%E1%B9%AD%C5%AB%E1%B9%ADa+durch+Indien+und+China&​rft.place=Hamburg&​rft.pub=Gutenberg&​rft.date=1911&​rft_id=info%3Aoclcnum%2F470669765&​rft.aulast=M%C5%BEik&​rft.aufirst=Hans+von%2C+ed.+and+trans.&​rft_id=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fstream%2Fdiereisedurchind00muam%23page%2F2%2Fmode%2F2up&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite class="​citation">​Norris,​ H.T. (1994), &​quot;​Ibn Baṭṭūṭa&#​39;​s journey in the north-eastern Balkans&​quot;,​ <​i>​Journal of Islamic Studies</​i><​b>​5</​b>​ (2): 209–220, doi:​10.1093/​jis/​5.2.209</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+of+Islamic+Studies&​rft.atitle=Ibn+Ba%E1%B9%AD%E1%B9%AD%C5%AB%E1%B9%ADa%27s+journey+in+the+north-eastern+Balkans&​rft.volume=5&​rft.issue=2&​rft.pages=209-220&​rft.date=1994&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1093%2Fjis%2F5.2.209&​rft.aulast=Norris&​rft.aufirst=H.T.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​.</​li>​
 +<​li><​cite class="​citation">​Waines,​ David (2010), <​i>​The Odyssey of Ibn Battuta: Uncommon Tales of a Medieval Adventurer</​i>​Chicago:​ University of Chicago Press, ISBN 978-0-226-86985-8</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Odyssey+of+Ibn+Battuta%3A+Uncommon+Tales+of+a+Medieval+Adventurer&​rft.place=Chicago&​rft.pub=University+of+Chicago+Press&​rft.date=2010&​rft.isbn=978-0-226-86985-8&​rft.aulast=Waines&​rft.aufirst=David&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIbn+Battuta"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​.</​li></​ul></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​External links</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181114005611
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 2.100 seconds
 +Real time usage: 2.419 seconds
 +Preprocessor visited node count: 11858/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 361495/​2097152 bytes
 +Template argument size: 11930/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 22/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 242384/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 5/400
 +Lua time usage: 1.113/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 28.42 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% 1899.538 ​     1 -total
 + ​29.52% ​ 560.788 ​     2 Template:​Reflist
 + ​13.48% ​ 256.144 ​    31 Template:​Cite_book
 +  9.51%  180.730 ​    31 Template:​Citation
 +  9.21%  174.998 ​     1 Template:​Lang-ar
 +  7.17%  136.283 ​   121 Template:​Harvnb
 +  5.92%  112.389 ​    51 Template:​Sfn
 +  5.42%  102.994 ​     1 Template:​Infobox_person
 +  4.15%   ​78.921 ​    12 Template:​Efn
 +  3.66%   ​69.533 ​    13 Template:​Cite_web
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​15229-0!canonical and timestamp 20181114005608 and revision id 867952242
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
ibn-battuta-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/16 13:25 (external edit)